Резултат анкете

Коју од мера субвенционисања пољопривредe оцењујете као најбољу?

Укупно учесника у анкети: 3

Коментар анкете


Коју од мера субвенционисања пољопривреде оцењујете као најбољу?

Анкета је обављена путем сајта www.negotin.rs и www.invest.negotin.rs .

Анкета је спроведена у  периоду од 01.10.2013 -  15.01.2014. године. У том периоду је гласало 59 посетилаца који су оценили да је  најважнија мера субвенционисања пољопривреде - набавка пољопривредне механизације и опреме са 54%. Затим следи развој сеоског туризма са 17%, едукација из области пољопривреде са 8,5%, набавка приплодних грла са 6,8%, суфинансирање камата за пољопривредне кредите са 5,1%, вештачко осемењавање говеда и свиња са 3,4%, за манифестације и удружења из области пољопривреде,суфинансирање премија осигурања и интензивирање регистрације пољопривредних газдинстава по 1,7% .

Наведени резултати анкете прослеђени су Комисији за расподелу средстава за развој пољопривреде у циљу дефинисања мера у оквиру Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2014. години.

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.
*}