Уторак, 20. Новембар 2012.

Корисни линкови

 

Пословне асоцијације

Привредна комора Србије
Привредна комора Београда
Привредна комора Војводине
Регионална привредна комора Зајечар
Регионална привредна комора Крагујевац
Регионална привредна комора Краљево
Регионална привредна комора Лесковац
Регионална привредна комора Ниш
Регионална привредна комора Нови Сад
Регионална привредна комора Суботицa
Привредна комора Зрењанин
Привредна комора Кикинда
Привредна комора Панчево
Фонд за развој Републике Србије
Српски пословни клуб "Привредник"
Удружење привредника "СИТА"
Женско Е-предузетништво

Регионалне развојне агенције и подршка малим и средњим предузећима

Национална алијанса за локални економски развој - НАЛЕД
Регионална агенција за развој источне Србије “РАРИС” Зајечар
Регионални центар за одрживи развој и развој предузетништва, Зајечар
Национална агенција за регионални развој
Јединствени информациони систем од значаја за регионални развој
Акредитоване регионалне развојне агенције
Агенција за страна улагања и промоцију извоза Републике Србије - СЕИПА
Регионални центар за друштвено-економски развој Банат Зрењанин
Регионални центар за развој малих и средњих предузећа Београд
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља, Крагујевац
Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа Краљево
Регионална развојна агенција – Златибор, Ужице
Регионална агенција за развој Санџака, СЕДА Нови Пазар
Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа
Регионална агенција за економски развој и предузетништво Пчињског округа ВЕЕДА Врање
Обласна развојна асоцијација “Југ” Ниш
Регионална развојна агенција Бачка

 

Државне институције

Председник Републике Србије
Народна скупштина Републике Србије
Влада Републике Србије
Аутономна покрајина Војводина
Војска Србије
Народна банка Србије
Портал е-Управе Републике Србије

 

Министарства Владе Републике Србије

Министарство унутрашњих послова
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
tel: 306-2000 lokal: 2601
www.mup.gov.rs
info@mup.gov.rs

Министарство финансија
Београд, Кнеза Милоша 20
тел: 3614-007, 3642-606; факс: 3618-961
www.mfin.gov.rs/
press@mfin.gov.rs

Министарство спољних послова
Београд, Кнеза Милоша 22-26
тел: 306-8000, 3616-333; факс: 3618-366
www.mfa.gov.rs
msp@mfa.rs

Министарство одбране
Београд, Бирчанинова 5
тел: 3006-311; факс: 3006-062
www.mod.gov.rs
info@mod.gov.rs

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе
Београд, Влајковићева 10
тел: 333-4105; факс: 333-4181
www.mrrls.gov.rs

Министарство саобраћаја
Београд, Немањина 22–26
тел: 3616-431; факс: 3617-486
http://www.ms.gov.rs/


Министарство грађевинарства и урбанизма
Београд, Немањина 22–26
тел: 3616-518; фаx: 3616- 521
www.mgu.gov.rs

Министарство правде и државне управе
Београд, Немањина 22–26
тел/факс: 3616-548, 3616-549
www.mpravde.gov.rs
kabinet@mpravde.gov.rs

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Београд, Немањина 22
тел: 3065-038, 3065-039; факс: 3616-272
www.mpt.gov.rs
info@mpt.gov.rs

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Београд, Немањина 22–26
тел: 3616-489; факс: 3616-491
www.mpn.gov.rs
kabinet@mpn.gov.rs

Министарство здравља
Београд, Немањина 22–26
тел: 3613-734, 3616-540; факс: 2656-548
www.zdravlje.gov.rs
kabinet@zdravlje.gov.rs

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
Београд, Немањина 11
тел: 3617-722; факс: 3617-588
www.merz.gov.rs
kabinet.min@merz.gov.rs

Министарство културе и информисања
Београд, Влајковићева 3
тел/факс: 3398-172, 3398-811
www.kultura.gov.rs
kabinet@kultura.gov.rs

Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања
Београд, Немањина 11
тел: 3617-717
www.ekoplan.gov.rs
info@ekoplan.gov.rs

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
Београд, Немањина 22-26
тел: 3617-587
www.minrzs.gov.rs
ministar@minrzs.gov.rs
kabinet@minrzs.gov.rs

Министарство омладине и спорта
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3130-912, 3117-628; факс: 3130-915
www.mos.gov.rs
office@mos.gov.rs

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3112-916; факс: 3114-650
www.mtt.gov.rs
kabinet@mtt.gov.rs

Министар без портфеља Сулејман Угљанин
Београд, Немањина 11
тел/факс: 3065-960; 3617-314
www.kornrp.gov.rs
kabinet@mbp.gov.rs
kancelarija@kornrp.gov.rs


Канцеларије Владе Републике Србије


Канцеларија за Косово и Метохију
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3111- 019
www.kim.gov.rs

Канцеларија за људска и мањинска права
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3112-410; факс: 3113-929
www.ljudskaprava.gov.rs

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
Београд, Васе Чарапића 20
тел: 2638-033, 2639-221, 3202-900; факс: 2636-815, 2630-504
www.dijaspora.gov.rs
info@dijaspora.gov.rs

Канцеларија за сарадњу с црквама и верским заједницама
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел:3112-811; факс:3113-527
www.vere.gov.rs
kabinet@vere.gov.rs


Канцеларија за сарадњу са медијима, Одељење за интернет
Београд, Булевар Михајла Пупина 2

тел: 3139-977, 3139-988, 3139-986, 3014-213
факс: 3139-985

www.srbija.gov.rs
omr@srbija.gov.rs


Прес служба

Београд, Немањина 11
тел: 3617-709, 3617-710, 3617-730
факс: 3617-697, 3617-706
press@gov.rs

Заводи

Републички геодетски завод
Републички завод за заштиту споменика културе
Републички завод за здравствено осигурање
Републички завод за статистику
Национална служба за запошљавање
Сеизмолошки завод Србије
Хидрометеоролошки завод Србије
Завод за израду новчаница и кованог новца

 

Агенције

Агенција за привредне регистре
Агенција за развој малих и средњих предузећа
Агенција за страна улагања и промоцију извоза
Агенција за енергетску ефикасност
Агенција за енергетику
Агенција за приватизацију
Републичка радиодифузна агенција
Републичка агенција за телекомуникације
Агенција за борбу против корупције
Републичка агенција за просторно планирање

 

Управе

Пореска управа
Управа царина
Управа за јавне набавке
Управа за аграрна плаћања
Управа за пољопривредно земљиште
Управа за заштиту биља
Управа за ветерину
Управа за шуме
Управа за трезор
Управа за спречавање прања новца
Управа за родну равноправност
Управа за дигиталну агенду
Управа за дуван

Дирекције

Дирекција за имовину
Дирекција за робне резерве
Грађевинска дирекција Р.Србије
Дирекција за мере и драгоцене метале
Дикреција за водне путеве
Дирекција за железнице
Дирекција за воде
Дирекција за управљање одузетом имовином

 

Правосуђе

Уставни суд Србије
Врховни суд Србије
Привредни суд Зајечар
Основни суд Неготин
Виши суд Неготин

 

Oстало


Policy Cafe Serbia
Београдска берза
Службени гласник Републике Србије
Архив Србије
Архив Југославије
Комесаријат за избеглице
Повереник за информације од јавног значаја
Републичка изборна комисија
Задружни савез Србије
Задружни савез Војводине
Задружни савез Шумадијског и Поморавског округа
Пословни портал Е-капија

 

Међународне финансијске институције

.

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.
*}