Петак, 22. Фебруар 2013.

Мој бизнис

 

Чланак објављен: 28.06.2013.

Услед измена Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр.80/2002, 84/2002- исправка, 23/2003 – исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закон, 62/2006– др. закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009– др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012- исправка, 93/2012 и 47/2013), у поступку брисања предузетника и привредних друштава по основу окончаног поступка ликвидације (ово не важи за друштва која се бришу по основу закљученог стечајног поступка), законска је обавеза достављања доказа о престанку пореских обавеза. Наведено произилази из одредбе члана 29. став 6. Закона којом је прописано да орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани регистар лица која обављају одређену делатност не може брисати лице из прописаног регистра без доказа о престанку пореских обавеза који издаје надлежни порески орган, не старијег од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из прописаног регистра. Дакле, када је поднета регистрациона пријава брисања предузетника, односно привредног друштва по основу окончања поступка ликвидације, уколико је подносилац пропустио да достави и доказ о престанку пореских обавеза, писаће се одбачај.

Доказ о престанку пореских обавеза није потребно доставити приликом подношења захтева предузетника за брисање услед смрти оснивача.

.

 

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.
*}