Четвртак, 30. Аугуст 2012.

Рурални развој


 

Преузмите: Стратегијa руралног развоја општине Неготин 2013 - 2018

Преузмите: Приручнику за рурални развој (4MB) ( Б.Милић, 2011)

Шта је рурални развој?

 

Рурални развој представља синтезу свих оних активности усмерених ка унапређењу квалитета живота руралног становништва, очувању руралног амбијента и одрживом коришћењу његових ресурса.

Унапређење квалитета живота руралног становништва у директној је корелацији са активностима усмереним ка смањењу сиромаштва које је врло често главна карактеристика руралних подручја упркос близини и доступности природних ресурса. Оваква ситуација резултат је комплексних социо-економских процеса који су имали своје негативне ефекте на развој руралних подручја.

 

Шта је рурално подручје?

 

Према актуелним дефиницијама, под руралним подручјем подразмевају се подручја ван урбаних области која карактерише мала насељеност, низак ниво прихода, велики проценат пољопривредних површина и доминантна заступљеност пољопривредне производње.

 

Циљеви руралног развоја

 

Изједначавање квалитета живота у руралним и урбаним подручјима;

Задржавање становништва у руралним подручјима;

Стварање услова за повратак становништва из урбаних у руралне области;

Повећање конкурентности пољопривредне производње у циљу стварања већег дохотка;

Подршка свим економским, еколошким и друштвеним активностима локалног становништва;

 

Детаљнију анализу руралног развоја можете погледати у Приручнику за рурални развој (4MB) ( Б.Милић, 2011)

 

Рурални развој у ЕУ

 

Европска унија дефинише рурални развој као мултифункционални концепт у коме рурални развој у односу на општедруштвени има четвороструку улогу: економску, еколошку, културолошку и социолошку. У оквиру мера подшке руралном развоју у  ЕУ већ дуже време се примењује LEADER програм у оквиру кога се реализују пројекти засновани на узајамном препознавању  и заступању интереса и циљева локалних  акционих група - ЛАГ-ова.

.

Да би сте могли да отворите пдф документа, потребно је да на Ваш рачунар имате инсталиран неки од бесплатних  пдф читача.

Уколико немате инсталиран пдф читач, кликом на неки од банера на дну странице, преузмите и инсталирајте.

                             

          

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.
*}