Уторак, 13. Аугуст 2013.

Класификација делатности

   Преузмете: Уредба о класификацији делатности

Класификација делатности подељена је на секторе, области, гране и групе делатности са шифрама делатности. Ради лакше претраге онога шта поједина шифра делатности и њен опис подразумевају, у наставку дајемо преглед комплетне класификације делатности. Сматрамо да дати приказ класификације делатности има одређене предности у односу на класичан документ, и свакако ће бити од користи посетиоцима.

Сектор А - Пољопривреда, шумарство и рибарство

Сектор Б - Рударство

Сектор Ц - Прерађивачка индустрија

Сектор Д - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

Сектор Е - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

Сектор Ф - Грађевинарство

Сектор Г - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала

Сектор Х - Саобраћај и складиштење

Сектор И - Услуге смештаја и исхране

Сектор Ј - Информисање и комуникације

Сектор К - Финансијске делатности и делатност осигурања

Сектор Л - Пословање некретнинама

Сектор М - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

Сектор Н - Административне и помоћне услужне делатности

Сектор О - Државна управа и одбрана; Обавезно социјално осигурање

Сектор П - Образовање

Сектор Q - Здравствена и социјална заштита

Сектор Р - Уметност; Забава и рекреација

Сектор С - Остале услужне делатности

Сектор Т - Делатност домаћинства као послодавца; Делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе

Сектор У - Делатност екстериторијалних организација и тела

 

Уколико вам ипак више одговара класичан документ овде можете преузети Класификација делатности (2010. година) - Уредба о класификацији делатности (Службени гласник РС 54/2010, 04.08.2010. године)

 

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.
*}