Четвртак, 18. Април 2013.

Сточарство

 

Удружење узгајивача домаћих животиња "Хајдук Вељко" Неготин

Брдско-планински  део општине Неготин познат је по сточарству са близу 5.000 грла говеда, 17.169 оваца, 17750 свиња и 110000 живине.

У општини Неготин бележи се сталан пад сточног фонда у целини како у броју грла тако и у продуктивности. Овом паду допринеле су велике осцилације у цени стоке, цени хране, услед смањења тржишта као и услед пропадања прерадних капацитета.

Сточни фонд

 Врста стоке Количина 2000.год. 2010.год.
Говеда Укупно 7000 5500
Од тога краве и стеоне јунице 6100 4785
Свиње Укупно 62.219 52.176
Од тога крмаче и супрасне крмаче 26.346 17.750
Овце Укупно 18.880 17.169
Од тога овце за приплод 15.410 13.925
Живина Укупно 125.000 110.000
Број: Говеда на 100ха обрадиве површиине: 27 25
Свиња на 100 ха оран.површине: 148 133
Оваца на 100 ха пољ. површине: 27 24

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.
*}