Уторак, 13. Аугуст 2013.

Сектор Ц - Прерађивачка индустрија

   Преузмете: Уредба о класификацији делатности

Обухвата физичку или хемијску трансформацију материјала, супстанци или компоненти у нове производе, иако се ово не може користити као јединствени критеријум за дефинисање прерађивачке делатности (видети напомену о обради отпадака која следи). Материјали, супстанце или компоненте који се трансформишу јесу сировине које представљају производе пољопривреде, шумарства, риболова, вађења руда и камена, као и производе других прерађивачких делатности. Суштинска промена, обнова или реконструкција робе, опште гледано, сматра се прерађивачком делатношћу.

Крајњи производ (аутпут) прерађивачке индустрије може бити готов, у смислу да је спреман за коришћење или потрошњу, или полуготов, у смислу да постаје инпут за даљу индустријску прераду. Нпр. аутпут рафинисања алуминијума је инпут који се користи у примарној производњи алуминијума; примарни алуминијум је инпут за извлачење алуминијумске жице; алуминијумска жица је инпут за производњу фабрикованих производа од жице.

Производња специјализованих делова и компоненти, као и прибора уз машине и опрему, сврстава се у исту класу као и производња машина и опреме за које су делови и прибор намењени. Производња неспецијализованих делова и компоненти машина и опреме (нпр. мотора, клипова, електричних мотора, електричних склопова, вентила, мењача, кугличних лежајева) сврстава се у одговарајућу класу производње без обзира на машине и опрему за коју се ови производи могу употребити. Међутим, израда специјализованих компоненти и прибора ливењем у калупе или извлачењем пластичних материјала укључена је у грану 22.2.

Склапање компоненти индустријских производа сматра се прерађивачком индустријом и укључује склапање производа од оних из сопствене производње или од оних које су набављене.

Рециклажа отпада, тј. прерада отпада у секундарне сировине, класификована је у грану 38.3. Све док подразумева физичке или хемијске трансформације не сматра се делом прерађивачке индустрије. Примарна сврха тих делатности јесте прерада или обрада отпада и оне су зато сврстане у сектор Е. Међутим, производња нових готових производа (за разлику од производње секундарних сировина) сврстава се у прерађивачку индустрију чак и ако се у тим процесима отпад користи као инпут. На пример, производња сребра од филмског отпада сматра се процесом прерађивачке индустрије.

Специјализовано одржавање и поправка индустријских, комерцијалних и сличних машина и опреме у принципу се сврставају у област 33. Међутим, поправка рачунара и производа за личну употребу и коришћење у домаћинству сврстана је у област 95, док је поправка моторних возила класификована у област 45.
Инсталирање машина и опреме, када се обавља као специјализована делатност, сврстава се у групу 33.20.

Напомена

Граница између прерађивачке индустрије и других делатности Класификације није јасно повучена. Генерално, активности које се обављају у оквиру прерађивачке индустрије подразумевају трансформацију материјала у нове производе. Њихов аутпут је нови производ. Међутим, дефиниција тога шта чини нови производ може да буде субјективна. Ради појашњења, наводимо активности које се према Класификацији сматрају прерађивачком индустријом:

 • прерада свеже рибе (вађење шкољки из љуштуре и прављење филета од риба), али не на рибарским бродовима, дел. 10.20
 • пастеризација млека и пуњење боца млеком, дел. 10.51
 • штампарске и пратеће активности, дел. 18.1
 • прерада коже, дел. 15.11
 • заштита дрвета, дел. 16.10
 • галванизирање, топлотна обрада метала и полирање, дел. 25.61
 • реконструкција или прерада машина (нпр. аутомобилски мотори), дел. 29.10
 • прерада аутомобилских гума, дел. 22.11

Насупрот томе, постоје делатности/активности које су, иако понекад подразумевају процесе трансформације, сврстане у друге области Класификације. То су:

 • сеча дрвећа – сектор А
 • прерада пољопривредних производа – сектор А
 • прерада руда и других минерала – сектор Б
 • грађевинска изградња и пратеће операције које се изводе на градилиштима – сектор Ф
 • паковање, препакивање или паковање у боце производа као што су алкохолна пића или хемикалије; сортирање отпада; мешање боја према наруџбини купаца; сечење метала према налогу купаца, чиме се ствара модификована верзија истог производа – сектор Г

Област 10 - Производња прехрамбених производа

 

Обухвата прераду производа пољопривреде, шумарства и рибарства ради добијања хране за људе или животиње, а укључена је и производња различитих међуфазних производа. У овој делатности често има нуспроизвода веће или мање вредности (нпр. кожа при клању животиња, уљна погача при производњи уља и др.).

Груписање у овој области извршено је према врстама производа: месо, риба, воће и поврће, масти и уља, млечни производи, млински производи, храна за животиње, остали прехрамбени производи и пиће. Производити се може за свој или за туђ рачун (нпр. клање по наруџбини странке).

Поједине делатности (нпр. оне које се обављају у пекарама, посластичарницама или месарама које продају своје производе) сматрају се прерађивачком делатношћу, иако је реч о трговини на мало производима произвођача који поседују своје радње. У случајевима када је прерада минимална и не доводи до праве трансформације, производна јединица сврстава се у сектор Г.

Припремање хране за тренутну употребу сврстано је у област 56.

Производња хране за животиње од кланичних отпадака или других споредних производа разврстана је у грану 10.9. Прерада остатака и отпадака код производње хране и пића у секундарне сировине сврстана је у грану 38.3, а одлагање тих отпадака у групу 38.21.

Грана 10.1 - Прерада и конзервисање меса и производа од меса

Шифра 10.11 - Прерада и конзервисање меса

Обухвата делатност кланица које се баве клањем, припремањем и паковањем меса: говедине, свињетине, јагњетине, зечетине, овчетине итд.

Обухвата:

 • производњу свежег, расхлађеног или смрзнутог меса с костима
 • производњу свежег, расхлађеног или смрзнутог меса у комадима
 • клање и прераду китова на копну или на специјализованим (пловилима) бродовима
 • припрему сирових крупних и ситних кожа из кланица
 • производњу јестивих животињских масти
 • прераду животињских изнутрица
 • производњу табачке (чупане) вуне

Не обухвата:

 • производњу јестиве масти од живине, дел. 10.12
 • паковање меса, дел. 82.92

Шифра 10.12 - Прерада и конзервисање живинског меса

Обухвата:
 • клање, припрему и паковање живине
 • производњу свежег, расхлађеног или замрзнутог живинског меса
 • производњу јестивих масноћа од живине
 • производњу перја и паперја

Не обухвата:

 • паковање живинског меса, дел. 82.92

Шифра 10.13 - Производња месних прерађевина

Обухвата:
 • производњу сушеног, сољеног или димљеног меса
 • производњу месних прерађевина: кобасица, салама, крвавица и џигерњача, салфалада, паштета, куване шунке и др.

Не обухвата:

 • производњу припремљених јела од меса, дел. 10.85
 • производњу припремљених супа од меса, дел. 10.89
 • трговину на велико месом и производима од меса, дел. 46.32
 • услуге паковања, дел. 82.92

Грана 10.2 - Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца

Шифра 10.20 - Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца

Обухвата:
 • прераду и конзервисање рибе, љускара и мекушаца замрзавањем, дубоким замрзавањем, сушењем, кувањем, димљењем, сољењем, стављањем у саламуру, стављањем у конзерве и др.
 • производњу производа од рибе, љускара и мекушаца: кувана риба, рибљи филети, икра, кавијар, замене за кавијар и др.
 • производњу хране од рибе и других водених организама,  за људе и животиње
 • делатност бродова који се искључиво баве прерадом и конзервисањем рибе
 • прераду морског растиња

Не обухвата:

 • прераду и конзервисање рибе на рибарским бродовима, дел. 03.11
 • прераду китова на копну или на специјализованим бродовима, дел. 10.11
 • производњу уља и масти од морских животиња, дел. 10.41
 • производњу готових залеђених јела од рибе, дел. 10.85
 • производњу супа од рибе, дел. 10.89

Грана 10.3 - Прерада и конзервисање воћа и поврћа

Шифра 10.31 - Прерада и конзервисање кромпира

Обухвата:
 • прераду и конзервисање кромпира:
  • производњу смрзнутог кромпира
  • производњу сушеног кромпира за припрему пиреа
  • производњу помфрита и сличних производа
  • производњу чипса (хрускавог кромпира)
  • производњу брашна, прекрупе и др. од кромпира
  • индустријско љушћење кромпира

Шифра 10.32 - Производња сокова од воћа и поврћа

Обухвата:
 • производњу сокова од воћа или поврћа
 • производњу концентрата од свежег воћа и поврћа

Шифра 10.39 - Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

Обухвата:
 • производњу хране у којој је главни састојак воће или поврће, осим готових јела, замрзнутих или конзервисаних
 • конзервисање воћа, језграстог воћа (орахоплодница) или поврћа замрзавањем, сушењем, стављањем у уље или сирће, стављањем у конзерве и др.
 • производњу прехрамбених производа од воћа или поврћа
 • производњу компота, џема, мармеладе и воћног желеа
 • пржење језграстог воћа (орахоплодница)
 • производњу намаза и других производа од језграстог воћа (орахоплодница)
 • производњу лако кварљиве хране од воћа или поврћа као што су салате, мешане салате и др.
 • производњу очишћеног или нарезаног воћа
 • производњу сојиног сира (тофуа)

Не обухвата:

 • производњу сокова од воћа и поврћа, дел. 10.32
 • производњу брашна или прекрупе од сувих махуна, дел. 10.61
 • производњу кандираног воћа и језграстог воћа, дел. 10.82
 • производњу готових јела од поврћа, дел. 10.85
 • производњу вештачких концентрата, дел. 10.89

Грана 10.4 - Производња биљних и животињских уља и масти

Обухвата производњу сирових и рафинисаних уља и масти биљног и животињског порекла, осим топљења и рафинисања сланине и других јестивих животињских масти.

Шифра 10.41 - Производња уља и масти

Обухвата:
 • производњу разних врста сировог биљног уља: маслиновог, сојиног, палминог, сунцокретовог, уља из памучног семена, уља од репице или слачице, ланеног уља и др.
 • производњу неодмашћеног брашна и прекрупе млевењем уљног семења, плодова уљног језграстог воћа и уљних коштица и др.
 • производњу рафинисаног биљног уља
 • обраду биљног уља
 • производњу нејестивих животињских уља и масти
 • производњу рибљег уља и уља од морских сисара
 • производњу памучног линтреса (отпадно памучно влакно), уљне погаче и других нуспроизвода при производњи уља

Не обухвата:

 • топљење и рафинисање сланине и других јестивих животињских масноћа, дел. 10.11
 • производњу маргарина, дел. 10.42
 • мокро млевење кукуруза
 • производњу кукурузног уља, дел. 10.62
 • производњу уља, масти и маслаца од какаоа, дел. 10.82
 • производњу етеричних уља, дел. 20.53
 • производњу хемијски модификованих уља и масти, дел. 20.59

Шифра 10.42 - Производња маргарина и сличних јестивих масти

Обухвата:
 • производњу маргарина
 • производњу мешавина маргарина с додацима и сличних намаза
 • производњу мешаних масноћа за кување

Грана 10.5 - Производња млечних производа

Шифра 10.51 - Прерада млека и производња сирева

Обухвата:
 • производњу свежег, пастеризованог, стерилизованог и хомогенизованог млека или обраду млека на високој температури
 • производњу напитака од млека
 • производњу млека у праху или кондензованог млека, заслађеног или незаслађеног
 • производњу павлаке
 • производњу маслаца
 • производњу јогурта
 • производњу сира и урде
 • производњу сурутке
 • производњу казеина, млечног шећера (лактозе) и др.

Не обухвата:

 • производњу сировог крављег млека, дел. 01.41
 • производњу сировог млека (оваца, коза, коња, магараца, камила и др.), дел. 01.43, 01.44 и 01.45
 • производњу замена за млеко, сир и сл., дел. 10.89

Шифра 10.52 - Производња сладоледа

Обухвата:
 • производњу сладоледа и других јестивих смрзнутих смеса

Не обухвата:

 • производњу сладоледа у посластичарницама и аутоматима за сладолед, дел. 56.10

Грана 10.6 - Производња млинских производа, скроба и скробних производа

Обухвата млевење житарица или поврћа ради добијања брашна или прекрупе, млевење, чишћење и полирање пиринча и припремање мешавина од брашна од ових производа. Овде спада и мокро млевење кукуруза и поврћа, као и производња скроба и скробних производа.

Шифра 10.61 - Производња млинских производа

Обухвата:
 • млевење жита: производњу брашна, гриза, прекрупе или пелета од пшенице, ражи, овса, кукуруза и других врста жита
 • обраду пиринча: производњу бланшираног, полираног, глазираног, делимично куваног или конвертованог пиринча
 • производњу цереалија за доручак
 • производњу пиринчаног брашна
 • млевење поврћа: производњу брашна и прекрупе од сушеног махунастог поврћа, корења и гомоља
 • производњу мешавине брашна за прављење хлеба, колача, ситног сувог пецива, палачинки и др.

Не обухвата:

 • производњу брашна и прекрупе од кромпира, дел. 10.31
 • влажно млевење кукуруза, дел. 10.62

Шифра 10.62 - Производња скроба и скробних производа

Обухвата:
 • производњу скроба од пиринча, кромпира, кукуруза и др.
 • влажно млевење (кукуруза)
 • производњу кукурузног уља
 • производњу глукозе, сирупа од глукозе, малтозе и др.
 • производњу глутена
 • производњу тапиоке и замена за тапиоку припремљених од скроба

Не обухвата:

 • производњу лактозе, дел. 10.51
 • производњу шећера од трске или репе, дел. 10.81

Грана 10.7 - Производња пекарских производа и тестенине

Обухвата производњу пекарских производа, макарона, нодли и сличних производа.

Шифра 10.71 - Производња хлеба, свежег пецива и колача

Обухвата:
 • производњу пекарских производа:
  • хлеба и пецива
  • слаткиша, колача, пита, палачинки, вафли, кифли итд.

Не обухвата производњу:

 • свих дуготрајних пекарских производа, дел. 10.72
 • тестенине, дел. 10.73
 • пекарских производа за тренутно конзумирање, дел. 56

Шифра 10.72 - Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача

Обухвата производњу:
 • двопека и „сувих“ пекарских производа
 • кекса
 • конзервисаних производа од теста и конзервисаних колача
 • слатких или сланих производа за грицкање (колачића, крекера, переца)
 • обланди и корнета

Не обухвата:

 • производњу чипса и сличних производа од кромпира, дел. 10.31

Шифра 10.73 - Производња макарона, резанаца и сличних производа од брашна

Обухвата производњу:
 • макарона и резанаца, куваних или некуваних, пуњених или непуњених
 • кускуса и др.
 • замрзнуте или конзервисане тестенине

Не обухвата:

 • производњу готових јела с тестенином, дел. 10.85
 • производњу готових супа с тестенином, дел. 10.89

Грана 10.8 - Производња осталих прехрамбених производа

Обухвата производњу шећера и производа од шећера, готових јела, кафе, чаја, зачина, као и лако кварљивих прехрамбених производа и специјалитета.

Шифра 10.81 - Производња шећера

Обухвата производњу:
 • и рафинацију шећера или супститута шећера из сокова трске, репе, јавора, палме и др.
 • шећерног сирупа
 • меласе
 • јаворовог сирупа и шећера

Не обухвата:

 • производњу глукозе и сирупа од глукозе и малтозе, дел. 10.62

Шифра 10.82 - Производња какаоа, чоколаде и кондиторских производа

Обухвата производњу:
 • какаоа, какао-маслаца, какао-масти, какао-уља и др.
 • чоколаде и чоколадних бомбона
 • кондиторских производа: карамеле, нугата, фондана, беле чоколаде и др.
 • гума за жвакање
 • кандираног воћа, коштуњавог воћа (орахоплодница), кора од воћа и других делова биљака
 • бомбона за олакшавање здравствених тегоба

Не обухвата:

 • производњу сахарозе, дел. 10.81

Шифра 10.83 - Прерада чаја и кафе

Обухвата:
 • декофеинизирање и пржење кафе
 • производњу производа од кафе:
  • млевене кафе
  • инстант-кафе (растворљиве кафе)
  • екстраката и концентрата кафе
 • производњу замена за кафу
 • производњу мешавина чаја и мате чаја
 • паковање чаја, укључујући и паковање у кесице
 • производњу чаја од других биљака (мате, камилица, липа и др.)
 • производњу екстраката и препарата који у својој основи садрже чај или мате
 • производњу биљних мешавина (мента, врбена, камилица)

Не обухвата:

 • гајење чаја на плантажама, дел. 01.27
 • производњу инулина, дел. 10.62
 • производњу жестоких пића, пива, вина и сокова, дел. 11
 • производњу биљних производа за фармацеутску употребу, дел. 21.20

Шифра 10.84 - Производња зачина и других додатака храни

Обухвата:
 • производњу зачина, сосова и других додатака као што су:
  • мајонез
  • брашно и гриз од слачице
  • припремљени сенф и др.
 • производњу сирћета
 • прераду сирове соли у јестиву со

Не обухвата:

 • гајење зачина, дел. 01.28
 • вађење соли, дел. 08.93

Шифра 10.85 - Производња готових јела

Обухвата производњу готових јела (тј. зачињених, скуваних и припремљених за конзумирање), замрзнутих, вакуумираних или конзервисаних. Ова група не обухвата припрему јела за непосредну конзумацију, као нпр. у ресторанима. Да би се сматрала јелом, ова храна мора да садржи најмање два различита састојка (изузимајући зачине).

Обухвата производњу:

 • готових јела од разних врста меса (конзерве и др.)
 • јела од рибе, укључујући рибу и чипс
 • јела од поврћа
 • замрзнутих националних јела и пица

Не обухвата:

 • производњу непечених пица, дел. 10.89
 • производњу свежих јела или јела с мање од два састојка (погледати одговарајућу групу у области 10)
 • производњу лако кварљиве готове хране (погледати 10.89)
 • трговину на мало готовим јелима у продавницама, дел. 47.11 и 47.29
 • трговину на велико готовим јелима, дел. 46.38
 • припрему јела за непосредну конзумацију (нпр. у ресторанима), дел. 56
 • делатност припремања и достављања хране за накнаду,
 • дел. 56.29

Шифра 10.86 - Производња хомогенизованих хранљивих препарата и дијететске хране

Обухвата:
 • производњу хране за дијететске сврхе:
  • хране за одојчад
  • млечне и друге допунске хране с посебним хранљивим додацима
  • хране за бебе
  • нискокалоричне хране и хране са смањеном калоричном вредношћу намењене за регулисање телесне тежине
  • дијеталне хране за специјалне медицинске сврхе
  • хране са смањеним садржајем натријума, укључујући и дијеталне соли са смањеним садржајем натријума или без натријума
  • хране без глутена
  • хране за употребу при јаким физичким напорима, посебно за спортисте
  • хране за дијабетичаре и др.

Шифра 10.89 - Производња осталих прехрамбених производа

Обухвата:
 • производњу супа и чорби
 • производњу квасца
 • производњу јаја у праху, албумина и др.
 • производњу вештачког меда и карамела
 • производњу прашка за пецива
 • производњу производа од меда
 • производњу ароматизованих сирупа
 • производњу пектинских материја
 • производњу лако кварљиве хране као што су:
  • сендвичи
  • свежа, непечена пица
 • производњу додатака храни и остале непоменуте хране
 • производњу екстраката и сокова из меса, риба, ракова или мекушаца
 • производњу замена за сир или млеко
 • производњу албумина и других прерађевина од јаја
 • производњу вештачких концентрата

Не обухвата:

 • производњу лако кварљивих јела од воћа или поврћа, дел. 10.39
 • производњу непечене замрзнуте пице, дел. 10.85
 • производњу жестоких пића, пива, вина и освежавајућих напитака, дел. 11

Грана 10.9 - Производња готове хране за животиње

Шифра 10.91 - Производња готове хране за домаће животиње

Обухвата:
 • производњу готове хране за домаће животиње, укључујући концентрате за исхрану животиња
 • производњу немешаних крмива за стоку
 • прераду кланичних отпадака ради добијања хране за животиње

Не обухвата:

 • производњу хране од рибе за исхрану животиња, дел. 10.20
 • производњу уљних погача, дел. 10.41
 • делатности при којима настају отпаци који, иако непрерађени, могу бити храна за животиње, нпр. остаци уљног семења (дел. 10.41), остаци од млевења жита (дел. 10.61) и сл.

Шифра 10.92 - Производња готове хране за кућне љубимце

Обухвата:
 • производњу хране за кућне љубимце (псе, мачке, птице, рибе итд.)
 • прераду кланичних отпадака ради добијања хране за кућне љубимце

Не обухвата:

 • производњу хране од рибе за исхрану животиња, дел. 10.20
 • производњу уљних погача, дел. 10.41
 • делатности при којима настају отпаци који, иако непрерађени, могу бити храна за животиње, нпр. остаци уљног семења (дел. 10.41), остаци од млевења жита (дел. 10.61) и сл.

 

Област 11 - Производња пића

 

Обухвата производњу пића свих врста: безалкохолних пића и минералне воде, ферментисаних алкохолних пића, пива, вина и производњу дестилованих алкохолних пића.

Не обухвата:

 • производњу сокова од воћа и поврћа, дел. 10.32
 • производњу напитака на бази млека, дел. 10.51
 • прераду чаја и кафе, дел. 10.83

Грана 11.0 - Производња пића

Шифра 11.01 - Дестилација, пречишћавање и мешање пића

Обухвата:
 • производњу дестилованих алкохолних пића: вискија, ракије, џина, ликера и др.
 • производњу пића помешаних са дестилованим алкохолним пићима
 • мешање дестилованог шпиритуса
 • производњу неутралног шпиритуса

Не обухвата:

 • производњу недестилованих алкохолних пића, дел. 11.02-11.06
 • производњу синтетичког етил-алкохола, дел. 20.14
 • флаширање и етикетирање ако се обављају као део продаје на велико, дел. 46.34, или ако се обављају за накнаду, дел. 82.92

Шифра 11.02 - Производња вина од грожђа

Обухвата:
 • производњу вина
 • производњу пенушавих вина
 • мешање, чишћење и флаширање произведеног вина
 • производњу вина с ниским процентом алкохола или безалкохолног вина

Не обухвата:

 • флаширање и етикетирање ако се обављају као део продаје на велико, дел. 46.34
 • флаширање и етикетирање ако се обављају за накнаду, дел. 82.92

Шифра 11.03 - Производња пића и осталих воћних вина

Обухвата:
 • производњу ферментисаних али недестилованих алкохолних пића од пиринча, јабуке, крушке и осталог воћа
 • производњу медовине и мешаних пића која садрже воћна вина

Не обухвата:

 • флаширање и етикетирање ако се обављају као део продаје на велико, дел. 46.34, и ако се обављају за накнаду, дел. 82.92

Шифра 11.04 - Производња осталих недестилованих ферментисаних пића

Обухвата:
 • производњу вермута и сличних пића

Не обухвата:

 • флаширање и етикетирање ако се обављају као део продаје на велико, дел. 46.34, и ако се обављају за накнаду, дел. 82.92

Шифра 11.05 - Производња пива

Обухвата:
 • производњу пића од слада (пиво, црно пиво и јако црно пиво)
 • производњу пива с ниским садржајем алкохола

Шифра 11.06 - Производња слада

Шифра 11.07 - Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде

Ова група обухвата производњу безалкохолних пића (осим безалкохолног вина или пива).

Обухвата:

 • производњу минералне воде и остале флаширане воде
 • производњу освежавајућих пића:
  • безалкохолне ароматизоване или заслађене воде (лимунаде, оранжаде, коле, воћних пића, пића на бази тоника и др.)

Не обухвата:

 • производњу сокова од воћа и поврћа, дел. 10.32
 • производњу пића на бази млека, дел. 10.51
 • прераду чаја и кафе, дел. 10.83
 • производњу пића са алкохолом, дел. 11.01-11.05
 • производњу безалкохолног вина, дел. 11.02
 • производњу безалкохолног пива, дел. 11.05
 • производњу леда, дел 35.30
 • флаширање и етикетирање ако се обављају као део продаје на велико, дел. 46.34, и ако се обављају за накнаду, дел. 82.92

 

Област 12 - Производња дуванских производа

 

Обухвата прераду дувана ради добијања финалног производа.

Грана 12.0 - Производња дуванских производа

Шифра 12.00 - Производња дуванских производа

Обухвата:
 • производњу дуванских производа и замена за дуван: цигарета, дувана за цигарете, цигара, дувана за лулу, дувана за жвакање, бурмута и др.
 • производњу хомогенизованог или реконституисаног дувана

Не обухвата:

 • гајење дувана или сушење дувана, дел. 01.15 и 01.63

 

Област 13 - Производња текстила

 

Обухвата припрему и предење текстилних влакана, довршавање тканина (укључујући одећу), производњу готових текстилних производа (нпр. постељног платна, тепиха, канапа итд.), осим одеће. Гајење природних влакана сврстано је у област 01, док је производња синтетичких влакана хемијски процес класификован у групу 20.60. Производња одеће сврстана је у област 14.

Грана 13.1 - Припрема и предење текстилних влакана

Шифра 13.10 - Припрема и предење текстилних влакана

Обухвата припрему и предење влакана. Сировина може бити од различитих материјала (нпр. свиле, вуне, биљних и животињских влакана, вештачких влакана, папира, стакла и др.).

Обухвата:
 • припремање текстилних влакана:
  • намотавање и прање свиле
  • одмашћивање и карбонизовање вуне и бојење вуне
  • гребенање и чешљање свих врста животињских, биљних и вештачких влакана
 • предење и производњу пређе и конца за ткање и шивење од било ког текстилног материјала, укључујући и мешавине, ради продаје или даље производње
  • трљање лана
  • текстурирање, упредање, дублирање, каблирање и бојење предива од вештачких или синтетичких филамената
 • производњу предива за ткање, плетење и др.
 • производњу предива од папира

Не обухвата:

 • припремне поступке повезане с пољопривредом, дел. 01
 • мочење биља ради добијања влакана (јуте, лана, кокоса и др.), дел. 01.16
 • чишћење памука, дел. 01.63
 • производњу синтетичких или вештачких влакана и каблова и производњу једножичног предива (укључујући и предива велике јачине и предива за тепихе) од синтетичких или вештачких влакана, дел. 20.60
 • производњу стаклених влакана, дел. 23.14

Грана 13.2 - Производња тканина

Шифра 13.20 - Производња тканина

Обухвата ткање текстилних влакана. Предиво може бити од различитих материјала (свиле, вуне, биљних и животињских влакана, вештачких влакана, папира, стакла и др.).

Обухвата производњу:
 • широких тканина од памучних предива, чешљане или влачене вуне, вештачких и синтетичких предива, свилених предива итд.
 • широких тканина од ланеног, рафијиног, конопљиног, јутеног предива и предива других ликастих влакана и специфичних предива
 • тканог буклеа, жанила-тканина, фротира, газе и др.
 • тканина од стаклених влакана
 • тканина од угљоводоничних и осталих вештачких влакана
 • имитације крзна ткањем

Не обухвата производњу:

 • плетених и кукичаних материјала, дел. 13.91
 • подних прекривки од текстила, дел. 13.93
 • уско тканих тканина, дел. 13.96
 • нетканих тканина и филца, дел. 13.99
 • осталих текстилних предмета, дел. 13.99

 Грана 13.3 - Довршавање текстила

Шифра 13.30 - Довршавање текстила

Обухвата довршавање текстила и одеће, нпр. бељење, бојење, оплемењивање и сл.

Обухвата:
 • бељење и бојење текстилних предива, тканина и текстилних предмета, укључујући одевне предмете
 • дораду, апретирање, сушење, парење, скупљање, поправљање, санфоризирање и мерцеризацију тканина и текстилних предмета, укључујући одевне предмете
 • плисирање тканина, импрегнацију, превлачење и гумирање одеће
 • бељење тексас платна
 • импрегнацију, превлачење и гумирање тканина
 • штампање на тканинама и одећи

Не обухвата:

 • производњу текстилних тканина које су импрегниране, пресвучене, прекривене гумом, где гума представља главни састојак, дел. 22.19

Грана 13.9 - Производња осталог текстила

Обухвата производњу производа од тканина, осим одеће,  нпр.: готових предмета од текстила, тепиха и ћилима, конопаца, густо тканих тканина, додатака и др.

Шифра 13.91 - Производња плетених и кукичаних материјала

Обухвата:
 • производњу плетених и кукичаних тканина:
  • еластичних и плисираних тканина
  • букле и фротир тканина
  • мрежастих тканина и тканина за постављање на прозоре, плетених на рашел или сличним машинама
  • осталих плетених и кукичаних тканина
 • производњу имитације коже плетењем

Не обухвата:

 • производњу мрежастих тканина и тканина начињених од чипке и намењених за постављање на прозоре, дел. 13.99
 • производњу плетене и кукичане одеће, дел. 14.39

Шифра 13.92 - Производња готових текстилних производа, осим одеће

Обухвата:
 • производњу готових производа од било ког текстилног материјала, укључујући и производе од плетених или кукичаних тканина:
  • ћебади и путних покривача
  • постељина, стоног, тоалетног и кухињског рубља
  • покривача, јоргана, јастука, јастучића, врећа за спавање и др.
 • производњу готових производа за опремање просторија:
  • завеса, застора, ролетни, прекривача за кревете, прекривача за намештај или машине и др.
 • производњу церада, шатора, производа за камповање, једара, сунцобрана, прекривача за кола и др.:
  • застава, барјака, заставица и др.
  • крпа за прашину, за судове и сличних предмета, појасева за спасавање, падобрана и др.
 • производњу ручно тканих таписерија
 • производњу делова од текстила за електричну ћебад

Не обухвата:

 • производњу текстилних предмета за техничку употребу, дел. 13.96

Шифра 13.93 - Производња тепиха и прекривача за под

Обухвата:
 • производњу текстилних прекривача за под: тепиха, поњава, асура и др.
 • производњу игланих подних облога од филца

Не обухвата:

 • производњу прекривача за под − од плуте, гуме или пластичних материјала, чак и у случају када им је основа од текстила, дел. 16.29
 • производњу отирача и покривача од плетарских материјала, дел. 16.29
 • производњу линолеума или других тврдих прекривача за под, дел. 22.23

Шифра 13.94 - Производња ужади, канапа, плетеница и мрежа

Обухвата:
 • производњу плетеница, ужади, канапа и конопаца (каблова) од текстилних влакана, трака или сличних материјала, без обзира на то да ли су импрегнирани, превучени, покривени или обложени гумом или пластичном масом
 • производњу чворованих мрежа од упреденог конца, ужади или канапа
 • производњу производа од канапа или мрежа: рибарских мрежа, одбојника за бродове, јастука за истоварање, омчи за терет, конопаца и ужади опремљених металним прстеновима и др.

Не обухвата:

 • производњу мрежица за косу, дел. 14.19
 • производњу жичаних каблова, дел. 25.93
 • производњу мрежа за спортски риболов, дел. 32.30

Шифра 13.95 - Производња нетканог текстила и предмета од њега, осим одеће

Обухвата све делатности које се односе на производњу текстила или производа од текстила који нису поменути у областима 13. или 14, укључујући велики број процеса и разноврсну робу која је произведена.

Шифра 13.96 - Производња осталог техничког и индустријског текстила

Обухвата:
 • производњу трака, уско тканих тканина и оних које су састављене на основи без потке спојене лепком
 • производњу метализираног предива и порубних трака, гумених нити упредених с текстилним материјалом, текстилног предива или трака  прекривених, импрегнираних, превучених или обложених гумом или пластичним масама
 • производњу корд-тканине велике чврстоће, од вештачког предива, за гуме за возила
 • производњу разних омотача, ремења за пренос (ојачаног металом или другим материјалом или не), тканина за сита, тканина за филтрирање и др.

Не обухвата производњу:

 • транспортних или преносних трака од гумиране тканине, где је главни саставни део начињен од гуме, дел. 22.19
 • плоча и фолија од целуларне гуме или пластике, у комбинацији са текстилом само ради ојачања, дел. 22.19 и 22.21
 • плетених тканина од металне жице, дел. 25.93

Шифра 13.99 - Производња осталих текстилних предмета

Обухвата:
 • производњу филца
 • производњу тила и других мрежастих тканина или чипке у метражи, тракама или у мотивима везених тканина
 • производњу текстилних трака осетљивих на притисак
 • производњу пертли за ципеле од текстила
 • производњу женских рукавица без прстију и јастучића за пудрирање

Не обухвата:

 • производњу подних облога, дел. 13.93
 • производњу целулозне вате и производа од ње: убруса, тампона и др., дел. 17.22

 

Област 14 - Производња одевних предмета

 

Обухвата израду свих врста конфекцијских одевних предмета или одеће кројене по мери, од било ког материјала (коже, тканине, плетених материјала итд.): доњег рубља за мушкарце, жене или децу; одеће за посао, провод и др. Не постоји разлика између одеће за одрасле и одеће за децу, или између модерне и традиционалне одеће. Област 14 укључује и индустрију крзна (крзнене бунде и крзнена одећа).

Грана 14.1 - Производња одеће, осим крзнене

Обухвата производњу одеће од било ког материјала који може бити превучен, гумиран или импрегнисан.

Шифра 14.11 - Производња кожне одеће

Обухвата:
 • производњу одеће од коже или имитације коже, укључујући додатке од коже као што су каишеви за панталоне и сл.

Не обухвата производњу:

 • крзнене одеће, дел. 14.20
 • спортске опреме од коже, дел. 32.30
 • ватросталне и заштитне одеће, дел. 32.99

Шифра 14.12 - Производња радне одеће

Не обухвата:
 • производњу обуће, дел. 15.20
 • производњу ватросталне и заштитне одеће, дел. 32.99
 • поправку одевних предмета, дел. 95.29

Шифра 14.13 - Производња остале одеће

Обухвата:
 • производњу остале одеће израђене од материјала као што су ткане, плетене или кукичане тканине, неткани текстил и др., за мушкарце, жене и децу (капути, одела, комплети, јакне, панталоне, сукње и др.)
 • шивење по наруџбини
 • производњу делова одеће

Не обухвата:

 • производњу одеће од крзна (осим покривки за главу), дел. 14.20
 • производњу лепљене одеће од гуме или пластичне масе, дел. 22.19 и 22.29
 • производњу ватросталне и заштитне одеће, дел. 32.99
 • поправку одевних предмета, дел. 95.29

Шифра 14.14 - Производња рубља

Обухвата:
 • производњу рубља од материјала као што су ткане, плетене или кукичане тканине, чипка и др., за мушкарце, жене и децу:
  • кошуље, гаћице, пиџаме, спаваћице, кућни огртачи, блузе, комбинезони, грудњаци, корсети и др.

Не обухвата:

 • поправку одевних предмета, дел. 95.29

Шифра 14.19 - Производња осталих одевних предмета и прибора

Обухвата:
 • производњу комплета за бебе, тренерки, одела за скијање, костима за купање и др.
 • производњу шешира и капа
 • производњу осталог прибора за одевање: рукавица, појасева, шалова, машни, кравата, мрежица за косу и др.
 • производњу крзнених покривки за главу
 • производњу горњих делова обуће од текстила
 • производњу додатака за одећу

Не обухвата:

 • производњу спортских покривки за главу, дел. 32.30
 • производњу заштитних покривки за главу (сем спортских), дел. 32.99
 • производњу ватросталне и заштитне одеће, дел. 32.99
 • поправку одевних предмета, дел. 95.29

Грана 14.2 - Производња производа од крзна

Шифра 14.20 - Производња производа од крзна

Обухвата:
 • производњу производа од крзна:
  • крзнене одеће и прибора од природног и вештачког крзна
  • предмета од неискоришћеног крзна (пресвлаке, простирачи, пачворци итд.)
  • разних производа од крзна (простирке, индустријске крпе за полирање и др.)

Не обухвата:

 • узгој животиња које имају крзно, дел. 01.4 и 01.70
 • производњу сирове коже, дел. 10.11
 • производњу имитације крзна (с правом длаком, ткано или плетено), дел. 13.20 и 13.91
 • производњу крзнених покривки за главу, дел. 14.19
 • производњу одевних предмета украшених крзном, дел. 14.19
 • бојење коже, дел. 15.11
 • производњу чизама и ципела с деловима од крзна, дел. 15.20

Грана 14.3 - Производња плетене и кукичане одеће

Шифра 14.31 - Производња плетених и кукичаних чарапа

Обухвата:
 • производњу чарапа, хулахопки и сокни

Шифра 14.39 - Производња остале плетене и кукичане одеће

Обухвата:
 • производњу плетених и кукичаних пуловера, прслука, џемпера и сл.

Не обухвата:

 • производњу плетених и кукичаних тканина, дел. 13.91
 • производњу чарапа, дел. 14.31

 

Област 15 - Производња коже и предмета од коже

 

Обухвата штављење и дораду, бојење и прераду коже, као и производњу финалних производа од коже. Обухвата и производњу производа од вештачке коже, а они су овде укључени јер су израђени на сличан начин као и производи од коже (нпр. пртљаг) и често се производе у истој производној јединици.

Грана 15.1 - Штављење и дорада коже; производња путничких и ручних торби и каишева; дорада и бојење крзна

Ова грана укључује производњу коже и крзна, као и производе од њих.

Шифра 15.11 - Штављење и дорада коже; дорада и бојење крзна

Обухвата:
 • штављење, бојење и дораду коже
 • производњу семишоване, пергаментне, лаковане или метализиране коже
 • производњу композитне коже на природној основи
 • дораду крзна и коже с длаком: стругање, чешагијање, штављење, бељење, шишање, чупање и бојење

Не обухвата:

 • производњу сирове коже, дел. 01.4
 • производњу сирове коже у кланицама, дел. 10.11
 • производњу кожне одеће, дел. 14.11
 • производњу имитације коже која није заснована на природној кожи, дел. 22.19 и 22.29

Шифра 15.12 - Производња путних и ручних торби и сл., сарачких производа и каишева

Обухвата:
 • производњу кофера, ручних торби и сличних предмета од коже, вештачке коже или материјала као што су пластичне фолије, текстил, вулканфибер и картон, ако се примењује иста технологија као и за кожу
 • производњу сарачких производа и каишева
 • производњу каишева за сатове од неметалних материјала
 • производњу различитих предмета од коже или вештачке коже: погонских каишева, теснила и др. за техничке сврхе
 • производњу седларских предмета од коже и опреме за јахање
 • производњу кожних пертли за ципеле

Не обухвата:

 • производњу кожне одеће, дел. 14.11
 • производњу кожних рукавица и покривки за главу, дел. 14.19
 • производњу обуће, дел. 15.20
 • производњу седишта за бицикле, дел. 30.92
 • производњу каишева за ручне сатове од племенитих метала, дел. 32.12
 • производњу каишева за ручне сатове од неплеменитих материјала, дел. 32.13
 • производњу заштитних радних појасева, дел. 32.99

Грана 15.2 - Производња обуће

Шифра 15.20 - Производња обуће

Обухвата:
 • производњу обуће за све намене и од свих материјала, направљене било којим поступком, укључујући стављање у калуп
 • производњу делова обуће: горњих делова, спољашњих и унутрашњих ђонова, штикли и др.
 • производњу камашни и сл. производа

Не обухвата производњу:

 • горњих делова обуће од текстила, дел. 14.19
 • делова од дрвета за обућу (нпр. штикле и калупи), дел. 16.29
 • делова од гуме за обућу, дел. 22.19
 • делова од пластике за обућу, дел. 22.29
 • ципела за скијање, дел. 32.30
 • ортопедске обуће, дел. 32.50

 

Област 16 - Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја

 

Обухвата производњу производа од дрвета (нпр. дасака, плоча, фурнира, сандука, паркета, облога, монтажних кућа од дрвета итд.). Производни процес обухвата тестерисање, рендисање, резање, профилисање, ламинирање и састављање дрвених производа, почевши од обловине која се тестерише, или тесане дрвне грађе која може да се реже даље да би се добиле даске, летве и други облици. Тесана дрвна грађа или друго профилисано дрво може касније да се струже или глача и да се састави у готове производе.

Произвођачи су разврстани у групе према врсти производа. Овде нису сврстане пилане.

Не обухвата:

 • производњу намештаја, дел. 31.0
 • монтажу дрвених делова опреме и сл., дел. 43.32, 43.33 и 43.39

Грана 16.1 - Резање и обрада дрвета

Шифра 16.10 - Резање и обрада дрвета

Обухвата:
 • обраду и резање дрвета
 • тестерисање, стругање и обраду дрвета машинама
 • производњу дрвених железничких прагова
 • производњу профилисаних дрвених производа
 • производњу несастављене дрвене грађе за патосирање
 • производњу дрвене вуне, дрвног брашна, цепки, иверја и др.
 • сушење дрвета
 • импрегнацију или хемијску обраду дрвета уз коришћење заштитних средстава или других материјала

Не обухвата:

 • сечење трупаца и грубу обраду дрвета у шуми, дел. 02.20
 • производњу фурнира, шпер, слојевитих, влакнастих и иверастих плоча, дел. 16.21
 • производњу шиндре и тесаног дрвета, дел. 16.23
 • производњу брикета од дрвета за ложење, дел. 16.29

Грана 16.2 - Производња производа од дрвета, плуте, прућа и сламе

Обухвата производњу производа од дрвета, плуте, прућа и сламе.

Шифра 16.21 - Производња фурнира и плоча од дрвета

Обухвата:
 • производњу фурнира који је довољно танак да може да се користи за фурнирање, превлачење иверастих плоча или у друге сврхе:
  • обрушене, бојене, превучене, импрегнисане фурнирске листове
  • фурнир у облику узорка
 • производњу везаних, фурнирских и сл. плоча
 • производњу плоча средње густине (МФД) и других плоча влакнатица
 • производњу иверастих плоча
 • производњу плоча влакнатица
 • производњу слојевитог и компримованог дрвета
 • производњу лепљеног дрвета и ламинираног фурнира

Шифра 16.22 - Производња паркета

Обухвата производњу паркета од дрвета, ламинираног паркета и трака.

Не обухвата:
 • производњу несастављених дрвених подних плоча, дел. 16.10

Шифра 16.23 - Производња остале грађевинске столарије и елемената

Обухвата:
 • производњу производа од дрвета намењених првенствено за употребу у грађевинарству:
  • греда, дрвета за рогове (кров), кровних конструкција и др.
  • дрвених кровних подупирача, префабрикованих, ламинираних лепком и повезаних металом
  • врата, прозора, капака и њихових оквира, који садрже или не садрже металне делове опреме као што су шарке, браве итд.
  • степеника, ограда и др.
  • шиндре, цепаног (тесаног) дрвета, калупа, модела и украса од дрвета
 • производњу монтажних кућа или елемената превасходно од дрвета, нпр. сауна
 • производњу покретних кућица
 • производњу зидова и преграда од дрвета (осим оних који могу да стоје самостално)

Не обухвата:

 • производњу кухињских гарнитура, полица за књиге, ормара за одећу и сл., дел. 31.01, 31.02 и 31.09
 • производњу самостојећих производа од дрвета, дел. 31.0

Шифра 16.24 - Производња дрвне амбалаже

Обухвата производњу:
 • сандука, кутија, гајби и сличне амбалаже од дрвета
 • палета, бокс-палета и других поставних површина од дрвета
 • буради, бачви, каца и других бачварских производа од дрвета
 • калемова за каблове и др. од дрвета

Не обухвата производњу:

 • путничке галантерије, дел. 15.12
 • сандука од плетарског материјала (прућа), дел. 16.29

Шифра 16.29 - Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа

Обухвата:
 • производњу разних производа од дрвета:
  • дрвених дршки и делова за алат, метли, четки и др.
  • дрвених калупа за обућу, дрвених вешалица и сл.
  • дрвеног прибора за кухињску употребу; зидних и стајаћих сталака за одела и шешире
  • дрвених статуета и украса, маркетарије и интарзије од дрвета
  • дрвених кутија за накит, прибора за јело и сл. производа
  • дрвених калемова, мотовила за конац за шивење и сличних производа од струганог дрвета
  • осталих предмета од дрвета
 • прераду природне плуте
 • производњу производа од природне или агломерисане плуте (укључујући подне облоге и запушаче)
 • производњу плетеница и производа од плетарских материјала: сламе, прућа, трске и сл.
 • производњу корпи и друге плетарске робе
 • производњу брикета за ложење направљених од сабијеног дрвета или супститута као што су кафа или соја
 • производњу дрвених оквира за слике и огледала
 • производњу оквира за сликарска платна
 • производњу дрвених делова обуће (нпр. штикли или калупа)
 • производњу држача за кишобране, штапове и сл.
 • производњу делова за луле

Не обухвата:

 • производњу подметача, простирача и застора од текстилног материјала, дел. 13.92
 • производњу кофера од дрвета, дел. 15.12
 • производњу дрвене обуће и потплате, дел. 15.20
 • производњу шибица, дел. 20.51
 • производњу кутија за сатове, дел. 26.52
 • производњу дрвених шпула, поклопаца, бобина, калемова који су део текстилне индустрије, дел. 28.94
 • производњу намештаја, дел. 31.0
 • производњу дрвених играчака, дел. 32.40
 • производњу четки и метли, дел. 32.91
 • производњу мртвачких ковчега, дел. 32.99
 • производњу штапова за подупирање и ручки за кишобране од дрвета, дел. 32.99
 • спасилачких појасева од плуте за воду, 32.99

 

Област 17 - Производња папира и производа од папира

 

У ову област сврстана је производња влакана целулозе, папира и конвертованих папирних производа. Производња ових производа груписана је заједно због тога што они представљају серију повезаних производних процеса. У једној производној јединици обавља се више од једне активности.

У основи постоје три активности: производња влакана целулозе подразумева сепарацију целулозних влакана од осталих материја у дрвету или коришћеном папиру и мешање реагенаса у малим количинама да би се ојачало везивање влакана. Производња папира подразумева ослобађање целулозе на покретну жичану подлогу како би се формирао непрекидан лист. Конвертовани папирни производи се праве од папира и других материјала применом различитих техника.

Папирни производи могу да буду штампани (нпр. тапети, украсни папир за поклоне итд.) уколико штампање информације није главна сврха делатности.

Производња целулозе, папира и картона укључена је у грану 17.1, док остале групе укључују производњу даље прерађеног папира и производа од папира.

Грана 17.1 - Производња целулозе, папира и картона

Шифра 17.11 - Производња влакана целулозе

Обухвата:
 • производњу бељене, полубељене и небељене дрвне целулозе механичким, хемијским (растварањем или без растварања) или полухемијским поступком
 • производњу целулозе од памучних влакана и сл.
 • одстрањивање штампарске боје и производњу целулозе од отпадног папира

Шифра 17.12 - Производња папира и картона

Обухвата:
 • производњу папира и картона намењених за даљу индустријску прераду
 • даљу обраду папира и картона:
  • премазивање, прекривање и импрегнисање папира и картона
 • производњу крепованог и плисираног папира
 • производњу ручно израђеног папира
 • производњу новинског и другог папира за штампање и писање
 • производњу целулозне вате и тканина од целулозних влакана
 • производњу карбонског и самокопирног папира у ролнама или већим таблама

Не обухвата производњу:

 • таласастог папира и картона, дел. 17.21
 • даљу обраду предмета од папира и картона, дел. 17.22, 17.23, 17.24 и 17.29
 • брусног папира, дел. 23.91
 • превученог или импрегнираног папира, где је превлака или импрегнирани папир значајан саставни део (сврстава се у делатност у коју спада превлака)

Грана 17.2 - Производња предмета од папира и картона

Шифра 17.21 - Производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира и картона

Обухвата производњу:
 • таласастог папира и картона
 • амбалаже од таласастог папира и картона
 • амбалаже од папира и картона
 • склапајуће амбалаже од картона
 • амбалаже од пуног картона
 • врећа и кеса од папира
 • канцеларијских регистратора, мапа и сличних производа

Не обухвата производњу:

 • коверата, дел. 17.23
 • обликованих и пресованих предмета од папирне пулпе (нпр. картона за паковање јаја, папирних плоча од моделиране целулозе) и др., као ни предмета од таласастог папира и картона, дел. 17.29

Шифра 17.22 - Производња предмета од папира за личну употребу и употребу у домаћинству

Обухвата:
 • производњу предмета од папира за личну употребу и употребу у домаћинству и производа од целулозне вате:
  • листића за скидање шминке
  • марамица, убруса и салвета
  • тоалетног папира
  • санитарних убруса и тампона, пелена за бебе
  • шоља, чинија, послужавника и др.
 • производњу текстилне вате и предмета од вате: санитарних убруса и тампона

Не обухвата:

 • производњу целулозне вате, дел. 17.12

Шифра 17.23 - Производња канцеларијских предмета од папира

Обухвата:
 • производњу папира за штампање и писање спремног за употребу
 • производњу папира за рачунарску штампу
 • производњу самокопирајућег папира спремног за употребу
 • производњу матрица за умножавање и карбон-папира спремних за употребу
 • производњу гумираног и лепљивог папира спремног за употребу
 • производњу коверата и дописница
 • производњу мапа
 • производњу канцеларијских и школских потрепштина као што су свеске, нотеси, бележнице, блокчићи, обрасци и сл.
 • производњу кутија, кеса и нотеса за канцеларијску употребу

Не обухвата:

 • штампање на папирним производима, дел. 18.1

Шифра 17.24 - Производња тапета

Обухвата:
 • производњу зидних тапета и зидних облога од папира, укључујући и зидне тапете превучене пластиком и текстилне зидне тапете

Не обухвата:

 • производњу папира и картона, дел. 17.12
 • производњу пластичних тапета, дел. 22.29

Шифра 17.29 - Производња осталих производа од папира и картона

Обухвата:
 • производњу етикета (налепница)
 • производњу филтер-папира и картона
 • производњу бобина, шпула, копсова и др. од папира и картона
 • производњу кутија за јаја и других производа за паковање од пресованог картона
 • производњу картица за жакард машине
 • израду украсних и других предмета од папира

Не обухвата:

 • производњу карата за играње и осталих игара од папира и картона, дел. 32.40

 

Област 18 - Штампање и умножавање аудио и видео записа

 

Обухвата штампање производа као што су часописи, књиге, периодичне публикације, пословни обрасци, честитке и други материјал, као и с тим повезане помоћне активности, нпр. повезивање књига, израда графичких матрица, припрема података за штампу итд. Процеси који се користе у штампању укључују велики број метода за пренос садржаја с матрице или екрана на медијум кроз литографско, гравирно, екранско или флексографско штампање.

Крајњи штампани производ (повезана и укоричена књига, графичка матрица, компјутерска дискета или датотека) скоро увек представља производ тих поступака.

У штампарство такође спадају и различите методе преноса слика са графичке матрице, екрана или рачунарске датотеке на медије као што су папир, пластика, метал, текстилни производи или дрво. Најзначајнији пренос слика је са графичке матрице или слике са екрана на медије (литографија, гравура, висока штампа, дубока штампа, ситоштампа итд.). Све се чешће користи нова технологија  при којој рачунарски програм непосредно управља машином за штампање, као и нова електростатична и друга опрема (дигитално или немеханичко штампање).

Иако штампање и издавање може обављати иста јединица (новински издавач, на пример), све је ређи случај да се те различите делатности обављају на истој физичкој локацији.

Овај сектор обухвата и умножавање снимљених носилаца записа, нпр. плоча, ЦД-ова, ДВД-ова, видео-касета и сл.

Не обухвата издавачку делатност, одсек Ј.

Грана 18.1 - Штампање и штампарске услуге

Обухвата штампање новина, књига, периодичних публикација, пословних образаца, честитки и других материјала, и операције повезане са штампањем као што су повезивање књига, израда графичких матрица и припрема података за штампу. Штампање се може обављати различитим техникама и на разним материјалима.

Шифра 18.11 - Штампање новина

Обухвата:
 • штампање новина и других периодичних публикација које излазе најмање четири пута недељно

Не обухвата:

 • издавање штампаних материјала, дел. 58.1
 • фотокопирање докумената, дел. 82.19

Шифра 18.12 - Остало штампање

Обухвата:
 • штампање магазина и других периодичних публикација које излазе мање од четири пута недељно
 • штампање књига и брошура, нотних свезака, мапа, атласа, плаката, карата за играње, рекламних каталога, проспеката и других штампаних реклама, поштанских и таксених марака, докумената о власништву, чекова и других вредносних папира,  регистара, албума, дневника, календара, пословних формулара и других комерцијалних материјала, личних трајних папирних докумената и других штампаних материјала, штампаних на штампарским машинама помоћу отисака, офсет машинама, машинама за фотогравирање, флексографским машинама и другим штампарским машинама, на машинама за умножавање, рачунарским штампачима и фотокопирним и термокопирним апаратима;
 • штампање етикета, „паметних“ картица и налепница
 • директно штампање на текстилу, дрвету, керамици, металу, стаклу и пластици (нпр. на кесама)

Не обухвата:

 • штампање свиле на текстилу и одевним предметима, дел. 13.30
 • производњу канцеларијских и школских потрепштина као што су свеске, нотеси, роковници и обрасци, дел. 17.23
 • издавачку делатност, дел. 58.1
 • фотокопирање, дел. 82.19

Шифра 18.13 - Услуге припреме за штампу

Обухвата:
 • -делатност уношења података: припремање штампарских облика, подешавање изгледа текста и слике, улазних података, укључујући скенирање и препознавање оптичких обележја, електронског изгледа, слагање текста и слике на филм, фотографски и обичан папир, унос података за штампу, укључујући скенирање и оптичко читање
 • обликовање докумената и друге припремне операције за штампу
 • припрему дигиталних података, увеличавање, избор, повезивање података на магнетним медијима
 • припрему и обраду података за мултимедијску употребу
 • рачунарско обликовање производа за штампу
 • припрему штампаних састава за све врсте штампе (флексографске, пластичне, фотополимерне, полимерне и литографске плоче, сита и шаблони)
 • припрему за рељефно штампање
 • гравирање и урезивање цилиндара и плоча за гравуре
 • припрему литографичких плоча
 • графичке радове као што су утискивање Брајевог писма или рељефне штампе, бушење, перфорирање, ламинирање, убацивање, утискивање и сл.
 • производњу репрографских производа
 • обликовање штампаних производа, корекција и сл.

Не обухвата:

 • специјализоване дизајнерске делатности, дел. 74.10

Шифра 18.14 - Књиговезачке и сродне услуге

Обухвата:
 • завршне поступке после штампе, повезивање књига, брошура, магазина и каталога различитим технолошким поступцима, сечење, пресавијање, коричење, финално повезивање (и пластиком)
 • припрему и израду главног пројекта, скица, узорака, макета и других репрографских производа
 • завршне радове на слагању штампаних листова у књиге, брошуре, магазине, каталоге и др., који се обављају савијањем, састављањем, прошивањем, туткалисањем, лепљењем, опшивањем и др.; злато-тисак
 • завршне радове на штампаном папиру или картону као што су пословни формулари, етикете, календари, рекламни материјали, проспекти и др., који се обављају савијањем, лепљењем, бушењем, перфорирањем, моделирањем у рељефу, превлачењем пластиком и др.
 • завршне радове на ЦД-овима и ДВД-овима
 • остале завршне радове (бојење, утискивање, маркирање)
 • завршне поштанске услуге (стандардизовање и припрема коверата)

Грана 18.2 - Умножавање снимљених записа

Шифра 18.20 - Умножавање снимљених записа

Обухвата:
 • умножавање звучних записа
 • умножавање филмских и других видео-записа са мастера
 • умножавање софтвера и података са мастера на ЦД-ове и траке

Не обухвата:

 • умножавање штампаног материјала, дел. 18.11 и 18.12
 • издавање софтвера (рачунарских програмских пакета), дел. 58.2
 • продукцију и дистрибуцију филмова, видео-записа и пребацивање на ДВД и остале медије, дел. 59.11-59.13
 • умножавање филмова за јавну дистрибуцију, дел. 59.12
 • производњу мастера за грамофонске плоче или аудио-материјал, дел. 59.20

 

Област 19 - Производња кокса и деривата нафте

 

Обухвата прераду сирове нафте и угља и производа од којих се добија енергија. Преовлађујући процес јесте рафинисање нафте и он укључује раздвајање сирове нафте на саставне делове уз помоћ поступака крековања и фракционе дестилације. Овде спада и производња значајних производа за сопствени рачун (нпр. кокс, бутан, пропан, бензин, керозин, уље за ложење итд.), као и услуге обраде, нпр. рафинисање по наруџбини.

Овде спада и производња гасова, нпр. етана и бутана, као производа рафинерије нафте.

Не обухвата:

 • производњу индустријских гасова, дел. 20.11
 • екстракцију природног гаса (метана, етана, пропана и бутана), дел. 06.20
 • производњу чистих хемијских једињења продуката рафинисања нафте, дел. 20
 • производњу индустријских гасова, дел. 20.11
 • производњу 100% чистих гасовитих угљоводоника, дел. 20.14
 • производњу гасова за потребе снабдевања (коксни гас, водени гас, генераторски гас, биогас итд.), дел. 35.21

Производња производа петрохемије из рафинисане нафте сврстана је у област 20.

Грана 19.1 - Производња продуката коксовања

Шифра 19.10 - Производња продуката коксовања

Обухвата:
 • делатност коксних пећи
 • производњу кокса и полукокса
 • производњу коксног гаса
 • производњу смоластог кокса
 • производњу гаса од кокса из високих пећи
 • производњу сировог кокса и катрана из угља
 • агломерацију кокса

Не обухвата:

 • производњу брикета од угљених горива, дел. 19.20

Грана 19.2 - Производња деривата нафте

Шифра 19.20 - Производња деривата нафте

Обухвата производњу течних и гасовитих горива и других производа фракционе дестилације сирове нафте, битуминозних материјала и сл. Рафинисање нафте обухвата једну делатност или више њих, као што су раздвајање, дестилација и крековање:
 • производњу моторних горива (бензина, керозина и др.)
 • производњу лаких, средњих и тешких горива, рафинеријских гасова као што су етан, пропан, бутан и др.
 • производњу базних мазивих уља и масти, укључујући и оне из отпадних уља
 • производњу производа за петрохемијску индустрију и прекривање путева
 • производњу разних производа попут вајт-шпирита, вазелина и парафинског воска
 • производњу брикета од нафте
 • мешање биогорива; мешање алкохола с нафтом (гасохол)

 

Област 20 - Производња хемикалија и хемијских производа

 

Обухвата прераду органских и неорганских сировина применом хемијских процеса. Овде разликујемо производњу основних хемикалија, које чине прву групу, и производњу међуфазних и коначних производа, који чине преостале индустријске групе, а произведени су даљом прерадом основних хемикалија.

Грана 20.1 - Производња основних хемикалија, вештачких ђубрива и азотних једињења, пластичних и синтетичких маса

Обухвата  производњу основних хемикалија, вештачких ђубрива и азотних једињења, пластичних и синтетичких маса у примарним облицима.

Шифра 20.11 - Производња индустријских гасова

Обухвата:
 • производњу течних или компримираних индустријских или медицинских гасова:
  • појединачних гасова
  • течног или компримованог ваздуха
  • расхладних гасова
  • мешаних индустријских гасова
  • инертних гасова као што је угљен-диоксид
  • гасова за изолацију и др.

Не обухвата:

 • вађење метана, етана, пропана или бутана, дел. 06.20
 • производњу горивих гасова као што су етан, пропан и бутан у рафинеријама нафте, дел. 19.20
 • производњу гасова из угља, отпада и др., дел. 35.21

Шифра 20.12 - Производња средстава за припремање боја и пигмената

Обухвата:
 • производњу средстава за справљање боја и пигмената било ког порекла, у основном облику или као концентрат
 • производњу продуката који се користе као флуоресцентни агенси  или луминосценти

Не обухвата:

 • производњу припремљених боја и пигмената, дел. 20.30

Шифра 20.13 - Производња осталих основних неорганских хемикалија

Обухвата производњу хемикалија применом основних процеса. Излаз из ових процеса обично представљају одвојени хемијски елементи или одвојена хемијски дефинисана једињења.

Обухвата:

 • производњу хемијских елемената (осим индустријских гасова и основних метала)
 • производњу неорганских киселина, осим азотне киселине
 • производњу алкалија, луга и других неорганских база, осим амонијака
 • производњу осталих неорганских једињења
 • пржење гвоздених пирита
 • производњу дестиловане воде
 • производњу обогаћеног урана и торијума

Не обухвата:

 • производњу индустријских гасова, дел. 20.11
 • производњу азотних ђубрива и азотних једињења, дел. 20.15
 • производњу амонијака, дел. 20.15
 • производњу нитрита и нитрата калијума, дел. 20.15
 • производњу амонијум-карбоната, дел. 20.15
 • производњу ароматизоване дестиловане воде, дел. 20.53
 • производњу основних метала (погледати област 24)

Шифра 20.14 - Производња осталих основних органских хемикалија

Обухвата производњу хемикалија коришћењем основних процеса као што су топлотно разбијање и дестилација. Излаз из ових процеса обично представљају одвојени хемијски елементи или одвојена хемијски дефинисана једињења.

Обухвата:

 • производњу осталих основних органских хемикалија:
  • засићених и незасићених ацикличних угљоводоника
  • засићених и незасићених цикличних угљоводоника
  • ацикличног и цикличног алкохола, укључујући синтетичке етил-алкохоле
  • монокарбонских и поликарбонских киселина, укључујући сирћетну киселину
  • осталих једињења с кисеоничном групом, укључујући алдехиде, кетоне, хиноне и органска једињења с двојним или поликисеоничним групама
  • органских једињења са азотном групом, укључујући амине
  • осталих органских једињења, укључујући производе суве дестилације дрвета (нпр. дрвени угљен) и др.
 • производњу синтетичких ароматичних производа
 • производњу катрана из угља
 • производњу сирила
 • производњу синтетичког глицерина[/сполер]

Не обухвата:

 • производњу пластичних маса у примарним облицима, дел. 20.16
 • производњу синтетичког каучука у примарним облицима, дел. 20.17
 • производњу сировог глицерина, дел. 20.41
 • производњу природних етеричних уља, дел. 20.53
 • производњу салицилне и ацетилсалицилне киселине, дел. 21.10

Шифра 20.15 - Производња вештачких ђубрива и азотних једињења

Обухвата:
 • производњу вештачких ђубрива:
  • простих или сложених азотних, фосфорних или калијумових вештачких ђубрива
  • урее, сирових природних фосфата и сирове природне калијумове соли
 • производњу азотних једињења:
  • азотне киселине и сулфоазотне киселине, амонијака, амонијум-хлорида, нитрита и нитрата калијума, триамонијум-фосфата и амонијум-карбоната
 • производњу земље за гајење цвећа, са тресетом као главним састојком
 • производњу мешавина земље за гајење цвећа, направљених од природне земље, песка, глине и минерала

Не обухвата:

 • вађење гуана, дел. 08.91
 • производњу агрохемијских производа као што су пестициди, дел. 20.20

Шифра 20.16 - Производња пластичних маса у примарним облицима

Обухвата производњу смоле, пластичних маса и невулканизованих термопластичних еластомера и мешавина смоле по наруџбини купца, као и производњу синтетичке смоле на нестандардан начин:
 • производњу пластичних маса у примарним облицима:
  • полимера, укључујући полимере етилена, пропилена, стирола, винилхлорида, винилацетата, винилденхлорида, винилалкохола и акрилата
  • полиамида
  • фенолне и епоксидне смоле и полиуретана
  • алкидне и полиестерске смоле и полиетра
  • силикона
  • измењивача јона на бази полимера и др.
 • производњу целулозе и хемијских деривата целулозе

Не обухвата:

 • производњу вештачких и синтетичких влакана, филамената и предива, дел. 20.60
 • дробљење отпадака од пластичних маса, дел. 38.32

Шифра 20.17 - Производња синтетичког каучука у примарним облицима

Обухвата производњу:
 • синтетичког каучука у примарним облицима, или у облику плоча, листова и трака
 • мешавина синтетичког каучука и природног каучука или каучуку сличних гума (нпр. балата)

Грана 20.2 - Производња пестицида и хемикалија за пољопривреду

Шифра 20.20 - Производња пестицида и хемикалија за пољопривреду

бухвата производњу:
 • инсектицида, родентицида, фунгицида, хербицида и акарицида
 • средства против клијања и средства  за регулацију раста биљака
 • хемикалија за пољопривреду
 • биоцидни производа
 • дезинфекционих средстава за коришћење у пољопривреди и друге начине коришћења

Не обухвата:

 • производњу сирила, дел. 20.14
 • производњу вештачких ђубрива и азотних једињења, дел. 20.15
 • производњу средстава за чишћење која немају биоцидно дејство, дел. 20.41

Грана 20.3 - Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова

Шифра 20.30 - Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова

Обухвата производњу:
 • боја, лакова, емајла и лак-боја
 • припремљених пигмената, непровидних боја и боја
 • припремљених средстава за замућивање и бојење, стакластог емајла, глазура, превлака и сличних препарата
 • китова
 • заптивних смеса и сличних неватросталних средстава за заптивање и површинско облагање (китови и др.)
 • сложених органских растварача и разређивача
 • припремљених средстава за скидање боја, лакова и др.
 • графичких боја

Не обухвата производњу:

 • боја и пигмената, дел. 20.12
 • мастила и тушева за писање и цртање, дел. 20.59

Грана 20.4 - Производња детерџената, сапуна других средстава за чишћење, полирање, парфема и тоалетних препарата

Шифра 20.41 - Производња детерџената, сапуна средстава за чишћење и полирање

Обухвата производњу:
 • детерџената у чврстом и течном стању
 • сурфактаната
 • сапуна (осим козметичких)
 • сировог глицерина
 • помоћних средстава за прање (претпрање, испирање и избељивање)
 • других средстава за чишћење
 • средстава за парфимисање и дезодорисање просторија
 • средстава за полирање:
  • вештачких воскова и средстава на бази воскова
  • политура и крема за кожу
  • политура и крема за дрво
  • политура и крема за каросерије, стакло и метал
  • других средстава за полирање

Не обухвата производњу:

 • чистих хемијских једињења, дел. 20.13 и 20.14
 • синтетичког глицерина из нафтних деривата, дел. 20.14
 • козметичких сапуна, дел. 20.42

Шифра 20.42 - Производња парфема и тоалетних препарата

Обухвата производњу:
 • парфема и тоалетних препарата:
  • парфема и тоалетних вода
  • препарата за улепшавање и шминкање
  • препарата за заштиту од сунца и препарата за појачавање пигментације при сунчању
  • препарата за маникир и педикир
  • шампона и лакова за косу, препарата за коврџање и исправљање косе
  • пасти за зубе и препарата за оралну хигијену, укључујући  препарате за причвршћивање зубних протеза
  • препарата за бријање, укључујући препарате за употребу пре и после бријања
  • дезодоранса и соли за купање
  • депилатора и др.
 • козметичких сапуна

Не обухвата:

 • екстракцију и пречишћавање природних етеричних уља, дел. 20.53
 • производњу средстава која имају биоцидно дејство, дел. 20.20

Грана 20.5 - Производња осталих хемијских производа

Обухвата производњу експлозива, пиротехничких средстава, средстава за лепљење, етеричних уља и осталих хемијских производа, фотографских хемикалија (укључујући филмове и фотоосетљиви папир), сложених дијагностичких препарата итд.

Шифра 20.51 - Производња експлозива

Обухвата производњу:
 • барута
 • експлозива и пиротехничких производа, укључујући иницијалне каписле, детонаторе, сигналне ракете и сл.
 • шибица

Шифра 20.52 - Производња средстава за лепљење

Обухвата:
 • производњу туткала и његових деривата, лепкова и припремљених лепила, укључујући и лепљива средства на бази гуме

Не обухвата:

 • производњу желатина и његових деривата, дел. 20.59

Шифра 20.53 - Производња етеричних уља

Обухвата производњу:
 • екстраката из природних ароматичних производа
 • резиноида од биљних и животињских екстраката, балзама и сл.
 • мешавина етеричних уља и природних или других ароматичних производа за употребу у производњи парфема или прехрамбених производа

Не обухвата производњу:

 • синтетичких ароматичних производа, дел. 20.14
 • парфема и тоалетних препарата, дел. 20.42

Шифра 20.59 - Производња осталих хемијских производа

Обухвата производњу:
 • фотографских плоча, филмова, папира и других на светлост осетљивих али неосветљених материјала
 • хемијских препарата за фотографске сврхе
 • желатина и његових деривата
 • различитих хемијских производа:
  • пептона и њихових деривата и других протеинских супстанци и њихових деривата
  • хемијски модификованих уља и масти
  • средстава за довршавање текстила и коже, апретирање и др.
  • праха и пасти за заваривање, тврдо или меко лемљење
  • средстава за одмашћивање (декапирање) метала
  • припремљених адитива за цемент
  • активног угља, додатака мазивим уљима, убрзивача за гуму, катализатора и других хемијских производа за употребу у индустрији
  • антидетонатора и антифриз-препарата
  • течности за хидрауличне преносе
  • сложених лабораторијских и дијагностичких препарата и др.
 • мастила и туша

Не обухвата производњу:

 • на велико хемијски чистих једињења, дел. 20.13 и 20.14
 • дестиловане воде, дел. 20.13
 • других органских основних хемикалија, дел. 20.14
 • графичких боја, дел. 20.30
 • битуменске масе за асфалтирање путева, дел. 23.99

Грана 20.6 - Производња вештачких влакана

Шифра 20.60 Производња вештачких влакана

Обухвата производњу:
 • вештачких филамената
 • вештачких сечених влакана, невлачених, нечешљаних нити на други начин припреманих за предење
 • вештачких једножичних предива, укључујући и предиво високог степена чврстоће и текстурирана предива
 • вештачких монофиламената или трака

Не обухвата:

 • предење вештачких влакана, дел. 13.10
 • производњу конца за шивење од вештачких филамената, дел. 13.10

 

Област 21 - Производња основних фармацеутских производа и препарата

 

Обухвата производњу основних фармацеутских производа и препарата. Такође обухвата производњу медицинских хемикалија и биљних производа.

Грана 21.1 - Производња основних фармацеутских производа

Шифра 21.10 - Производња основних фармацеутских производа

Обухвата:
 • испитивање, усавршавање и производњу медицинских активних супстанци које се користе у производњи фармацеутских препарата:
  • антибиотика, витамина, салицилне киселине, ацетисалицилне киселине и др.
 • обраду крви
 • производњу хемијски чистих шећера
 • обраду жлезда и производњу екстраката из жлезда

Грана 21.2 - Производња фармацеутских препарата

Шифра 21.20 - Производња фармацеутских препарата

Обухвата:
 • производњу лекова:
  • антисерума и других фракција крви
  • вакцина
  • разноврсних медикамената, укључујући и хомеопатске препарате
 • производњу хемијских контрацептивних средстава за спољну употребу и хормонских контрацептивних препарата
 • производњу медицинских дијагностичких препарата, укључујући тестове за проверу гравидитета
 • производњу радиоактивних дијагностичких препарата за прегледе
 • производњу биотехничких фармацеутских препарата
 • производњу медицински импрегниране вате, газе, завоја, бандажног материјала, хируршког кетгута и др.
 • прераду биљака (млевење, разврставање) за фармацеутске сврхе

Не обухвата:

 • производњу биљних смеса (мента, спориш, камилица, итд.), дел. 10.83
 • производњу зубног материјала и цемента, дел. 32.50
 • производњу цемента за реконструкцију костију, дел. 32.50
 • производњу хируршке одеће, дел. 32.50
 • трговину на велико фармацеутским производима, дел. 46.46
 • трговину на мало фармацеутским производима, дел. 47.73
 • истраживање и развој у фармакологији и биљној фармакологији, дел. 72.1
 • паковање фармацеутских препарата, дел. 82.92

 

Област 22 - Производња производа од гуме и пластике

 

Обухвата производњу производа од гуме и пластике а карактеришу их сировине које се користе у производном процесу. То не значи да су сви производи од тих материјала сврстани у ову област.

Грана 22.1 - Производња производа од гуме

Обухвата производњу производа од гуме.

Шифра 22.11 - Производња гума за возила, протектирање гума за возила

Обухвата:
 • производњу гума за: моторна возила, опрему, покретне машине, ваздухопловство, играчке, намештај  и друге потребе:
  • пнеуматских гума
  • пуних гума
 • производњу унутрашњих гума
 • производњу изменљивих делова за спољне гуме, зидних штитника, трака за протектирање спољних гума и др.
 • протектирање спољних гума

Не обухвата:

 • производњу гумених материјала за поправку, дел. 22.19
 • поправку спољних и унутрашњих гума, подешавање и замену, дел. 45.20

Шифра 22.19 - Производња осталих производа од гуме

Обухвата:
 • производњу осталих производа од природног или синтетичког каучука, невулканизиране, вулканизиране или тврде гуме:
  • плоча, листова, трака, шипки и других профилисаних облика од гуме
  • цеви, црева и шмркова
  • транспортних трака, преносног и погонског ремења
  • средстава за контрацепцију, цуцли и термофора
  • одевних предмета који нису шивени него само лепљени
  • ђонова од гуме и других гумених делова обуће
  • конца и конопаца од гуме
  • гумираног предива и тканина
  • прстенова, прирубница и заптивача од гуме
  • облога за ваљке од гуме
  • гумених душека на надувавање
  • балона на надувавање
  • гумених четки
  • цеви од тврде гуме
  • чешљева, укосница, виклера и сл. од тврде гуме
  • импрегнисаног текстила, превученог или ламинираног гумом
  • гумених материјала за поправку гума за возила
 • производњу гумених секси предмета
 • производњу капа за пливање
 • производњу ронилачке одеће

Не обухвата:

 • производњу корд тканина за спољне гуме за возила, дел. 13.96
 • производњу одевних предмета од еластичних тканина, дел. 14.14 и 14.19
 • производњу гумене обуће, дел. 15.20
 • производњу туткала и лепкова на бази гуме, дел. 20.52
 • производњу профила за заштиту гума за возила, дел. 22.11
 • производњу гумених пловила на надувавање, дел. 30.11 и 30.12
 • производњу непресвучених мадраца од пенасте гуме, дел. 31.03
 • производњу гумених спортских реквизита, дел. 32.30
 • производњу гумених игара и играчака (укључујући базене на надувавање, чамце на надувавање, гумене животиње на надувавање, лопте и сл.), дел. 32.40
 • обнову гума, дел. 38.32

Грана 22.2 - Производња производа од пластике

Обухвата прераду нове или рециклиране пластичне смоле у међуфазне производе применом разних поступака, нпр. пресовањем, моделирањем, изливањем у калупе, екструдирањем и др. За већину тих поступака важи да је процес производње такав да може да се направи велика количина разноврсних производа.

Шифра 22.21 - Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике

Обухвата:
 • производњу полупроизвода од пластике:
  • плоча, листова, блокова, филмова, фолија, трака и др. (самолепљиви или не)
 • производњу готових производа од пластике:
  • цеви, црева и шмркова, прибора за цеви и црева и др.
 • производњу целофана

Не обухвата:

 • производњу пластике у примарним облицима, дел. 20.16
 • производњу артикала од синтетичке и природне гуме, дел. 22.1

Шифра 22.22 - Производња амбалаже од пластике

Обухвата:
 • производњу предмета од пластике за паковање робе:
  • кеса, врећа, кутија, сандука, канистера, боца и др.

Не обухвата:

 • производњу кофера и ручних торби од пластике и путних предмета од пластике, дел. 15.12

Шифра 22.23 - Производња предмета од пластике за грађевинарство

Обухвата:
 • производњу предмета од пластике за грађевинарство:
  • врата, прозора, рамова, капака, жалузина, лајсни за под и др.
  • танкова и резервоара
  • подних, зидних или плафонских облога у облику ролни или плочица и др.
  • санитарних предмета као што су каде, туш-каде, умиваоници, клозетске шоље, водокотлићи и др.
 • производњу линолеума и тврдих покривача за под без обзира на то да ли су обложени с доње стране тканином или нетканим текстилом
 • производњу вештачког камена (нпр. имитација мермера)

Шифра 22.29 - Производња осталих производа од пластике

Обухвата:
 • производњу стоног и кухињског посуђа и предмета за тоалетне потребе од пластике
 • производњу разноврсних производа од пластике:
  • кацига, изолационих елемената, делова за електричне водове, опреме за канцеларије или школске опреме, одевних предмета (уколико нису шивени него су лепљени), кућних окова, статуета, преносног и погонског ремења, самолепљивих трака од пластике, пластичних калупа за ципеле, пластичних држача за цигаре и цигарете, чешљева, пластичних виклера, новитета од пластике и др.

Не обухвата производњу:

 • путних предмета од пластичних маса, дел. 15.12
 • пластичне обуће, дел. 15.20
 • пластичног намештаја, дел. 31.01, 31.02, 31.09
 • непресвучених мадраца од пластике, дел. 31.03
 • спортских реквизита од пластике, дел. 32.30
 • игара и играчака од пластике, дел. 32.40
 • медицинских и стоматолошких помагала од пластике, дел. 32.50
 • пластичних медицинских и стоматолошких помагала, дел. 32.50
 • пластичних офталмолошких предмета, дел. 32.50
 • тврдих покривки за главу и осталих личних безбедносних предмета од пластике, дел. 32.99

 

Област 23 - Производња производа од осталих неметалних минерала

 

Ова област обухвата производне делатности у којима се користе остали неметални минерали. Обухвата производњу стакла и производа од стакла (нпр. равно стакло, шупље стакло, стаклено влакно, техничку стакларију и др.), керамику, плочице и печене производе од глине, цемента и гипса, од сирових материјала до коначних производа. Укључена је и производња обликованог и готовог камена и других минералних производа.

Грана 23.1 - Производња стакла и производа од стакла

Обухвата производњу стакла у свим облицима, применом било каквог поступка, као и предмете од стакла.

Шифра 23.11 - Производња равног стакла

Обухвата:
 • производњу равног стакла, укључујући армирано, бојено или матирано стакло

Шифра 23.12 - Обликовање и обрада равног стакла

Обухвата:
 • производњу каљеног или слојевитог сигурносног стакла
 • производњу стаклених огледала
 • производњу вишеслојних зидних елемената за изолацију
 • брушење, гравирање и полирање равног стакла

Шифра 23.13 - Производња шупљег стакла

Обухвата:
 • производњу боца и друге амбалаже од стакла и кристала
 • производњу чаша за пиће и других производа од стакла или кристала за употребу у домаћинству

Не обухвата:

 • производњу играчака од стакла, дел. 32.40

Шифра 23.14 - Производња стаклених влакана

Обухвата:
 • производњу стаклених влакана, укључујући стаклену вуну и неткане производе од њих

Не обухвата:

 • производњу тканина од стаклених влакана, дел. 13.10
 • производњу каблова од оптичких влакана за пренос података или слике, дел. 27.31

Шифра 23.19 - Производња и обрада осталог стакла, укључујући техничке стаклене производе

Обухвата:
 • производњу производа од стакла за лабораторијске, хигијенске или фармацеутске сврхе
 • производњу стакла за ручне часовнике и остале сатове, оптичког стакла и оптичких елемената који нису оптички обрађени
 • производњу стаклених предмета који се користе за израду бижутерије
 • производњу стаклених изолатора и изолационог прибора
 • производњу стаклених абажура за лампе
 • производњу стаклених фигурица
 • производњу стаклених блокова за поплочавање
 • производњу стаклених шипки, цеви и др.

Не обухвата:

 • производњу обрађених стаклених оптичких елемената, дел. 26.70
 • производњу шприцева и остале медицинско-лабораторијске опреме, дел. 32.50

Грана 23.2 - Производња ватросталних производа

Шифра 23.20 - Производња ватросталних производа

Обухвата производњу међуфазних производа од ископаних или извађених неметалних минерала као што су песак, шљунак, камен или глина.

Обухвата:

 • производњу ватросталног малтера и бетона
 • производњу ватросталних керамичких производа:
  • термоизолационих керамичких производа од силикатног фосилног брашна
  • ватросталних цигли, блокова и плочица
  • ватросталних керамичких реторти, лонаца, муфова, изливника, цеви, лула и др.
 • производњу ватросталних предмета који садрже магнезит, доломит и хромит

Грана 23.3 - Производња грађевинских материјала од глине

Шифра 23.31 - Производња керамичких плочица и плоча

Обухвата:
 • производњу неватросталних керамичких подних и зидних плочица, мозаик-коцкица и др.
 • производњу неватросталних керамичких плоча и плочника

Не обухвата:

 • производњу вештачког камена од пластичних маса (нпр. имитација мермера), дел. 22.23
 • производњу ватросталних керамичких производа, дел. 23.20
 • производњу подних облога од печене глине, дел. 23.32
 • производњу керамичких цигли и кровних плочица, дел. 23.32

Шифра 23.32 - Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Обухвата:
 • производњу неватросталног грађевинског материјала од печене глине: опеке, црепова, цеви за димњаке и других цеви, одвода и др.
 • производњу подних блокова од печене глине

Не обухвата:

 • производњу ватросталних керамичких производа, дел. 23.2
 • производњу неватросталних керамичких производа за друге потребе (осим за грађевинарство), дел. 23.4

Грана 23.4 - Производња осталих керамичких и порцеланских производа

Обухвата производњу финалних производа од руда и неметалних минерала као што су песак, шљунак, глина и камен.

Шифра 23.41 - Производња керамичких предмета за домаћинство и украсних предмета

Обухвата производњу:
 • стоних керамичких производа и других керамичких производа за домаћинство
 • фигура и других украсних предмета од керамике

Не обухвата:

 • производњу имитација накита од керамике, дел. 32.13
 • производњу керамичких играчака, дел. 32.40

Шифра 23.42 - Производња санитарних керамичких производа

Обухвата:
 • производњу санитарних керамичких производа (када, умиваоника, ве-це шоља итд.)

Не обухвата:

 • производњу ватросталних керамичких производа, дел. 23.20
 • производњу керамичког грађевинског материјала, дел. 23.3

Шифра 23.43 - Производња изолатора и изолационог прибора од керамике

Обухвата:
 • производњу керамичких електричних изолатора и изолационог прибора

Не обухвата:

 • производњу ватросталних керамичких производа, дел. 23.20

Шифра 23.44 - Производња осталих техничких производа од керамике

Обухвата:
 • производњу керамичких предмета за лабораторијске, хемијске и техничке сврхе
 • производњу керамичких делова за магнете

Не обухвата:

 • производњу вештачког камена (нпр. имитација мермера), дел. 22.23
 • производњу ватросталних керамичких производа, дел. 23.20
 • производњу керамичких грађевинских материјала, дел. 23.3
 • производњу керамичких изолационих материјала, дел. 23.43

Шифра 23.49 - Производња осталих керамичких производа

Обухвата:
 • производњу керамичких лонаца, судова и сличних производа који се користе за преношење или паковање производа
 • производњу непоменутих керамичких производа

Не обухвата:

 • производњу керамичких санитарних производа, дел. 23.42
 • производњу вештачких зуба, дел. 32.50

Грана 23.5 - Производња цемента, креча и гипса

Шифра 23.51 - Производња цемента

Обухвата:
 • производњу клинкера и хидрауличног цемента, укључујући  портланд-цемент, алуминијумски цемент, цемент од шљаке и суперфосфатни цемент

Не обухвата:

 • производњу ватросталног малтера и бетона, дел. 23.20
 • производњу готове и суво мешане бетонске смеше и малтера, дел. 23.63 и 23.64
 • производњу малтера, дел. 23.64
 • производњу производа од цемента, дел. 23.69
 • производњу цемента за зубарство, дел. 32.50

Шифра 23.52 - Производња креча и гипса

Обухвата:
 • производњу негашеног, гашеног и хидратисаног креча
 • производњу гипса и печених сулфата
 • производњу калцинисаног доломита

Не обухвата:

 • производњу предмета од гипса, дел. 23.62 и 23.69

Грана 23.6 - Производња производа од бетона, цемента и гипса

Шифра 23.61 - Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

Обухвата:
 • производњу производа од бетона, цемента или предмета од вештачког камена за употребу у грађевинарству:
  • опеке, плоча за поплочавање, блокова, панела, испуна, цеви, стубова и др.
  • монтажних грађевинских елемената за високоградњу и нискоградњу, од бетона, цемента или вештачког камена

Не обухвата:

 • производњу ватросталног малтера, дел. 23.20
 • производњу готове бетонске смеше и малтера, дел. 23.63 и 23.64

Шифра 23.62 - Производња производа од гипса намењених за грађевинарство

Обухвата:
 • производњу производа од гипса за употребу у грађевинарству:
  • табли, плоча, панела и др.

Шифра 23.63 - Производња свежег бетона

Обухвата:
 • производњу свежег и суво мешаног бетона и малтера

Не обухвата:

 • производњу ватросталног цемента, дел. 23.20

Шифра 23.64 - Производња малтера

Обухвата:
 • производњу малтера у праху

Не обухвата:

 • производњу ватросталног малтера, дел. 23.20
 • производњу свежег, суво мешаног малтера и бетона, дел. 23.63

Шифра 23.65 - Производња производа од цемента с влакнима

Обухвата:
 • производњу грађевинског материјала од биљних супстанци (дрвена вуна, слама, трска) које су агломерисане цементом, гипсом или другим минералним везивима
 • производњу азбест-цементних производа и производа с целулозним и сличним влакнима:
  • таласастих и других плоча, панела, црепова, цеви, резервоара, олука, корита, шоља, посуда, намештаја, оквира за прозоре и др.

Шифра 23.69 - Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента

Обухвата:
 • производњу осталих производа од бетона, цемента, гипса и вештачког камена:
  • кипова, предмета са удубљеним и испупченим рељефом, украсних посуда, жардињера, клупа и др.

Грана 23.7 - Сечење, обликовање и обрада камена

Шифра 23.70 - Сечење, обликовање и обрада камена

Обухвата:
 • сечење, обликовање и обраду камена за употребу у грађевинарству, на гробљима, у изградњи путева, за покривање кровова и др.
 • производњу камених столова и клупа

Не обухвата:

 • активности које се обављају у каменоломима, као што је груба обрада камена, дел. 08.11
 • производњу млинског камења, брусног камења и сличних производа, дел. 23.9

Грана 23.9 - Производња брусних и осталих неметалних минералних производа

Обухвата производњу осталих неметалних минералних производа.

Шифра 23.91 - Производња брусних производа

Обухвата:
 • производњу млинског камења, камења за оштрење и полирање и природних или вештачких абразивних материјала, укључујући  материјале на мекој подлози (нпр. шмиргла)

Шифра 23.99 - Производња осталих производа од неметалних минерала

Обухвата производњу:
 • фрикционих материјала и немонтираних предмета од њих, на бази минералних супстанци или целулозе
 • минералних изолационих материјала као што су вуна од шљаке (згуре), камена вуна и слична минерална вуна, експандирани или листасти вермикулит, експандиране глине и слични материјали за топлотну и звучну изолацију
 • производа од разноврсних минералних материјала: обрађен лискун и производи од лискуна, тресета, графита (осим електроматеријала) и др.
 • производа од асфалта и сличних материјала (нпр. лепљиве траке, угљене катранске црне смоле)
 • вештачког корунда

Не обухвата производњу:

 • стаклене вуне и производа од стаклене вуне, дел. 23.14
 • графитних електрода, дел. 27.90
 • угљеника или графитних заптивача, дел. 28.29

 

Област 24 - Производња основних метала

 

Обухвата топљење и рафинисање метала из руде или отпадних сировина, у електропећима или применом неких других металуршких поступака. Овде спада и производња ливених производа и легура.

Производи топљења (инготи, браме и сл.) преобликују се ваљањем, вучењем, истискивањем или ливењем у калупе. На тај начин добијају се плоче, шипке, профили, жице и други примарни метални производи.

Грана 24.1 - Производња сировог гвожђа, челика и феролегура

Обухвата активности као што су директна редукција гвоздене руде, производња сировог гвожђа у примарним облицима, прерада сировог гвожђа у челик, производња феролегура и челичних производа.

Шифра 24.10 - Производња сировог гвожђа, челика и феролегура

Обухвата:
 • делатности високих пећи, конвертора челика и ваљаоница
 • производњу сировог челика и мангановог гвожђа у блоковима или осталим примарним облицима
 • производњу легура гвожђа
 • производњу производа од гвожђа директном редукцијом гвожђа и осталих производа од сунђерастог гвожђа
 • производњу гвожђа изразите чистоће електролизом или осталим хемијским процесима
 • поновно топљење отпадних полуга челика или гвожђа
 • производњу зрнастог гвожђа и праха
 • производњу челика у полугама или осталим примарним облицима
 • производњу полуготових производа од челика
 • производњу топло, хладно и пљоснато ваљаних производа од челика
 • производњу топло ваљаних шипки и мотки од челика
 • производњу топло ваљаних отворених профила од челика
 • производњу плоча од челика и заварених отворених профила од челика
 • производњу производа за железничке шине (несастављене шине) од челика

Не обухвата:

 • производњу хладно вучених шипки од челика, дел. 24.3

Грана 24.2 - Производња челичних цеви, шупљих профила и фитинга

Шифра 24.20 - Производња челичних цеви, шупљих профила и фитинга

Обухвата:
 • производњу бешавних цеви кружног или некружног попречног  пресека, као и лива кружног попречног пресека, ради даље обраде топлим ваљањем, топлим извлачењем или другим топлотним процесима обраде готовог производа који може бити шипка или мала метална шипка добијена топлим ваљањем или трајним ливењем
 • производњу бешавних цеви од топло ваљаних или топло извлачених ливова даљом обрадом, хладним извлачењем или хладним ваљањем цеви кружног попречног пресека и хладним извлачењем искључиво цеви некружног попречног пресека и шупљих профила
 • производњу варених цеви спољашњег пресека ≤ 406,4 мм, хладно обликованих од топло ваљаних равних производа и дужински или спирално варених
 • производњу варених цеви спољашњег пресека ≤ 406,4 мм кружног попречног пресека трајним хладним или топлим обликовањем топло или хладно ваљаних равних производа и дужински или спирално варених, и некружног попречног пресека топлим или хладним обликовањем од топло или хладно ваљаних трака дужински варених
 • производњу варених цеви спољашњег пресека ≤ 406,4 мм, топлим или хладним обликовањем топло или хладно ваљаних трака и дужински варених, испоручених као варене, или даље обрађених хладним извлачењем или хладним ваљањем или хладно обликованих у цеви некружног попречног пресека
 • производњу равних прирубница или прирубница са кованим обрубом, обрадом топло ваљаних равних производа од челика
 • производња производа за спајање, као што су колена или редуктори, ковањем топло ваљаних бешавних цеви од челика
 • производњу танких и других цевастих производа од челика

Не обухвата:

 • производњу бешавних цеви од челика центрифугалним ливењем, дел. 24.52

Грана 24.3 - Производња осталих производа примарне прераде челика

Шифра 24.31 - Хладно ваљање шипки

Обухвата:
 • производњу шипки и профила од челика хладним вучењем

Не обухвата:

 • хладно вучење или извлачење жице, дел. 24.34

Шифра 24.32 - Хладно ваљање пљоснатих производа

Обухвата:
 • производњу пљоснатих ваљаних производа од челика, у котуровима или тракама, ширине ≤ 600 мм, хладним (поновним) ваљањем топло ваљаних пљоснатих производа

Шифра 24.33 - Хладно обликовање профила

Обухвата производњу:
 • профила хладним ваљањем
 • хладно обликованих и хладно савијених сендвич панела

Шифра 24.34 - Хладно вучење жице

Обухвата:
 • производњу челичне жице хладним вучењем челичних шипки

Не обухвата:

 • вучење челичних шипки или профила, дел. 24.31
 • производњу жичаних производа, дел. 25.93

Грана 24.4 - Производња племенитих и осталих обојених метала

Шифра 24.41 - Производња племенитих метала

Обухвата:
 • производњу племенитих метала:
  • производњу и пречишћавање обрађених и необрађених племенитих метала: злата, сребра и платине из руда и отпада
 • производњу легура од племенитих метала
 • производњу полупроизвода од племенитих метала
 • превлачење основних метала сребром
 • превлачење основних метала и сребра златом
 • превлачење основних метала, сребра или злата платином
 • производњу жице од тих метала вучењем
 • производњу ламинираних фолија од племенитих метала

Не обухвата:

 • ливење неплеменитих метала, дел. 24.53 и 24.54
 • производњу накита од племенитих метала, дел. 32.12

Шифра 24.42 - Производња алуминијума

Обухвата:
 • производњу алуминијума од глинице
 • производњу алуминијума из електролитички рафинираних отпадака и остатака од алуминијума
 • производњу легура алуминијума
 • примарну прераду алуминијума
 • производњу жица од алуминијума
 • производњу алуминијумске фолије за завијање
 • производњу ламиниране алуминијумске фолије (направљене од алуминијумске фолије као основног саставног дела)

Не обухвата:

 • ливење неплеменитих метала, дел. 24.53 и 24.54

Шифра 24.43 - Производња олова, цинка и калаја

Обухвата:
 • производњу олова, цинка и калаја из руда
 • производњу олова, цинка и калаја из електролитички рафинираних отпадака и остатака од олова, цинка и калаја
 • производњу легура од олова, цинка и калаја
 • полупроизводњу олова, цинка и калаја
 • производњу жице од тих метала извлачењем
 • производњу станиола

Не обухвата:

 • ливење олова, цинка и калаја, дел. 24.53 и 24.54

Шифра 24.44 - Производња бакра

Обухвата:

 • производњу бакра из руда
 • производњу бакра из електролитички рафинираних отпадака и остатака од бакра
 • производњу легура бакра
 • примарну прераду бакра
 • полупроизводњу бакарне жице
 • производњу жице од бакра извлачењем

Не обухвата:

 • ливење бакра, дел. 24.54

Шифра 24.45 - Производња осталих обојених метала

Обухвата:
 • производњу хрома, мангана, никла и других обојених метала из руда или оксида
 • производњу хрома, мангана, никла и других обојених метала из електролитички и алуминотермички пречишћених отпадака и остатака тих метала
 • производњу легура хрома, мангана, никла и др.
 • полупроизводњу хрома, мангана, никла и др.
 • производњу никл-каменца
 • производњу жице од тих метала вучењем

Не обухвата:

 • ливење метала, дел. 24.53 и 24.54

Шифра 24.46 - Производња нуклеарног горива

Обухвата:
 • производњу урана од црвене погаче или других руда
 • топљење и рафинисање урана

 

Грана 24.5 - Ливење метала

Обухвата производњу полуготових ливених производа и разних ливених производа по наруџбини.

Не обухвата:

 • производњу финалних ливених производа (нпр. цеви), дел. 24.20
 • производњу бојлера и радијатора, дел. 25.21
 • ливених производа за домаћинство, дел. 25.99

Шифра 24.51 - Ливење гвожђа

Обухвата делатност железара.

Обухвата:

 • ливење производа од гвожђа
 • ливење производа од сивог лива
 • ливење сфероидних (нодуларних) графитних одливака од гвожђа
 • ливење ковног (темпер) лива од гвожђа
 • производњу цеви од ливеног гвожђа и центрифугално ливених цеви од гвожђа или челика

Шифра 24.52 - Ливење челика

Обухвата делатност ваљаоница челика.

Обухвата ливење:

 • производа од челика
 • челичних одливака
 • цеви од челика
 • прикључака за цеви од ливеног челика

Шифра 24.53 - Ливење лаких метала

Обухвата ливење:
 • производа од алуминијума, магнезијума, титана и др.
 • одливака од лаких метала

Шифра 24.54 - Ливење осталих обојених метала

Обухвата ливење:
 • одливака од тешких метала
 • одливака од племенитих метала
 • одливака од необојених метала

Не обухвата:

 • ливење обављено приликом производње на друге начине израђених металних производа, дел. 25-32

 

Област 25 - Производња металних производа, осим машина и уређаја

 

Ова област укључује производњу „чистих“ металних производа (као што су делови, контејнери и конструкције), обично са статичном, непокретном функцијом, за разлику од наредних области (26-30), којима је покривена производња комбинација или склопова таквих металних производа (понекад са другим материјалима) у сложеније уређаје, који, уколико нису чисто електрични, електронски или оптички, раде са покретним деловима.

Укључена је и производња оружја и муниције.

Не обухвата:

 • специјализовану поправку и одржавање металних производа, дел. 33.1
 • специјализовану монтажу производа из ове групе у грађевинарству (нпр. котлови за централно грејање), дел. 33.20

Грана 25.1 - Производња металних конструкција

Обухвата производњу металних конструкција (нпр. метални оквири или делови конструкција).

Шифра 25.11 - Производња металних конструкција и делова конструкција

Обухвата производњу:
 • металних конструкција за грађевинарство (стубова, греда, конструкција за мостове и сл.)
 • индустријских оквира од метала (скелета за високе пећи, опреме за подизање и манипулацију и др.)
 • монтажних зграда од метала: барака, хала и других модуларних елемената за изложбе и др.

Не обухвата производњу:

 • делова за бродске и парне котлове, дел. 25.30
 • делова за железничке шине, дел. 25.99
 • делова за бродове, дел. 30.11

Шифра 25.12 - Производња металних врата и прозора

Обухвата призводњу:
 • металних врата и прозора, оквира за врата и прозоре, капака, капија и др.
 • металних делова за намештање подова

Грана 25.2 - Производња металних цистерни, резервоара и контејнера

Обухвата производњу већих металних цистерни, радијатора и котлова за централно грејање.

Шифра 25.21 - Производња котлова и радијатора за централно грејање

Обухвата:
 • производњу котлова и радијатора за централно грејање и њихових делова

Не обухвата:

 • производњу електричних радијатора и електричних грејача воде, дел. 27.51

Шифра 25.29 - Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера

Обухвата производњу:
 • резервоара, цистерни и сличних металних контејнера, фиксно инсталираних, који служе за складиштење или у производњи
 • металних контејнера за компресију или течне гасове

Не обухвата производњу:

 • металних посуда, када и сл. за паковање или преношење робе, капацитета > 300 ℓ, дел. 25.91 и 25.92
 • транспортних контејнера, дел. 29.20

Грана 25.3 - Производња парних котлова, осим котлова за централно грејање

Укључује производњу парних котлова.

Шифра 25.30 - Производња парних котлова, осим котлова за централно грејање

Обухвата:
 • производњу парних котлова и других генератора паре
 • производњу помоћних уређаја за парне котлове: кондензатора паре, економајзера, прегрејача, сакупљача и акумулатора паре и др.
 • производњу нуклеарних реактора, осим уређаја за сепарацију изотопа
 • производњу делова за парне котлове
 • изградњу система цеви који се укључује у процес рада генератора углавном ради осигуравања притиска у цевима или систему цеви, заједно с пратећим прибором и конструкционим радовима

Не обухвата производњу:

 • котлова за централно грејање и радијатора, дел. 25.21
 • парних турбина, дел. 28.11
 • сепаратора изотопа, дел. 28.99

Грана 25.4 - Производња оружја и муниције

Шифра 25.40 - Производња оружја и муниције

Обухвата производњу:
 • тешког оружја (артиљерије, лансера ракета, цеви за торпеда, тешких митраљеза, топова, пушака и сл.)
 • лаког оружја (револвера, сачмара и лаких митраљеза)
 • ваздушног или гасног оружја и пиштоља
 • бојеве муниције
 • ватреног ловачког, спортског и заштитног оружја и одговарајуће муниције
 • експлозивних направа као што су мине, бомбе и торпеда

Не обухвата производњу:

 • иницијалних каписли, детонатора и светлосних сигналних ракета, дел. 20.51
 • барута и муниције, дел. 20.51
 • ножева, бајонета, сабљи и сл., дел. 25.71
 • оклопних возила за транспортовање новца и драгоцености, дел. 29.10
 • свемирских летелица, дел. 30.30
 • тенкова и осталих борбених возила, дел. 30.40

Грана 25.5 - Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха

Обухвата активности обраде метала као што су ковање, пресовање, штанцовање и др., које се обављају по наруџбини.

Шифра 25.50 - Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха

Обухвата:
 • ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала
 • металургију праха: производњу металних предмета непосредно из металног праха, загревањем (синтеровањем) или под притиском

Не обухвата:

 • производњу металног праха, дел. 24.1 и 24.2

Грана 25.6 - Обрада и превлачење метала; машинска обрада метала

Обухвата општу обраду метала: превлачење, полирање, варење, гравирање и др., која се обавља по наруџбини.

Шифра 25.61 - Обрада и превлачење метала

Обухвата:
 • превлачење метала
 • топлотну обраду метала
 • скидање опиљака, чишћење пешчаним млазом, тумбање и чишћење метала
 • бојење, гравирање и штампање метала
 • превлачење метала неметалним материјалима (пластифицирање, лакирање, емајлирање и др.)
 • челичење и глачање метала

Не обухвата:

 • делатности ковача, дел. 01.62
 • штампање на металу, дел. 18.12
 • пресвлачење пластике металом, дел. 22.29
 • утискивање племенитих метала на осталу металну основу, дел. 24.41-24.44

Шифра 25.62 - Машинска обрада метала

Обухвата:
 • бушење, стругање, глодање, еродирање, рендисање, летовање, развртање, равнање, тестерисање, оштрење, брушење, заваривање, спајање и друге радове на металним деловима
 • ласерско резање метала и утискивање

Не обухвата:

 • делатности ковача, дел. 01.62.
 • гравирање на лицу места, дел. 95.25

Грана 25.7 - Производња сечива, алата и металне робе опште намене

Шифра 25.71 - Производња сечива

Обухвата:
 • производњу прибора за јело (ножева, виљушака, кашика и др.)
 • производњу различитих предмета за сечење:
  • бријача и ножића за бријање (жилета)
  • маказа и апарата за шишање косе
  • маказа за орезивање и кресање грања и др.
 • производњу сабљи, мачева, бајонета и др.

Не обухвата:

 • производњу посуђа, стоног или сервисног металног посуђа, дел. 25.99
 • производњу сечива од племенитих метала, дел. 32.12

Шифра 25.72 - Производња брава и окова

Обухвата:
 • производњу катанаца, брава, кључева, окова и других металних предмета за зграде, намештај, возила и др.

Шифра 25.73 - Производња алата

Обухвата производњу:
 • ножева и листова за сечење, за машине или за механичке апарате
 • пољопривредног ручног алата као што су крамп, виле, секира, лопата, коса, срп и др.
 • ручног алата као што су клешта, одвијачи и др.
 • тестера и сечива за тестере, укључујући и сечива за кружне и ланчасте тестере
 • изменљивих делова ручног алата, без обзира на то да ли су електрични или нису (бургије и сл.)
 • ковачког алата (мацола, наковња, клешта и др.)
 • менгела и алата за учвршћивање (стезање)
 • калупа и модела (осим калупа за инготе)

Не обухвата:

 • производњу ручних машина и апарата са уграђеним мотором, дел. 28.24
 • производњу калупа за инготе, дел. 28.91

Грана 25.9 - Производња осталих металних производа

Обухвата производњу различитих металних производа, посуда и амбалаже за индустрију и домаћинство, жичаних производа, ланаца и опруга, везних и вијачних елемената и других производа за употребу у индустрији и домаћинству.

Шифра 25.91 - Производња челичних буради и сличне амбалаже

Обухвата:
 • производњу канти, бачви, кутија и конзерви

Не обухвата:

 • производњу цистерни и резервоара, дел. 25.2

Шифра 25.92 - Производња амбалаже од лаких метала

Обухвата производњу:
 • канти и конзерви за паковање намирница, туба и кутија
 • металних поклопаца и затварача

Шифра 25.93 - Производња жичаних производа, ланаца и опруга

Обухвата производњу:
 • металних ужади, плетених трака и сл. производа
 • неизолованих и изолованих металних каблова који нису намењени за пренос електричне енергије
 • превучене жице
 • производа од жице (бодљикаве жице, жичаних ограда, решетки, мрежа и др.)
 • ексера, спајалица, игала и сл.
 • мрежа и решетки од растегнутих гвоздених, челичних или бакарних плоча
 • опруга (осим за сатове):
  • лиснатих опруга, спиралних опруга и торзионих полуга
  • листова за опруге
 • ланаца, осим ланаца за пренос енергије и резање

Не обухвата производњу:

 • опруга за сатове и ручне сатове, дел. 26.52
 • изолованих жица и каблова за пренос струје, дел. 27.32
 • погонско-преносних ланаца, дел. 28.15

Шифра 25.94 - Производња везних елемената и вијчаних машинских производа

Обухвата производњу:
 • осовиница, заковица, подложних плочица и сл. без навоја
 • вијчаних машинских производа (завртња, шрафова, навртки и др.)

Шифра 25.99 - Производња осталих металних производа

Обухвата производњу:
 • металних производа за домаћинство:
  • стоног посуђа (тањира и тацни)
  • кухињског посуђа (лонаца и котлова)
  • стоног прибора (чинија и тањира)
  • тава, тигања и другог неелектричног стоног и кухињског посуђа
  • малих кухињских неелектричних апарата и помагала
  • спужви (јастучића) за чишћење (рибање) и др.
 • елемената од цинка (олука, када, судопера, лавабоа и сл. производа)
 • ситних металних производа за канцеларијску употребу, изузев намештаја
 • сефова, ормара и каса, блиндираних врата и др.
 • различитих металних предмета:
  • пропелера и весала за бродове
  • сидара
  • звона
  • причвршћивача за железничке шине
  • копчи, спона и удица
  • металних мердевина
  • металних знакова, укључујући саобраћајне знаке
 • производњу торби од фолије
 • производњу трајних металних магнета
 • производњу металних вакуум лонаца и флаша
 • производњу металних беџева и металних војничких ознака за чинове
 • производњу металних папилотни за увијање косе, металних држача за кишобране, чешљева и сл.

Не обухвата производњу:

 • сабљи и бајонета, дел. 25.71
 • колица за самопослуге, дел. 30.99
 • металног намештаја, дел. 31.01, 31.02 и 31.09
 • спортске опреме, дел. 32.30
 • играчака, дел. 32.40

 

Област 26 - Производња рачунара, електронских и оптичких производа

 

Обухвата производњу рачунара, периферних рачунарских јединица, комуникационих уређаја и сличних електронских производа, укључујући и саставне делове ових уређаја.

Производни процес карактерише дизајн и употреба интегралних кола, као и примена високософистициране технологије. Област обухвата и производњу забавне електронике, мерних, истраживачких, контролних, ласерских, електромедицинских и електротерапеутских апарата и инструмената, оптичких инструмената и апарата, као и производњу магнетних и оптичких медија.

Грана 26.1 - Производња електронских елемената и плоча

Шифра 26.11 - Производња електронских елемената

Обухвата производњу полупроводничких и других елемената за коришћење у електроници:
 • електронских кондензатора
 • отпорника
 • микропроцесора
 • електричних цеви
 • електронских конектора
 • неопремљених табли струјног кола
 • електронских кола (аналогних, дигиталних или хибридних)
 • диода, транзистора и сл. производа
 • индуктора (нпр. пригушивача, калема, трансформатора) и различитих електронских елемената
 • монтираних пијезоелектричних кристала и течних кристала
 • соленоида, прекидача и трансдуктора за електронску примену
 • подметача, полупроводника, готових или полуготових
 • дисплеј елемената (плазма, полимер, ЛЦД)
 • светлећих диода (ЛЕД)
 • каблова за штампаче и мониторе, УСБ каблова, конектора и сл.

Не обухвата производњу:

 • штампање „паметних“ картица, дел. 18.12
 • модема, дел. 26.30
 • рачунарских и телевизијских дисплеја, дел. 26.20 и 26.40
 • рендгенских цеви и других ласерских апарата, дел. 26.60
 • оптичких елемената и инструмената, дел. 26.70
 • електричних апарата, дел. 27
 • флуоресцентних светиљки, дел. 27.11
 • електричних релеја, дел. 27.12
 • електричних прекидача, дел. 27.33

Шифра 26.12 - Производња штампаних електронских плоча

Обухвата:
 • састављање елемената на штампаној плочи
 • производњу елемената за електронске матичне плоче
 • производњу уметнутих електронских картица (нпр. музичких, видео, контролних, мрежних, модемских и сл.)

Не обухвата:

 • штампање „паметних“ картица, дел. 18.12
 • производњу неопремљених, електронски штампаних веза (плоча), дел. 26.11

Грана 26.2 - Производња рачунара и периферне опреме

Шифра 26.20 - Производња рачунара и периферне опреме

Обухвата производњу и/или састављање рачунара свих врста, као што су централне јединице, стони рачунари, преносни рачунари (лаптопови) и сервери, и рачунарске периферне опреме, као што су опрема за складиштење података, улазне и излазне јединице (штампачи, монитори, тастатуре и др.). Рачунари могу бити аналогни, дигитални или хибридни. Најчешћи су дигитални рачунари и обављају следеће:
 1. памте програм или програме обраде, као и податке потребне за тренутну реализацију програма
 2. могу се програмирати у складу са захтевима корисника
 3. изводе аритметичке операције које одреди корисник
 4. без учешћа људског посредовања изводе програм обраде који се од њих тражи

Аналогни рачунари могу симулирати математичке моделе и садрже све елементе аналогног управљања и програмирања.

Обухвата производњу:

 • стоних рачунара
 • централних јединица
 • лаптопова
 • погонских магнетних дискова, фласх дриве уређаја и других уређаја за чување података
 • оптичких дискова (нпр. ЦД-РW, ЦД-РОМ, ДВД-РОМ, ДВД-РW)
 • штампача, монитора и тастатура
 • свих врста мишева, ручки за игрице и прибора, с пратећом куглицом
 • рачунарских терминала за посебне намене
 • сервера
 • оптичких читача, укључујући бар-код скенере
 • читача „паметних“ картица
 • кацига за виртуелну стварност
 • рачунарских пројектора (видео-одашиљача)
 • рачунарских терминала
 • вишенаменске канцеларијске опреме која служи за обављање две или више функција: штампање, оптичко читање, фотокопирање и слање факсова

Не обухвата:

 • умножавање снимљених записа (рачунарских програма, аудио и видео записа итд.), дел. 18.2
 • производњу електронских елемената, опреме за рачунаре и периферне јединице, дел. 26.1
 • производњу улазно-излазних рачунарских модема, дел. 26.12
 • производњу уметнутих електронских картица, модула и прикључака, дел. 26.12
 • производњу електронских матичних плоча, дел. 26.12
 • производњу модема и носеће опреме, дел. 26.30
 • производњу дигиталне комуникационе опреме за пренос података, нпр. мостова и усмеривача, дел. 26.30
 • производњу електронских апарата за опште коришћење, нпр. плејера и ДВД-плејера, дел. 26.40
 • производњу телевизора, монитора и дисплеја, дел. 26.40
 • производњу конзола за видео-игрице, дел. 26.40
 • производњу магнетних и оптичких носилаца записа за рачунар, дел. 26.80

 

Грана 26.3 - Производња комуникационе опреме

Шифра 26.30 - Производња комуникационе опреме

Обухвата производњу телефона и опреме за пренос података која се користи за електронски пренос сигнала путем жице или ваздуха, као што су радијски и телевизијски пренос и бежична комуникација.

Обухвата производњу:

 • комуникационе опреме за централне јединице
 • бежичних телефона
 • ПБX опреме
 • телефона и телефакса, укључујући телефонске секретарице
 • опреме за пренос података, нпр. преносника и усмеривача
 • предајних и пријемних антена
 • опреме за кабловску телевизију
 • пејџера
 • мобилних телефона и опреме за мобилну телефонију
 • опреме за радио и телевизијски студио и преносне опреме, укључујући телевизијске камере
 • модема и преносне опреме
 • противпровалничких и противпожарних алармних система који шаљу сигнале надзорној станици
 • радио и телевизијских предајника
 • комуникационих помагала која користе инфрацрвене сигнале (нпр. даљински управљачи)

Не обухвата производњу:

 • електронских елемената и подсклопова/подсастава који се користе код комуникационе опреме, укључујући уграђене/спољне рачунарске модеме, дел. 26.12
 • рачунара и периферне опреме, дел. 26.20
 • електронских уређаја за широку потрошњу, дел. 26.40
 • ГПС опреме, дел. 26.51
 • електричне сигнализације у саобраћају, дел. 27.90
 • семафора, дел. 27.90
 

Грана 26.4 - Производња електронских уређаја за широку потрошњу

Шифра 26.40 - Производња електронских уређаја за широку потрошњу

Обухвата производњу аудио и видео опреме за кућу, моторна возила, системе јавног обавештавања и појачала за музичке инструменте.

Обухвата производњу:

 • опреме за снимање и умножавање видео-касета
 • телевизора
 • телевизијских монитора и дисплеја
 • опреме за снимање и умножавање звучних записа
 • стерео-опреме
 • радио-пријемника
 • система за пренос звука (интерфон и сл.)
 • видео-камера кућног типа
 • џубоксова
 • појачала за музичке инструменте и системе јавног обавештавања
 • микрофона
 • ЦД и ДВД плејера
 • апарата за „караоке“
 • конзола за видео-игре

Не обухвата:

 • умножавање снимљених носилаца рачунарских, звучних, видео записа итд., дел. 18.2
 • производњу рачунарске периферне опреме и рачунарских монитора, дел. 26.20
 • производњу телефонских секретарица, дел. 26.30
 • производњу опреме за претраживање, дел. 26.30
 • производњу уређаја за даљинско управљање, дел. 26.30
 • производњу опреме за радијски и телевизијски студио и преносне опреме, као што су опрема за репродукцију, предајне и пријемне антене, комерцијалне видео-камере и сл., дел. 26.30
 • производњу дигиталних камера, дел. 26.70
 • производњу електронских игрица с фиксним (незаменљивим) софтвером, дел. 32.40

 

Грана 26.5 - Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата; производња сатова

Обухвата производњу мерне, истраживачке и навигационе опреме у различите индустријске и неиндустријске сврхе, укључујући уређаје за мерење времена (као што су сатови, ручни сатови и сличне направе).

Шифра 26.51 - Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата

Обухвата производњу аеронаутичких и наутичких система и инструмената за тражење, детектовање, навигацију и управљање; аутоматских контролних апарата и регулатора за климатизацију, мерење, приказивање, бележење, преношење и контролисање температуре, влажности, притиска, протока флуида, вискозности, густине, киселости, концентрације и ротације.

Такође обухвата инструменте за мерење и тестирање електричних величина; лабораторијске инструменте за хемијску и физичку анализу састава или концентрације узорака свих агрегатних стања материја; остале инструменте и њихове делове.

Овде спада и производња неелектричне мерне и навигационе опреме (осим једноставних механичких алатки).

Обухвата производњу:

 • инструмената за авионе
 • пробне опреме за издувне гасове из аутомобила
 • метеоролошке опреме
 • опреме за тестирање и преглед физичких карактеристика
 • полиграфских машина
 • уређаја за откривање радијације и опреме за контролисање радијације
 • инструмената за истраживачка испитивања и мерења
 • термометара (сем медицинских)
 • апарата за контролу ватре и горионика
 • спектрометара
 • пнеуматских испитивача
 • уређаја за мерење потрошње (нпр. воде, гаса, струје)
 • уређаја за мерење протока и мерних апарата
 • машина и апарата за испитивање физичких особина материјала
 • детектора мина, генератора импулса (сигнала); детектора метала
 • направа за трагање, детекцију, навигацију, аеронаутичке и наутичке опреме
 • радарске опреме
 • ГПС уређаја
 • уређаја за контролу животне средине и аутоматску контролу уређаја
 • детектора кретања
 • радара
 • лабораторијских аналитичких инструмената (нпр. опреме за анализу крви)
 • лабораторијских скала, вага, инкубатора и различитих лабораторијских апарата за мерење, тестирање, итд.

Не обухвата производњу:

 • телефонских секретарица, дел. 26.30
 • опреме за зрачење, дел. 26.60
 • опреме за оптичко позиционирање, дел. 26.70
 • машина за диктирање, дел. 28.23
 • уређаја за мерење тежине (изузев лабораторијских вага), нивелатора, кројачког метра итд., дел. 28.29
 • медицинских топломера, дел. 32.50
 • контролне опреме за индустријске процесе, дел. 33.20
 • једноставних механичких уређаја за мерење (нпр. мерних трака, шестара); погледати групу производње према материјалу који је коришћен као главни

Шифра 26.52 - Производња сатова

Обухвата производњу:
 • сатова, часовника, апарата за регистровање времена и њихових делова
 • сатова и часовника свих врста, укључујући и часовнике за инструмент-табле
 • кутија за сатове, кутија и ормарића за часовнике, укључујући и оне од племенитих метала
 • апарата за регистровање времена и апарата за мерење, регистровање и друго показивање временских интервала као што су:
  • паркинг-часовници, хронометри и сатови за уписивање времена и датума
 • временских прекидача и сатова у процесу производње и сличних направа
 • делова за сатове и часовнике као што су:
  • опруге, лежајеви за осовине, бројчаници, кућишта од било каквог материјала

Не обухвата:

 • производњу неметалних наруквица за ручне часовнике, дел. 15.12
 • производњу стакла за часовнике, дел. 23.19
 • производњу наруквица за ручне часовнике од племенитих метала, дел. 32.12
 • производњу наруквица за ручне часовнике од обичних метала, дел. 32.13
 • поправку сатова, дел. 95.25

 

Грана 26.6 - Производња опреме за зрачење, електромедицинске и електротерапеутске опреме

Шифра 26.60 - Производња опреме за зрачење, електромедицинске и електротерапеутске опреме

Обухвата производњу:
 • апарата и цеви за зрачење (нпр. индустријских, медицинских, дијагностичких, медицинско-терапеутских и истраживачко-научних)
 • рендген-апарата и апарата који користе алфа, бета или гама зраке
 • ЦТ скенера
 • ПЕТ скенера
 • опреме за магнетну резонанцу (МРИ)
 • медицинске ултразвучне опреме
 • електромедицинске ендоскопске опреме
 • медицинских ласерских апарата
 • пејсмејкера
 • слушних апарата
 • апарата за стерилизацију млека и хране зрачењем

Не обухвата:

 • производњу соларијума, дел. 28.99

 

Грана 26.7 - Производња оптичких инструмената и фотографске опреме

Обухвата производњу оптичких инструмената и сочива, као што су дурбини, микроскопи (осим електронских и протонских), телескопи, призме и сочива (осим офталмолошких); превучена или полирана сочива (осим офталмолошких); производњу фотографске опреме као што су камере и блицеви.

Шифра 26.70 - Производња оптичких инструмената и фотографске опреме

Обухвата производњу:
 • оптичких огледала
 • оптичке и сигурносне опреме
 • оптичке опреме за позиционирање
 • оптичке опреме за увећавање
 • оптичких упоређивача
 • филмских и дигиталних камера
 • пројектора за филмове и дијапројектора
 • пројектора
 • оптичких мерних и контролних уређаја и инструмената
 • сочива, оптичких микроскопа, двогледа и телескопа
 • ласерских уређаја

Не обухвата производњу:

 • рачунарских пројектора, дел. 26.20
 • комерцијалних ТВ и видео камера, дел. 26.30
 • видео-камера за широку потрошњу, дел. 26.40
 • комплетне опреме која садржи ласерске компоненте, дел. 26.60
 • машина за фотокопирање, дел. 28.23
 • наочара свих врста, стакала за наочаре и контактних сочива, дел. 32.50

Грана 26.8 - Производња магнетних и оптичких носилаца записа

Шифра 26.80 - Производња магнетних и оптичких носилаца записа

Обухвата:
 • производњу магнетних или оптичких носилаца записа (празне магнетне, аудио и видео траке, дискете, аудио и видео касете, ласерске плоче и сл.)

Не обухвата:

 • умножавање снимљених записа (рачунарских, аудио, видео и сл.), дел. 18.2

Област 27 - Производња електричне опреме

 

Обухвата производњу генератора, трансформатора и опреме за дистрибуцију електричне енергије. Обухвата производњу производа који генеришу, дистрибуирају и коригују електричну енергију. Такође укључује производњу сијалица, сигналне опреме и електричних кућних апарата.

Не обухвата производњу електронских производа, дел. 26.

Грана 27.1 - Производња електромотора, генератора, трансформатора и опреме за дистрибуцију електричне енергије

Обухвата производњу трансформатора за пренос и дистрибуцију  специјалних трансформатора: електромотора, генератора и моторгенератора.

Шифра 27.11 - Производња електромотора, генератора и трансформатора

Обухвата:
 • производњу свих електричних мотора и трансформатора: АЦ, ДЦ и АЦ/ДЦ
 • производњу електричних мотора (осим стартер мотора за моторна возила са унутрашњим сагоревањем)
 • производњу трансформатора (регулатора за напон) за дистрибуцију електричне енергије
 • производњу АРЦ-трансформатора за заваривање
 • производњу помоћних трансформатора за дистрибуцију електричне енергије
 • производњу генератора (осим алтернатора с батеријама на пуњење, за моторе са унутрашњим сагоревањем)
 • производњу сетова за моторгенераторе (осим турбина)
 • производњу баласта за флуоресцентне сијалице (код трансформатора)
 • фабричко превијање навоја за електричне апарате

Не обухвата производњу:

 • електронских елемената за трансформаторе и прекидаче, дел. 26.11
 • електричне опреме за заваривање и лемљење, дел. 27.90
 • мењача, претварача и усмеривача, дел. 27.90
 • генератора у склопу са турбином, дел. 28.11
 • стартних мотора и генератора за машине са унутрашњим сагоревањем, дел. 29.31

Шифра 27.12 - Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и опреме за управљање електричном енергијом

Обухвата производњу:
 • електричних уређаја за прекидање, заштиту или повезивање електричних кола
 • електричних уређаја за управљање и контролу дистрибуције електричне енергије
 • електричних проводника
 • електричних командних и разделних плоча
 • осигурача
 • прекидача (осим на местима ожичења, нпр. утичнице, утикачи, прекидачи на дугме или ручку)
 • стартера (примарних покретача)

Не обухвата производњу:

 • уређаја за индустријско процесно управљање, дел. 26.51
 • утичница, утикача и других прекидача на местима ожичења, дел. 27.33

Грана 27.2 - Производња батерија и акумулатора

Шифра 27.20 - Производња батерија и акумулатора

Обухвата производњу:
 • непуњивих и пуњивих батерија
 • примарних ћелија и примарних батерија
 • ћелија које садрже манган-диоксид, сребро-оксид, живин диоксид, литијумске и друге ћелије
 • акумулатора и делова за њих
 • сепаратора, кућишта и облога
 • оловних киселинских батерија
 • никлових батерија
 • литијумских батерија
 • батерија са сувим ћелијама
 • батерија с влажним ћелијама

Грана 27.3 - Производња жичане и кабловске опреме

Ова грана укључује производњу жичане опреме за пренос електричне струје и остале жичане опреме за ожичавање електричних кола без обзира на материјал. У ову грану такође су сврстани изолација жице и производња оптичких каблова.

Шифра 27.31 - Производња каблова од оптичких влакана

Обухвата:
 • производњу каблова од оптичких влакана за пренос података и слике

Не обухвата производњу:

 • стаклених влакана или нити, дел. 23.14
 • оптичких каблова опремљених конекторима и уређајима за самостално коришћење, у зависности од примене, дел. 26.12

Шифра 27.32 - Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова

Обухвата:
 • производњу изоловане жице и каблова од челика, бакра и алуминијума

Не обухвата производњу:

 • неизоловане жице, дел. 24.34 и 24.41-24.45
 • каблова за рачунарске уређаје, каблова за штампаче, УСБ каблова и сличних кабловских сетова или склопова, дел. 26.11
 • сетова каблова, жичаних и сличних сетова каблова за моторна возила, дел. 29.31
 • електросетова повезаних са инсталираном жицом и конекторима, дел. 27.90
 • каблова за паљење и осталих каблова за аутомобиле, дел. 29.31

Шифра 27.33 - Производња опреме за повезивање жица и каблова

Обухвата производњу жичане опреме за електрична кола која садрже струју или не, без обзира на материјал.

Обухвата производњу:

 • шипки за аутобусе, електричних проводника (осим прекидача)
 • ГФЦИ (уземљених струјних прекидача)
 • држача за лампе
 • осигурача и калемова
 • прекидача за електричне инсталације (нпр. прекидача на притисак, аутоматских прекидача, на спону, пребацивача)
 • електричних испуста и штек-контаката
 • кутија за електричне жице (нпр. преклопних кутија)
 • електричних водова и прикључака
 • електричне опреме за укључивање или заштиту електричних струјних кола или за прикључивање у електрична струјна кола:
  • склопки, осигурача, одводника пренапона, ограничивача напона, прекидача и разводних кутија, релеја, прикључница и др.
 • пластичне жичане опреме која не преноси струју, укључујући пластичне разводне кутије, пластичне прикључке и поклопце за прекидаче

Не обухвата производњу:

 • керамичких изолатора, дел. 23.43
 • електронских елемената за конекторе, утичнице и прекидаче, дел. 26.11

Грана 27.4 - Производња опреме за осветљење

Шифра 27.40 - Производња опреме за осветљење

Обухвата производњу сијалица, цеви и елемената за њих (осим стакла за сијалице), уређаја за електрично осветљење и елемената за уређаје за електрично осветљење.

Обухвата производњу:

 • лампи на пражњење, електричних лампи са угљеним влакном, флуоресцентних, ултравиолетних, инфрацрвених лампи и сијалица
 • уређаја за плафонско осветљење
 • лустера
 • стоних лампи
 • украсних сијалица за јелку
 • цепаница за електрични камин
 • електричних лампи против инсеката
 • фењера (карбидних, електричних, на гас, бензин, керозин)
 • рефлектора
 • уличних светиљки (осим саобраћајних знакова)
 • осветљења за транспортну опрему (нпр. за моторна возила, авионе и чамце)
 • неелектричне опреме за осветљење

Не обухвата производњу:

 • стаклених делова за осветљење, дел. 23.19
 • струјних жичаних уређаја за расветне инсталације
 • плафонских вентилатора или вентилатора у купатилима са уграђеним уређајима за осветљење
 • утикача, прекидача и остале опреме за повезивање жица код осветљења, дел. 27.33
 • електричних вентилатора са уграђеним светлом, дел. 27.51
 • производњу електричних знакова и електричних сигналних уређаја у саобраћају (семафора и сл.), дел. 27.90

Грана 27.5 - Производња апарата за домаћинство

Обухвата производњу малих електричних уређаја за коришћење у домаћинству − вентилатора, машина за прање веша, машина за прање судова, усисивача, апарата за чишћење пода, апарата за припремање хране, фрижидера, бојлера, вертикалних замрзивача, замрзивача у облику сандука и других електричних и неелектричних уређаја као што су машине за прање веша, грејачи за воду и јединице за одлагање отпадака. У ову грану сврстана је и производња уређаја са електричним, гасним и другим изворима горива.

Шифра 27.51 - Производња електричних апарата за домаћинство

Обухвата производњу:
 • електричних апарата за домаћинство:
  • фрижидера и замрзивача
  • машина за прање судова, машина за прање и сушење рубља
  • усисивача и сакупљача отпадака
  • апарата за глачање подова
  • сецкалица, миксера, соковника и отварача конзерви
  • електричних апарата за бријање и електричних четкица за зубе
  • оштрача ножева, аспиратора и др.
 • електротермичких апарата за домаћинство:
  • електричних грејача
  • електричних грејача воде
  • електричне ћебади
  • електричних апарата за сушење косе, чешљева, четки и виклера
  • електричних апарата за пеглање
  • електричних апарата за грејање просторија (уљних радијатора, акумулационих, конвекционих, грејалица, калорифера) и кућних вентилатора
  • електричних пећница, микроталасних пећница, штедњака, решоа, тостера, апарата за припремање чаја и кафе
  • фритеза, ражњева, роштиља, електричних грејних тела и др

Не обухвата:

 • производњу индустријских фрижидера и замрзивача, собних клима-уређаја, вентилатора за поткровље, уграђених собних грејалица, централних клима-уређаја, издувних вентилатора и професионалне опреме за кување; професионалне перионице, хемијско чишћење, опрему за пеглање; професионалне и индустријске вакуум-машине за чишћење, дел. 28
 • производњу кућних машина за шивење, дел. 28.94
 • уградњу уређаја за прозрачивање простора, дел. 43.29

Шифра 27.52 - Производња неелектричних апарата за домаћинство

Обухвата:
 • производњу неелектричних грејалица за простор, шпорета, решетки, пећи, опреме за кување и плоча за грејање

Грана 27.9 - Производња остале електричне опреме

Шифра 27.90 - Производња остале електричне опреме

Обухвата производњу различите електричне опреме, осим мотора, генератора и трансформатора, батерија и акумулатора, жичаних производа, светлеће опреме и кућних апарата.

Обухвата производњу:

 • фиксних пуњача батерија
 • електричних уређаја за отварање и затварање врата
 • електричних звона
 • продужних каблова направљених од купљене изолационе жице
 • ултразвучних (ултрасоничних) машина за чишћење (осим лабораторијских и стоматолошких)
 • инвертора у чврстом стању, апарата за исправљање струје, огревних ћелија, регулисаног и нерегулисаног прибора за напајање
 • прибора за непрекидно напајање (УПС)
 • угушивача таласа (осим за волтажу на нивоу дистрибуције)
 • каблова, продужних каблова и других сетова електричних каблова од изоловане жице и са конекторима
 • карбонских и графитних електрода, контаката и других електричних производа од карбона и графита
 • делова акцелератора
 • електричних кондензатора, отпорника и сличних елемената
 • електромагнета
 • сирена
 • електронских семафора
 • електричних знакова
 • електричне опреме за сигнализацију или уређивање саобраћаја
 • електричних изолатора (осим од стакла и порцулана) и опреме од неплеменитих метала
 • електричне опреме за заваривање и лемљење, укључујући ручне окове за лемљење

Не обухвата производњу:

 • изолатора и изолационих елемената од керамике, дел. 23.43
 • угљених и графитних влакана и производа (осим електрода и електричне опреме), дел. 23.99
 • исправљача који садрже електронске компоненте, интегрисаних кола регулисаних волтажом, интегрисаних кола, конвертора струје, електронских отпорника и сличних уређаја, дел. 26.11
 • трансформатора, мотора, генератора, прекидача, релеја и индустријских контролора, дел. 27.1
 • батерија, дел. 27.20
 • комуникационе жице, жичане опреме која преноси и која не преноси струју, дел. 27.3
 • опреме за осветљење, дел. 27.40
 • апарата за домаћинство, дел. 27.5
 • неелектричне опреме за заваривање и лемљење, дел. 28.29
 • електричне опреме за моторна возила (генератора, алтернатора, свећица, система за прозоре и врата на струју и регулатора волтаже), дел. 29.31
 • лабораторијских ултразвучних апарата за чишћење, дел. 26.51
 • електромотора, генератора и трансформатора и опреме за дистрибуцију и управљање, дел. 27.1
 • акумулатора, примарних ћелија и батерија, дел. 27.20
 • изоловане жице и каблова, дел. 27.3
 • уређаја за осветљење, дел. 27.40
 • електричних апарата за домаћинство, дел. 27.5
 • апарата за заваривање на гас, дел. 28.29
 • неелектричне опреме за варење и лемљење, дел. 28.29
 • електроделова и електронске опреме за моторна возила и њихове моторе, дел. 29.31

Област 28 - Производња непоменутих машина и непоменуте опреме

 

У ову област сврстава се производња машина и опреме којима се на материјале делује независно, механички или термички, или се њима обављају операције на материјалима (као што су хендловање, распршивање, мерење или паковање), укључујући њихове механичке компоненте које производе и примењују силу, као и све посебно произведене примарне делове. Ту је укључена производња фиксних, мобилних или ручних уређаја без обзира на то да ли су конструисани за индустријски инжењеринг и грађевинарство, пољопривреду или кућну употребу. Производња посебне опреме за путнички или робни транспорт у специјално одређеним просторијама такође припада овој области.

У овој области раздвојена је производња машина за посебне намене, тј. машина за искључиву употребу у некој индустријској грани или групи, и машина за опште намене, тј. машина које се користе у више индустријских грана наведених у Класификацији.

Овде је сврстана и производња осталих машина за посебне намене, непоменутих на другим местима у Класификацији, било да се користе или не користе у неком производном процесу, као што је опрема за забавне паркове, аутоматска опрема за куглане итд.

Овој области не припада производња металних производа за опште намене (област 25), припадајуће управљачке опреме, рачунарске опреме, опреме за мерење и тестирање, апарата за дистрибуцију и управљање електричном енергијом (области 26 и 27) и моторних возила опште намене (области 29 и 30).

Грана 28.1 - Производња машина опште намене

Шифра 28.11 - Производња мотора и турбина, осим за летелице и моторна возила

Обухвата производњу:
 • клипних мотора са унутрашњим сагоревањем и њихових делова, осим мотора за летелице, возила и мотоцикле:
  • бродских мотора
  • мотора за железницу (локомотиве)
 • клипова и клипних прстенова, карбуратора и свих делова за моторе са унутрашњим сагоревањем, дизел мотора и др.
 • турбина и њихових делова:
  • парних турбина и других парних машина
  • хидрауличних турбина, водних кола и њихових регулатора
  • турбина на ветар
  • гасних турбина, осим турбомлазних и турбопропелерских за авионе
 • свих јединица за турбине с генератором
 • мотора за индустријску употребу

Не обухвата производњу:

 • електричних генератора, дел. 27.11
 • генератора (осим турбинских генератора), дел. 27.11
 • електричне опреме и делова мотора са унутрашњим сагоревањем, дел. 29.31
 • мотора за возила, авионе и мотоцикле, дел. 29.10, 30.30 и 30.91
 • турбомлазних и турбопропелерских мотора, дел. 30.30

Шифра 28.12 - Производња хидрауличних погонских уређаја

Обухвата производњу:
 • хидрауличних и пнеуматских делова (пумпи, мотора, компресора, вентила, цеви и фитинга)
 • уређаја за припрему ваздуха за коришћење у пнеуматском систему
 • флуидних енергетских система
 • хидрауличних трансмисионих апарата
 • хидростатичних трансмисија

Не обухвата производњу:

 • компресора, дел. 28.13
 • пумпи за нехидраулично коришћење, дел. 28.13
 • вентила за нефлуидну енергетску примену, дел. 28.14
 • механичке трансмисионе опреме, дел. 28.15

Шифра 28.13 - Производња осталих пумпи и компресора

Обухвата производњу:
 • ваздушних и вакуум-пумпи, ваздушних и других гасних компресора
 • пумпи за течност, опремљених или неопремљених мерним уређајима
 • пумпи за гориво, воду, уље, за аутомобилске моторе и сл.
 • ручних пумпи

Не обухвата:

 • производњу хидрауличне и пнеуматске опреме, дел. 28.12

Шифра 28.14 - Производња осталих славина и вентила

Обухвата производњу:
 • индустријских славина и вентила, укључујући и регулационе вентиле и славине за доток
 • санитарних славина и вентила
 • славина и вентила за грејање

Не обухвата производњу:

 • вентила од меке гуме, стакла или керамичких материјала, дел. 22.19, 23.19 и 23.44
 • усисних и издувних вентила за моторе са унутрашњим сагоревањем, дел. 28.11
 • хидрауличних и пнеуматских вентила за коришћење у пнеуматским системима, дел. 28.12

Шифра 28.15 - Производња лежајева, зупчаника и зупчастих погонских елемената

Обухвата производњу:
 • кугличних и ваљкастих лежајева и њихових делова
 • механичких уређаја за пренос:
  • трансмисионих осовина и колена, брегастих осовина, коленастих вратила, погонских ручица и др.
  • клизних лежајева и њихових кућишта
 • зупчаника, кутија за мењаче и зупчасте преноснике и других мењача брзине
 • квачила и спојница за вратила
 • замајаца и каишника
 • зглобних ланаца
 • ланаца за погонски пренос

Не обухвата производњу:

 • осталих ланаца, дел. 25.93
 • хидрауличне трансмисионе опреме, дел. 28.12
 • хидростатичких трансмисионих уређаја, дел. 28.12
 • електричне опреме за паљење и покретање мотора са унутрашњим сагоревањем, дел. 29.31
 • преносних уређаја на механички погон, за возила, авионе и мотоцикле, дел. 29 и 30

Грана 28.2 - Производња осталих машина опште намене

Шифра 28.21 - Производња индустријских пећи и горионика

Обухвата производњу:
 • електричних и других индустријских и лабораторијских пећи и ложишта, укључујући и пећи за спаљивање
 • горионика
 • електричних фиксних уређаја за загревање простора и електричних грејача воде у базенима
 • неелектричних фиксних уређаја за загревање, нпр. соларних колектора, парних, уљних и сличних горионика и уређаја за домаћинства
 • електричних уређаја за загревање у домаћинствима (ваздушних уређаја за загревање на електрични погон, топлотних пумпи итд.) и ваздушних уређаја за загревање који не раде на електрични погон
 • механичке опреме за ложење, решетки, апарата за пражњење пепела итд.

Не обухвата производњу:

 • апарата за загревање воде, за домаћинство, дел. 25.21
 • сушара за пољопривреду, дел. 28.93
 • пекарских пећи, дел. 28.93
 • сушара за дрво, целулозу, папир и картон, дел. 28.99
 • медицинских, хируршких или лабораторијских стерилизатора, дел. 32.50
 • лабораторијских (стоматолошких) пећи, дел. 32.50

Шифра 28.22 - Производња опреме за подизање и преношење

Обухвата производњу:
 • опреме на ручни или механички погон, машина за подизање, преношење, утовар и истовар:
  • котурача и чекрка
  • дизалица, кранова, покретних платформи за подизање, опходних транспортера и др.
  • радних возила са опремом или без ње, за подизање и преношење, са сопственим погоном или без њега (тип који се користи у фабрикама)
  • механичке манипулаторе и индустријске роботе специјално дизајниране за подизање, преношење, утовар и истовар
 • конвејера, жичаних дизалица, елеватора за течност и др.
 • лифтова, покретних степеница и стаза и др.
 • делова уређаја за дизање и преношење

Не обухвата:

 • производњу индустријских робота, дел. 28.29
 • производњу дизалица и транспортних трака за рад под земљом, дел. 28.92
 • производњу ескаватора, багера и утоваривача, дел. 28.92
 • производњу пловних, железничких и камионских дизалица, дел. 30.11 и 30.20
 • инсталацију лифтова и покретних степеница, дел. 43.29

Шифра 28.23 - Производња канцеларијских машина и опреме, осим рачунара и рачунарске опреме

Обухвата производњу:
 • рачунских машина
 • регистар-каса
 • калкулатора, електронских или неелектронских
 • машина за обрађивање пошиљки (ковертирање, печатирање и адресирање; отварање, сортирање, скенирање) и машина за сређивање пошиљки
 • писаћих машина
 • стенографских машина
 • канцеларијске књиговезачке опреме
 • машина за писање чекова
 • машина за пребројавање и увијање металног новца
 • резача за оловке
 • спајалица и машина за скидање спајалица
 • машина за пребројавање гласова
 • држача за траке
 • пробијача за рупе
 • машина за фотокопирање
 • кертриџа за тонере
 • школских табли; белих табли и маркер-табли
 • машина за диктирање (диктафона)

Не обухвата:

 • производњу рачунара и периферних уређаја, дел. 26.20

Шифра 28.24 - Производња ручних погонских апарата са механизмима

Обухвата:
 • производњу ручног алата са уграђеним мотором (електричним или другим) или на пнеуматски погон:
  • циркуларних или клипних тестера
  • ланчаних тестера
  • бушилица и глодалица
  • ручних уређаја за чишћење пешчаним млазом
  • пнеуматских пиштоља за спајање
  • пнеуматских пиштоља за закивање
  • брусилица
  • стригача и грицкалица
  • клешта-кључева
  • машина за укуцавање ексера које се покрећу на барут

Не обухвата производњу:

 • заменљивих делова за ручни алат, дел. 25.73
 • ручних електричних апарата за заваривање и лемљење, дел. 27.90

Шифра 28.25 - Производња расхладне и вентилационе опреме, осим за домаћинство

Обухвата производњу:
 • индустријске опреме за хлађење и замрзавање
 • уређаја за климатизацију, укључујући додатке за главне делове
 • измењивача топлоте и апарата за утечњавање ваздуха и других гасова
 • вентилатора за поткровље (вентилатора за забате, кровних вентилатора итд.), осим за домаћинства

Не обухвата производњу:

 • опреме за хлађење и замрзавање, за употребу у домаћинству, дел. 27.51
 • вентилатора за домаћинство, дел. 27.51

Шифра 28.29 - Производња осталих машина и апарата опште намене

Обухвата производњу:
 • уређаја за мерење тежине (осим прецизних лабораторијских вага):
  • кућних вага и вага за трговину, вага за континуирано мерење, вагонских вага, тегова и др.
 • машина и апарата за филтрирање и пречишћавање течности
 • уређаја за избацивање, распршивање и прскање течности и праха:
  • пиштоља за распршивање, апарата за гашење пожара, машина за чишћење пешчаним млазом, машина за чишћење паром и др.
 • машина за паковање и увијање као што су машине за пуњење, затварање, заптивање, капсулирање, означавање и др.
 • машина за прање или сушење боца и за газирање пића
 • машина за дестилацију и пречишћавање у рафинеријима нафте, хемијској индустрији, индустрији пића итд.
 • гасних генератора
 • каландера и других машина за ваљање и одговарајућих цилиндара (осим за метал и стакло)
 • центрифуга (осим сепаратора у млекарама и сушилица за одећу)
 • заптивача и сличних заптивки израђених од комбинованих материјала или од слојева истог материјала
 • аутомата за продају робе и др.
 • либела, мерних трака и сличних направа, прецизног машинског алата (осим оптичког)
 • расхладних стубова и сличних уређаја за хлађење помоћу рециклиране воде
 • неелектричних апарата за заваривање

Не обухвата производњу:

 • прецизних вага (за лабораторије и сл.), дел. 26.51
 • уређаја за хлађење и замрзавање, за употребу у домаћинству, дел. 27.51
 • вентилатора за домаћинство, дел. 27.51
 • електричних апарата за заваривање, дел. 27.90
 • пољопривредних апарата за прскање и запрашивање, дел. 28.30
 • уређаја за ваљање метала и стакла и њихових ваљака, дел. 28.91 и 28.99
 • пољопривредних сушилица, дел. 28.93
 • машина за филтрирање и чишћење хране, дел. 28.93
 • сепаратора павлаке, дел. 28.93
 • машина за штампање на текстилу, дел. 28.94

Грана 28.3 - Производња машина за пољопривреду и шумарство

Шифра 28.30 - Производња машина за пољопривреду и шумарство

Обухвата:
 • производњу трактора за пољопривреду и шумарство
 • производњу једноосовинских трактора и мотокултиватора
 • производњу косилица, укључујући косилице за травњаке
 • производњу пољопривредних самоутоварних и самоистоварних приколица и полуприколица
 • производњу пољопривредних машина за припрему земљишта, сетву или ђубрење: плугова, растурача ђубрива, сејачица, дрљача и др.
 • производњу машина за жетву и вршидбу: жетелица, вршалица, сортирки и др.
 • производњу машина за мужу
 • производњу пољопривредних машина за прскање и запрашивање
 • производњу разноврсне пољопривредне опреме за гајење живине и пчела, припрему сточне хране и др.
 • производњу машина за чишћење, сортирање и класирање јаја, воћа, семена, зрневља и др.

Не обухвата производњу:

 • ручног пољопривредног оруђа, дел. 25.73
 • радних возила за преношење, дел. 28.22
 • погонских ручних машина и апарата, дел. 28.24
 • сепаратора павлаке, дел. 28.93
 • машина за хлађење, сортирање и сушење махуна, дел. 28.93
 • друмских трактора за полуприколице, дел. 29.10
 • друмских приколица или полуприколица, дел. 29.20

Грана 28.4 - Производња машина за обраду метала и алатних машина

Обухвата производњу обрадних машина и алатних машина за обраду метала и осталих материјала (дрвета, камена, тврде гуме и пластике, хладног стакла итд.), укључујући оне које користе ласер, ултразвук, електроерозију, плазму, магнетски пулс итд.

Шифра 28.41 - Производња машина за обраду метала

Обухвата производњу:
 • алатних машина за обраду метала (и оних које користе ласер, ултразвук, електроерозију, плазму, магнетски пулс)
 • машинског оруђа за извртање, бушење, глодање, обликовање, стругање и млевење
 • машина за резање и исецање метала
 • машинског оруђа за еталонирање и пресовање
 • машина за вучење метала и машина за обраду жице
 • преса за пробијање, хидрауличних преса, хидрауличних кочница, чекића, машина за ковање итд.

Не обухвата производњу:

 • заменљивих делова за ручни или машински алат, дел. 25.73
 • електричних машина за заваривање, дел. 27.90

Шифра 28.49 - Производња осталих алатних машина

Обухвата производњу:
 • алатних машина за обраду свих врста материјала као што су дрво, кост, камен, тврда гума, тврда пластика, хладно стакло; укључена је обрада ласером, ултразвуком, електоерозијом, плазмом, магнетским пулсом и сл.
 • држача за машинско оруђе
 • других специјалних причвршћивача за машинско оруђе
 • фиксних машина за спајање, закивање, лепљење или друго спајање производа од дрвета, плуте, костију, тврде гуме или пластике
 • фиксних ротационих или ротационих ударних бушилица, тестера, заковичара, резача гвозденог метала итд.
 • преса за плоче иверице и сл.
 • машина за електране
 • делова и опреме за сва набројана машинска оруђа

Не обухвата производњу:

 • заменљивих наставака за обрадне машине (бургија, пробијача, калупа, резача за глодање, алата за обртање, оштрица за тестере и ножева за сечење), дел. 25.73
 • електричних апарата за заваривање и лемљење као што су окови и пиштољи, дел. 27.90
 • погонских машина и апарата, дел. 28.24
 • машина које се користе у ливницама, дел. 28.91
 • рударских машина и апарата, дел. 28.92

Грана 28.9 - Производња осталих машина за специјалне намене

Обухвата производњу машина за специјалну употребу у металургији, рудницима и каменоломима, у грађевинарству, индустрији пића, хране, дувана, текстила, одеће, коже, папира, пластичних маса, гума и за остале специјалне намене; такође укључује специфичне машине (у неиндустријским делатностима, као што су машине за покретање авиона и опрема за забавне паркове).

Шифра 28.91 - Производња машина за металургију

Обухвата производњу:
 • машина и опреме за рад с врелим металима: конвертора, калупа за инготе, лонаца за ливење, машина за ливење (осим за инготе) и др.
 • машина за ваљање метала и ваљкова за те машине

Не обухвата производњу:

 • кокила и калупа за ливење (осим за инготе), као ни машина за обликовање ливничких калупа, дел. 25.73
 • извлачилица за обраду врелих метала, дел. 28.41
 • машина за обликовање калупа намењених за вреле метале (осим за инготе), дел. 28.99

Шифра 28.92 - Производња машина за руднике, каменоломе и грађевинарство

Обухвата производњу:
 • елеватора, бескрајних трака и конвејера за рад под земљом
 • машина за бушење, одсецање, ископавање и прокопавање тунела (за подземну употребу или не)
 • машина за обраду минерала просејавањем, сортирањем, сепарацијом и др.
 • мешалица за бетон и малтер
 • машина за земљане радове: булдожера, англдозера, гредера (равњача), скрепера (згрталица), нивелирки, механичких кашикара, утоваривача и др.
 • кашика за булдожере и утовариваче
 • машина за побијање и вађење шипова, машина за наношење површинских слојева малтера, битумена и бетона
 • гусеничара и трактора за коришћење у рударству
 • великих транспортера за превоз руда

Не обухвата производњу:

 • опреме за подизање и преношење, дел. 28.22
 • других трактора, дел. 28.30 и 29.10
 • алатних машина за обраду камена, укључујући машине за цепање и грубу обраду камена, дел. 28.49
 • возила-мешалица за бетон, дел. 29.10

Шифра 28.93 - Производња машина за индустрију хране, пића и дувана

Обухвата производњу:
 • сушара за пољопривреду
 • машина за млекарску индустрију:
  • сепаратора павлаке
  • машина за обраду и прераду млека
  • машина за израду сира (хомогенизатора, калупа, преса и др.)
 • машина за млинску индустрију:
  • машина за чишћење, сортирање или разврставање семена, жита или сушеног махунастог поврћа (вејача, сита, сепаратора, машина за прање семења)
  • машина за производњу брашна (млинова, просејивача, чистача мекиња, мешалица, машина за одстрањивање љуспица с пиринча и машина за раздвајање зрневља)
 • преса и машина за гњечење у производњи вина, јабуковаче, воћних сокова и др.
 • машина за пекарску индустрију и израду макарона, шпагета и сличних производа:
  • пекарских пећи, уређаја за мешење, комадање, раздељивање и обликовање теста, машина за слагање кекса и др.
 • машина и опреме за прераду разноврсне хране: за израду слаткиша, какаоа или чоколаде; за производњу шећера и пива; обраду меса или живине, припрему воћа, коштуњавог воћа или поврћа, рибе, љускара или морске хране
 • машина за филтрирање и чишћење
 • машина за екстракцију и прераду животињских и биљних масти и уља
 • машина за прераду дувана и израду цигарета или цигара, дувана за лулу, дувана за жвакање, бурмута и др.
 • машина за припрему хране у хотелима и ресторанима

Не обухвата производњу:

 • опреме за стерилизацију хране и млека зрачењем, дел. 26.60
 • машина за паковање, завијање и мерење, дел. 28.29
 • машина за чишћење, сортирање или класирање јаја, воћа или других плодова (сем семења, житарица и сушеног махунастог поврћа), дел. 28.30

Шифра 28.94 - Производња машина за индустрију текстила, одеће и коже

Обухвата производњу:
 • машина за текстилну индустрију:
  • машина за припрему, производњу, истискивање, извлачење, текстурирање и сечење вештачких или синтетичких влакана, материјала или предива
  • машина за припрему текстилних влакана: за чишћење памука, раскидање бала, сакупљање и растресање памука, прање и карбонизацију вуне и др.
  • машина за чешљање, гребенање и намотавање вуне на рамове и др.
  • предилица
  • машина за припрему текстилног предива: за намотавање, сновање и др.
  • машина за ткање (разбоја), укључујући ручне разбоје
  • машина за плетење
  • машина за израду чворованих мрежа, тила, чипки, плетеница и др.
 • помоћних уређаја и опреме за текстилне машине:
  • доби-машина, жакард-машина, аутоматских заустављача кретања, механизама за замењивање ткачких чуњева, вретена и лептирњака за вретена и др.
 • машина за штампање тканина
 • машина за обраду тканина:
  • машина за прање, бељење, бојење, декорисање, финалну дораду, премазивање или импрегнацију тканина
  • машина за намотавање, одмотавање, превијање, сечење или рецкање тканина
 • машина за прање и машина за пеглање:
  • машина за прање и машина за пеглање, укључујући топле пресе
  • машина за прање и сушење перионичког типа
  • центрифугалних машина за сушење одеће
  • машина за хемијско чишћење
 • шиваћих машина, као и глава и игала за њих (за домаћинство или не)
 • машина за израду или довршавање филца или нетканог текстила
 • машина за кожну индустрију:
  • машина за припрему, штављење или обраду сирове коже, крзна или штављене коже
  • машина за израду или поправку обуће и других предмета од коже или крзна

Не обухвата производњу:

 • папира и картица са уграђеним програмима за рад жакард-машина, дел. 17.29
 • машина за прање и сушење у домаћинству, дел. 27.51
 • машина за глачање, дел. 28.29
 • машина за књиговезнице, дел. 28.99

Шифра 28.95 - Производња машина за индустрију папира и картона

Обухвата производњу:
 • машина за израду пулпе (целулозних влакана)
 • машина за израду папира и картона
 • машина за израду предмета од папира и картона

Шифра 28.96 - Производња машина за израду пластике и гуме

Обухвата:
 • производњу машина за израду меке гуме и пластике и за израду производа од тих материјала:
  • екструдера, преса, машина за израду или протектирање гума за возила и других машина за израду производа од гуме и пластичних маса

Шифра 28.99 - Производња машина за остале специјалне намене

Обухвата производњу:
 • сушилица за дрво, целулозу, папир, картон и друге материјале (осим за пољопривредне производе и текстил)
 • штампарских и књиговезачких машина, као и машина за делатности које подржавају штампање на великом броју материјала
 • машина за израду црепа и опеке, за обликовање керамичких производа, цеви, графитних електрода, креда за писање, калупа за ливнице и др.
 • полупроводних производних машина
 • индустријских вишенаменских робота
 • различитих специјалних машина и опреме:
  • машина за састављање електричних и електронских светиљки, цеви и сијалица
  • машина за израду или топлу обраду стакла или стаклене робе, стаклених влакана или предива
  • машина и апарата за сепарацију изотопа; машина за израду ужади и др.
 • опреме за центрирање и балансирање гума; опреме за балансирање (осим балансирања точкова)
 • система за централно подмазивање
 • опреме за лансирање летелица, катапулта и сличне опреме
 • аутоматских уређаја за куглање (опреме за намештање кугли)
 • направа за забавне паркове: рингишпила, тобогана, стрељана, љуљашки итд.

Не обухвата производњу:

 • апарата за домаћинство, дел. 27.5
 • машина за фотокопирање, дел. 28.23
 • машина за обраду тврде гуме и пластике или хладног стакла, дел. 28.49
 • модула за инготе, дел. 28.91

Област 29 - Производња моторних возила, приколица и полуприколица

 

Обухвата производњу моторних возила за превоз путника и робе. Укључена је и производња мотора за моторна возила и разних делова и опреме за њих, као и производња приколица и полуприколица.

Одржавање и поправка моторних возила произведених у овој области сврстани су у дел. 45.20.

Грана 29.1 - Производња моторних возила

Шифра 29.10 - Производња моторних возила

Обухвата:
 • производњу аутомобила
 • производњу комерцијалних возила:
  • комби-возила, камиона, теретних трактора за полуприколице и др.
 • производњу аутобуса, тролејбуса и путничких кола
 • производњу мотора за моторна возила
 • производњу шасија за моторна возила
 • производњу осталих моторних возила:
  • возила конструисаних за вожњу по снегу, специјалних возила за превоз лица на теренима за голф и др.
  • ватрогасних возила, возила за чишћење коловоза, путујућих библиотека и оклопних возила
  • возила с мешалицом за бетон
  • АТВ (мотоцикала), картинга и сл., укључујући возила за трке
 • фабричку обнову мотора за моторна возила

Не обухвата:

 • производњу електричних мотора (осим стартних мотора), дел. 27.11
 • производњу сијалица и опреме за осветљење, за возила, дел. 27.40
 • производњу клипова, клипних прстенова и карбуратора, дел. 28.11
 • производњу пољопривредних трактора, дел. 28.30
 • производњу скрепера, дел. 28.92
 • производњу трактора који се користе у грађевинарству и рудницима, дел. 28.92
 • производњу теретних трактора за истовар, дел. 28.92
 • производњу каросерија за моторна возила, дел. 29.10
 • производњу електроделова за моторна возила, дел. 29.31
 • производњу осталих делова и додатне опреме за моторна возила, дел. 29.32
 • производњу тенкова и других војних возила, дел. 30.40
 • одржавање и поправку моторних возила, дел. 45.20

Грана 29.2 - Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице

Шифра 29.20 - Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице

Обухвата производњу:
 • каросерија, укључујући кабине за моторна возила
 • опреме за све врсте возила, приколице и полуприколице
 • приколица и полуприколица:
  • цистерни, приколица за селидбу и др.
  • камп-приколица, поштанских приколица и др.
 • контејнера намењених за један начин или више начина транспорта

Не обухвата производњу:

 • приколица и полуприколица посебно намењених за употребу у пољопривреди, дел. 28.30
 • осталих делова и додатне опреме за каросерију за моторна возила, дел. 29.32
 • запрежних возила, дел. 30.99

 

Грана 29.3 - Производња делова и прибора за моторна возила и моторе за њих

Шифра 29.31 - Производња електричне и електронске опреме за моторна возила

Обухвата производњу:
 • електричне опреме за паљење и покретање мотора са унутрашњим сагоревањем:
  • магнета за паљење, динамо-магнета, калемова за паљење, свећица за паљење, свећица за загревање, стартера, генератора (динамо-машина, алтернатора), реглера и др.
 • брисача и уређаја за одмрзавање и одмагљивање, електричних направа за отварање прозора и врата на аутомобилима итд.
 • сетова (гарнитура) проводника
 • регулатора волтаже

Не обухвата производњу:

 • батерија и акумулатора за возила, дел. 27.20
 • сијалица и опреме за осветљење, дел. 27.40
 • пумпи за моторна возила, дел. 28.13

Шифра 29.32 - Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

Обухвата производњу:
 • разноврсних делова и прибора за моторна возила:
  • кочница, мењача, осовина, точкова, амортизера, хладњака, пригушивача, издувних цеви, катализатора, квачила, волана, стубова управљача, кутија управљачких механизама и др.
 • делова и прибора за каросерију моторних возила:
  • сигурносних појасева, врата, браника и др.
 • седишта за моторна возила

Не обухвата:

 • производњу гума за точкове, за возила, дел. 22.11
 • производњу гумених цеви, каишева и др. од гуме, за возила, дел. 22.19
 • производњу пластичних цеви, каишева и др. од пластике, за возила, дел. 22.2
 • производњу акумулатора за моторна возила, дел. 27.20
 • производњу клипова, клипних мотора и карбуратора, дел. 28.11
 • одржавање, поправку и преправку моторних возила, дел. 45.20

Област 30 - Производња осталих саобраћајних средстава

 

Обухвата производњу транспортних средстава: изградњу бродова намењених за транспорт и друге комерцијалне сврхе, производњу шинских возила, ваздухоплова и свемирских летелица и делова за њих.

Грана 30.1 - Изградња бродова и чамаца

Обухвата изградњу бродова, чамаца и других пловних средстава намењених за транспорт и друге комерцијалне сврхе (спорт и рекреација).

Шифра 30.11 - Изградња бродова и пловних објеката

Обухвата изградњу бродова, изузев бродова намењених за спорт и рекреацију, као и изградњу пловних структура:
 • изградњу комерцијалних бродова:
  • путничких бродова, трајеката, теретних танкера и др.
 • изградњу ратних бродова
 • изградњу рибарских бродова
 • изградњу глисера и ховеркрафтова (осим рекреативних)
 • изградњу платформи за бушење, пловних или уроњивих
 • изградњу пловних конструкција:
  • пловних докова, понтона и кесона, платформи за искрцавање, баржи, тегљача, плутајућих кранова, нерекреативних сплавова на надувавање и др.
 • производњу делова за бродове и пловне структуре

Не обухвата:

 • производњу делова за бродове и склопова за монтажу као што су:
  • једра, дел. 13.92
  • бродски пропелери, дел. 25.99
  • сидра од челика и гвожђа, дел. 25.99
  • бродски мотори, дел. 28.11
  • навигациони инструменти, дел. 26.51
  • светлосна опрема за бродове, дел. 27.40
 • производњу амфибијских возила, дел. 29.10
 • производњу чамаца или сплавова на надувавање, за рекреацију, дел. 30.12
 • поправку и одржавање бродова и чамаца, дел. 33.15
 • резање бродова, дел. 38.31
 • унутрашње опремање бродова, дел. 43.3

Шифра 30.12 - Израда чамаца за спорт и разоноду

Обухвата:
 • израду чамаца и сплавова на надувавање
 • израду једрилица с помоћним мотором или без њега
 • израду моторних чамаца за разоноду
 • производњу водених скутера
 • израду осталих чамаца за разоноду и спорт:
  • кајака, кануа, скифа и др.

Не обухвата:

 • производњу делова чамаца за разоноду и спорт:
  • једара, дел. 13.92
  • сидара од челика и гвожђа, дел. 25.99
  • бродских мотора, дел. 28.11
  • дасака за једрење, дел. 32.30
 • поправку и одржавање чамаца за спорт и рекреацију, дел. 33.15

Грана 30.2 - Производња локомотива и шинских возила

Шифра 30.20 - Производња локомотива и шинских возила

Обухвата:
 • производњу дизел, електричних, парних и других локомотива
 • производњу самоходних железничких и трамвајских вагона и возила за одржавање или сервисирање
 • производњу возног парка за железнички и трамвајски саобраћај, без сопственог погона:
  • путничких вагона, вагона за транспорт робе, вагона-цистерни, вагона са аутоматским истоварањем, вагона-радионица, вагона-дизалица, тендера и др.
 • производњу посебних делова за железничке и трамвајске локомотиве и вагоне:
  • обртних постоља, осовина и точкова, кочница и делова за њих
  • кука и спојница вагона, одбојника и делова за њих; амортизера
  • костура вагона и локомотива; каросерије; спојева за пролаз између вагона и др.
 • производњу рударских локомотива и вагона
 • производњу механичких и електромеханичких уређаја за сигнализацију, контролу сигурности и управљање железничким, трамвајским и друмским саобраћајем унутрашњим воденим путевима, објектима за паркирање, лучким инсталацијама и аеродромима
 • фабричку обнову и ремонт шинских возила
 • производњу седишта за шинска возила

Не обухвата производњу:

 • несастављених шина, дел. 24.10
 • саставних делова за причвршћивање железничких шина, дел. 25.99
 • електромотора, дел. 27.11
 • електричне опреме: сигналне, заштитне и за управљање у саобраћају, дел. 27.90
 • мотора и турбина, дел. 28.11

Грана 30.3 - Производња ваздушних и свемирских летелица и одговарајуће опреме

Шифра 30.30 - Производња ваздушних и свемирских летелица и одговарајуће опреме

Обухвата производњу:
 • авиона за превоз робе или путника, за оружане снаге, за спорт и остале намене
 • хеликоптера
 • једрилица и пилотираних змајева
 • дирижабла и балона
 • делова и прибора за ваздухоплове из ове групе:
  • главних делова као што су труп авиона, крила, врата, контролне површине, уређаји за приземљивање, резервоари за гориво, пилотске кабине и др.
  • елиса, ротора и лопатица ротора за хеликоптере
  • мотора општег типа који се користе за летелице
  • делова турбореактора и турбопропелера
 • свемирских летелица, лансирних рампи, сателита, планетарних сонди, свемирских бродова и др.
 • седишта за авионе
 • интерконтиненталних балистичких ракета (ИЦБМ)

Не обухвата производњу:

 • падобрана, дел. 13.92
 • војног оружја и муниције, дел. 25.40
 • телекомуникационе опреме за сателите, дел. 26.30
 • авио-инструмената и авио-наутичких инструмената за летелице, дел. 26.51
 • навигационих система за летелице, дел. 26.51
 • опреме за осветљење за летелице, дел. 27.40
 • уређаја за покретање и других електричних делова за моторе са унутрашњим сагоревањем, дел. 27.90
 • клипова, клипних прстенова и карбуратора, дел. 28.11
 • опреме за лансирање авиона (код носача авиона) и сличне опреме, дел. 28.99

 

Грана 30.4 - Производња борбених војних возила

Шифра 30.40 - Производња борбених војних возила

Обухвата производњу:
 • тенкова
 • наоружаних амфибијских возила
 • других војних борбених возила

Не обухвата:

 • производњу оружја и муниције, дел. 25.40

 

Грана 30.9 - Производња осталих транспортних средстава

Обухвата производњу транспортне опреме која не укључује моторна и шинска возила, ваздушну, водену, железничку опрему, као ни свемирску транспортну опрему и војна возила.

Шифра 30.91 - Производња мотоцикала

Обухвата производњу:
 • мотоцикала, мопеда и бицикала с помоћним мотором
 • мотора за мотоцикле
 • приколица за мотоцикле
 • делова и прибора за мотоцикле

Не обухвата производњу:

 • бицикала, дел. 30.92
 • инвалидских колица, дел. 30.92

Шифра 30.92 - Производња бицикала и инвалидских колица

Обухвата производњу:
 • бицикала и сличних превозних средстава без мотора (укључујући и трицикле за превоз робе), дечијих бицикала и трицикала
 • делова и прибора за бицикле и др.
 • колица за превоз инвалида, с мотором или без њега
 • делова и прибора за средства за превоз инвалида
 • дечијих колица

Не обухвата производњу:

 • бицикала с помоћним мотором, дел. 30.91
 • возила-играчака дизајнираних за јахање, укључујући пластичне бицикле и трицикле, дел. 32.40

Шифра 30.99 - Производња остале транспортне опреме

Обухвата производњу:
 • ручних колица: колица за пртљаг, санки, шопинг-колица итд.
 • запрежних возила: једнопрежних, запрега које вуку магарци, мртвачких кола итд.

Не обухвата производњу:

 • индустријских транспортних возила, укључујући самовозна возила, дел. 28.22
 • декоративних колица за ресторане

Област 31 - Производња намештаја

 

Обухвата производњу намештаја и сродних производа од свих материјала, осим од камена, бетона и керамике.

Поступци израде намештаја јесу стандардизовани поступци обраде материјала и склапања компоненти, укључујући сечење, обликовање, изливање у калупе и ламинирање. Естетика и функционалност представљају значајан део производног процеса.

Неки од поступака који се примењују у изради намештаја слични су поступцима који се користе у другим сегментима прерађивачке индустрије. Нпр. сечење и склапање примењују се у производњи дрвених (потпорних, оквирних) елемената, што је сврстано у област 16. (Производња дрвета и производа од дрвета). Међутим, бројни поступци који се примењују у производњи намештаја од дрвета разликују се од оних који се примењују у производњи предмета од дрвета. На сличан начин, у производњи металног намештаја користе се технике које се такође примењују у производњи ваљаних производа, који су сврстани у област 25. (Производња готових металних производа). Процес ливења пластичног намештаја сличан је изливању у калупе осталих производа од пластике. Међутим, производња намештаја од пластике сматра се посебном активношћу.

 

Грана 31.0 - Производња намештаја

Шифра 31.01 - Производња намештаја за пословне и продајне просторе

Обухвата производњу намештаја било које врсте, од било каквог материјала (осим од камена, бетона или керамике), за било који простор и у било коју сврху:
 • столица и гарнитура за седење за: канцеларије, радне собе, хотеле, ресторане и јавне просторије
 • седишта за позоришта, биоскопе и сл.
 • посебног намештаја за продавнице: пултова, изложбених кутија, полица и др.
 • канцеларијског намештаја
 • намештаја за лабораторије
 • декоративних колица за ресторане
 • намештаја за цркве, школе и ресторане

Не обухвата:

 • производњу школских и канцеларијских табли, дел. 28.23
 • производњу седишта за возила, дел. 29.32, 30.20 и 30.30
 • производњу седишта за возове, дел. 30.20
 • производњу операционих столова, стоматолошких столица, болничких кревета и сл., дел. 32.50
 • уграђивање и причвршћивање модуларног намештаја и монтирање лабораторијске опреме, дел. 43.32

Шифра 31.02 - Производња кухињског намештаја

Обухвата:
 • производњу кухињског намештаја

Шифра 31.03 - Производња мадраца

Обухвата:
 • производњу мадраца:
  • мадраца са опругама, пуњених или изнутра опремљених носећим материјалима
  • непресвучених мадраца од пенасте гуме или пластичних маса
 • производњу помоћних мадраца

Не обухвата:

 • производњу душека на надувавање и „водених кревета“, дел. 22.19

Шифра 31.09 - Производња осталог намештаја

Обухвата:
 • производњу софа и сетова софа
 • производњу баштенских столица и гарнитура за седење
 • производњу намештаја за спаваће собе, трпезарије, баште, дневни боравак, купатила и др.
 • производњу плакара за шиваће машине, телевизоре итд.
 • довршавање (као што је тапацирање столица)
 • довршавање намештаја (као што је прскање, фарбање, француско полирање и тапацирање)

Не обухвата:

 • производњу јастука, малих тапацираних столица без наслона, украсних јастука, покривача и перина, дел. 13.92
 • производњу санитарних керамичких производа, дел. 23.42
 • производњу бетонских клупа и сл., дел. 23.69
 • производњу столова, клупа од камена и сл., дел. 23.70
 • производњу лампи и опреме за осветљење, дел. 27.40
 • производњу седишта за аутомобиле, возове и авионе, дел. 29.32, 30.20 и 30.30
 • поправку и рестаурацију намештаја, дел. 95.24

Област 32 - Остале прерађивачке делатности

 

Обухвата производњу разноврсних производа која није обухваћена у другим делатностима. С обзиром на то да је реч о преосталој делатности, процеси производње, улазни материјали и намена произведених артикала могу да варирају у великој мери, па овде нису примењени уобичајени критеријуми за разврставање делатности.

Грана 32.1 - Производња накита, бижутерије и сличних предмета

Обухвата производњу накита и производа који представљају имитацију накита.

Шифра 32.11 - Ковање новца

Обухвата:
 • производњу кованог новца, укључујући новац (папирни) који је законско средство плаћања, без обзира на то да ли је од племенитих метала или не

Шифра 32.12 - Производња накита и сродних предмета

Обухвата:
 • производњу обрађених бисера
 • производњу драгог и полудрагог камена, укључујући и производњу индустријског квалитетног камена и синтетичког и реконституисаног драгог и полудрагог камена
 • брушење дијаманата
 • израду накита од племенитих метала или основних метала превучених племенитим металима, накита од драгог или полудрагог камена, накита од племенитих метала у комбинацији с драгим или полудрагим каменом или с другим материјалима
 • производњу кујунџијских предмета од племенитих метала или других метала превучених племенитим металима:
  • посуђа (плитког и дубоког), прибора за јело, предмета за тоалетну употребу, канцеларијских предмета, предмета за религиозну употребу и др.
 • израду техничке или лабораторијске опреме од племенитих метала (осим инструмената и њихових делова):
  • судова за топљење, лопатица, анода и др.
 • израду наруквица и кућишта за ручне сатове, кутија за цигарете и др. од племенитих метала
 • гравирање на личним предметима од племенитих и неплеменитих метала

Не обухвата:

 • производњу неметалних наруквица за ручне часовнике (од тканине, коже, пластике и др.), дел. 15.12
 • производњу предмета од основних метала превучених племенитим металима (осим имитације накита), дел. 25
 • производњу кутија за сатове, дел. 26.52
 • производњу наруквица за ручне часовнике од обичних метала, дел. 32.13
 • производњу имитације накита (бижутерије), дел. 32.13
 • поправку накита, дел. 95.25

Шифра 32.13 - Производња имитације накита и сродних производа

Обухвата израду:
 • вештачких бисера и накита од неплеменитих материјала
 • прстења, наруквица, огрлица и сличних предмета сачињених од основних метала превучених племенитим металима
 • накита који садржи имитацију драгог камења, имитацију дијаманата, као и сличну производњу металних наруквица за сатове (осим од драгог камена)

Не обухвата производњу:

 • накита од племенитих метала и драгог камења, дел. 32.12
 • накита који садржи право драго камење, дел. 32.1
 • наруквица за ручне часовнике од племенитих метала, дел. 32.12

 

Грана 32.2 - Производња музичких инструмената

Шифра 32.20 - Производња музичких инструмената

Обухвата производњу:
 • жичаних музичких инструмената
 • клавијатурних инструмената са жицама, укључујући и аутоматски клавир
 • оргуља, укључујући и хармонијуме и сличне клавијатурне инструменте са слободним металним писковима
 • хармоника и сличних инструмената, укључујући и усне хармонике
 • дувачких инструмената
 • удараљки
 • електронских музичких инструмената
 • музичких кутија, вашарских оргуља, оргуља на парни погон и др.
 • делова и прибора за музичке инструменте: метронома, тонских виљушки, жица, дискова и ваљака за аутоматске механичке инструменте и др.
 • пиштаљки, труба за позивање и других усних дувачких инструмента за давање звучних сигнала

Не обухвата:

 • умножавање снимљених носилаца записа (видео-трака и дискова), дел. 18.2
 • производњу микрофона, појачала, звучника, слушалица и сличних делова, дел. 26.40
 • производњу грамофона, магнетофона и сл., дел. 26.40
 • производњу музичких инструмената-играчака, дел. 32.40
 • рестаурацију оргуља и других историјских музичких инструмената, дел. 33.19
 • издавање аудио и видео трака и дискова, дел. 59.20

 

Грана 32.3 - Производња спортске опреме

Шифра 32.30 - Производња спортске опреме

Обухвата производњу спортске и атлетске опреме (осим одевних предмета и обуће).

Обухвата:

 • производњу спортских предмета и справа и игре на отвореним или затвореним теренима (осим одеће и обуће), од било ког материјала:
  • тврде и меке лопте и лопте на надувавање
  • рекета, штапова и палица за голф
  • скија, везова и штапова за скије
  • скијашке обуће
  • дасака за једрење
  • реквизита за спортски риболов, укључујући мреже
  • реквизита за лов, алпинизам и др.
  • спортских рукавица од коже и спортских покривки за главу
  • базена за пливање и веслање
  • клизаљки, котураљки и др.
  • лукова и самострела
  • опреме за гимнастику, фитнес, атлетику и др.

Не обухвата:

 • производњу једара, дел. 13.92
 • производњу спортске одеће, дел. 14.13
 • производњу седала и коњске опреме, дел. 15.12
 • производњу бичева и корбача, дел. 15.12
 • производњу спортске обуће, дел. 15.20
 • производњу спортског оружја и муниције, дел. 25.40
 • производњу металних тегова (за спорт), дел. 25.99
 • производњу спортских возила, осим тобогана и сл., дел. 29 и 30
 • производњу чамаца, дел. 30.12
 • производњу чепова за уши (за пливање и против буке), дел. 32.99
 • поправку спортске опреме, дел. 95.29

 

Грана 32.4 - Производња игара и играчака

Обухвата производњу лутака, игара и играчака (укључујући електронске), алатки за разне врсте хобија и дечјих возила (осим металних бицикала и трицикала).

Шифра 32.40 - Производња игара и играчака

Обухвата производњу:
 • лутака и одеће и прибора за лутке
 • фигурина, модела ликова из играних филмова, стрипова итд.
 • музичких инструмената-играчака
 • играчака у облику животиња
 • карата за игру
 • електронских игара: видео-игара, шаховских игара и др.
 • умањених модела, макета и сличних модела за забаву, електричних возова, сетова за састављање и др.
 • игара на аутоматима који се у рад пуштају убацивањем металног новца, билијара, специјалних столова за казино-игре и др.
 • предмета за забаву на сајмовима, стоних и друштвених игара
 • играчака на точкове које могу бити намењене за јахање, укључујући пластичне бицикле и трицикле
 • слагалица и сличних предмета за забаву

Не обухвата:

 • производњу електронских видео-конзола за играње, дел. 26.40
 • производњу бицикала и средстава за превоз инвалида, дел. 30.92
 • производњу предмета и играчака за забаву и новитета, дел. 32.99
 • израду и издавање софтвера за видео-игрице, дел. 58.21 и 62.01
 • производњу предмета за празновање разних празника, реквизита за мађионичаре, за забаву и сл., дел. 32.99
 • издавање рачунарских игрица, дел. 58.21
 • програмирање рачунарских игрица, дел. 62.01

 

Грана 32.5 - Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала

Шифра 32.50 - Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала

Обухвата лабораторијске апарате, хируршке и медицинске инструменте, хируршки прибор, апарате за стоматологију, справе за лечење неправилности зуба и протетички материјал. Овде је сврстан и намештај за медицину, хирургију и сл., где додатне специфичне функције одређују сврху производа (нпр. зубарска столица са уграђеним хидрауличним функцијама).

Обухвата производњу:

 • хируршких прекривача, стерилног конца и вате
 • материјала за пломбе и цемента (осим стоматолошких адхезива), стоматолошког воска и стоматолошких препарата од гипса
 • цемента за реконструкцију костију
 • пећи за зубне лабораторије
 • ултразвучних апарата за чишћење
 • лабораторијских апарата за стерилизацију
 • лабораторијских апарата за дестилацију и лабораторијских центрифуга
 • инструмената и помагала за потребе медицине, хирургије, стоматологије и ветерине
 • зубних протеза, цемента и сл. за употребу у стоматологији
 • медицинског, стоматолошког и ветеринарског намештаја: операционих столова, зубарских столица и болничких кревета с механичком опремом
 • плоча и завртња за кости, шприцева, игала, катетера, цевчица, итд.
 • стоматолошких инструмената (укључујући зубарске столице са опремом)
 • вештачких зуба, мостова и др. у стоматолошким лабораторијама
 • ортопедске и протетичке опреме
 • стаклених очију
 • медицинских топломера
 • офталмолошких артикала (наочара за вид, наочара за сунце и сочива)

Не обухвата:

 • производњу хируршког конца, медицинске газе и сл., дел. 21.20
 • производњу електромедицинске и електротерапеутске опреме, дел. 26.60
 • производњу инвалидских колица, дел. 30.92
 • делатности оптичара, дел. 47.78

 

Грана 32.9 - Остале прерађивачке делатности

Шифра 32.91 - Производња метли и четки

Обухвата производњу:
 • метли и четки, укључујући и оне које су саставни делови машина, ручних механичких направа за чишћење подова, четки с ресама и перушки, сликарских четкица, ваљака и уложака за бојење и других четки и метли
 • четки за одећу, обућу, зубе и личну хигијену

Шифра 32.99 - Производња осталих предмета

Обухвата производњу:
 • заштитне опреме:
  • ватрогасне одеће
  • заштитних радних појасева и других појасева за разне професије
  • спасилачких појасева од плуте за воду
  • заштитних кацига од пластике или метала
  • заштитних кацига од метала и осталих предмета од метала за личну заштиту
  • запушача за уши и нос (за пливање и заштиту носа)
  • гас-маски
 • пера и оловака свих врста, механичких или немеханичких
 • уложака за оловке
 • жигова за печатирање или нумерисање, ручних апарата за штампање или израду налепница, трака за писаће машине и јастучића за печате
 • сунцобрана и кишобрана, штапова за ходање и сигурносних штапова
 • глобуса
 • дугмади, дрикера, патент-затварача, нитни (великих копчи) и др.
 • упаљача
 • предмета за личну употребу: лула за пушење, чешљева, шнала, дезодоранса, вакуум-боца и других вакуум-посуда за личну употребу или употребу у домаћинству, перика, вештачких брада, вештачких обрва, предмета и играчака за забаву и др.
 • свећа, свећњака, воштаница, вештачког цвећа, воћа, венаца и др.
 • кројачких лутки, ручних сита и решета, мртвачких ковчега итд.
 • корпи за цвеће, букета, венаца и сличних артикала

Не обухвата производњу:

 • фитиља за фењере, дел. 13.99
 • радне одеће (нпр. лабораторијских одела, униформи и сл.), дел. 14.12
 • папирних украса, дел. 17.29

 

Област 33 - Поправка и монтажа машина и опреме

 

Обухвата специјализовану поправку производа произведених у сектору прерађивачке индустрије с циљем да се машине, опрема и други производи доведу у функционално стање. Укључено је обезбеђивање генералног сервисирања и рутинског одржавања поменутих производа ради њиховог ефикасног рада и спречавања хаварија и непотребних поправки.

Ова област укључује само активности специјализоване поправке и одржавања. Велики део поправки такође обављају произвођачи машина, опреме и других производа, и у том случају се јединице ангажоване за те поправке и производне активности разврставају у складу са принципом додате вредности. На тај начин, ове комбиноване активности често се повезују са стварањем производа. Исти се принцип примењује код комбиноване трговине и поправке.

Реконструкција или прерада машина и опреме сматра се активношћу прерађивачке индустрије и укључена је у друге делатности овог сектора.

Поправка и одржавање производа који се користе као инвестициона опрема и као производи широке потрошње у принципу се класификују као поправка и одржавање предмета за домаћинство (нпр. поправка кућног намештаја, 95.24).

У ову област такође је укључена специјализована инсталација машина. Међутим, инсталација опреме која је саставни део зграда или сличних грађевина (нпр. постављање електричне инсталације, инсталирање лифтова или уређаја за климатизацију) сврстава се у сектор Грађевинарство.

Не обухвата:

 • чишћење индустријске опреме, дел. 81.22
 • поправку и одржавање рачунара и комуникационе опреме, дел. 95.1
 • поправку и одржавање предмета за домаћинство, дел. 95.2

 

Грана 33.1 - Поправка металних производа, машина и опреме

Обухвата специјализовану поправку металних производа, машина и опреме произведених у оквиру прерађивачке индустрије.

Обухваћено је опште или редовно одржавање (тј. сервисирање) тих производа како би се осигурао њихов даљи рад и спречило њихово кварење.

Не обухвата:

 • прераду или поновну производњу машина и опреме, дел. 25-31
 • чишћење индустријских машина, дел. 81.22
 • поправку и одржавање рачунара и комуникационе опреме, дел. 95.1
 • поправку и одржавање кућних апарата, дел. 95.2

Шифра 33.11 - Поправка металних производа

Обухвата поправку и одржавање израђених металних производа из области 25:
 • поправку металних цистерни, резервоара и контејнера
 • поправку и одржавање цеви и цевних инсталација
 • поправку заваривањем и лемљењем
 • поправку и одржавање парних котлова и њима припадајућих уређаја: кондензатора, економизатора, грејача, колектора паре и акумулатора
 • поправку и одржавање нуклеарних реактора, осим сепаратора изотопа
 • поправку и одржавање делова бродских парних котлова и направа за загревање и централно грејање
 • поправку и одржавање оружја и борбене опреме (укључује поправку спортских и рекреативних пиштоља)
 • поправку и одржавање шопинг-колица

Не обухвата:

 • оштрење сечива и тестера, дел. 33.12
 • поправку цевних инсталација система за централно загревање, дел. 43.22
 • поправку механичких направа за закључавање, сефова итд., дел. 80.20
 • поправку система за надзор и заштиту, дел. 80.20

Шифра 33.12 - Поправка машина

Обухвата поправку и одржавање индустријских машина и опреме − оштрење или инсталирање, замена сечива и тестера у комерцијалним и индустријским машинама, или услуге заваривања (аутоматско, опште); поправку пољопривредних и других машина и опреме тешке индустрије, машинских алатки, комерцијалне опреме за хлађење, грађевинске опреме и рударских машина и сличних машина и опреме из области 28:
 • поправку и одржавање немоторних машина за возила
 • поправку и одржавање пумпи, компресора и сличних уређаја
 • поправку и одржавање машина које користе флуидну енергију
 • поправку вентила
 • поправку зупчаника и других преносника
 • поправку и одржавање индустријских пећи
 • поправку и одржавање уређаја за дизање и преношење, укључујући лифтове и покретне степенице
 • поправку и одржавање индустријских направа за хлађење и опреме за прочишћавање ваздуха
 • поправку и одржавање општих машина комерцијалног типа
 • поправку и одржавање ручних машина на струју
 • поправку и одржавање машина и помоћних делова за сечење и обликовање метала
 • поправку и одржавање машина опште намене
 • поправку и одржавање трактора за пољопривреду
 • поправку и одржавање машина за пољопривреду и шумарство
 • поправку и одржавање металуршких машина
 • поправку и одржавање машина за обраду хране, пића и дувана
 • поправку и одржавање машина за текстилну индустрију, производњу коже
 • поправку и одржавање машина за индустрију папира
 • поправку и одржавање машина за индустрију пластике и гуме
 • поправку и одржавање осталих машина за посебне сврхе из области 28
 • поправку и одржавање направа за мерење
 • поправку и одржавање аутомата
 • поправку и одржавање регистарских каса
 • поправку и одржавање машина за фотокопирање
 • поправку и одржавање рачунских машина, електронских или неелектронских
 • поправку и одржавање писаћих машина
 • поправку и одржавање преса за плоче иверице и слично
 • поправку и одржавање машина и апарата за заваривање и лемљење

Не обухвата:

 • поправку и одржавање пећи и других грејних уређаја, дел. 43.22
 • уграђивање пећи и других грејних уређаја, дел. 43.22
 • поправку рачунара, дел. 95.11

Шифра 33.13 - Поправка електронске и оптичке опреме

Обухвата поправку и одржавање производа из дел. 26.5, 26.6 и 26.7, осим оних који се сматрају производима за домаћинства.

Обухвата поправку и одржавање мерних, контролних, истраживачких, навигацоних и контролних уређаја из гране 26.5:

 • поправку и одржавање инструмената за летелице
 • поправку и одржавање уређаја за тестирање аутомобилских испусних гасова
 • поправку и одржавање метеоролошких инструмената
 • поправку и одржавање опреме за испитивање физичких, електричних и хемијских карактеристика
 • поправку и одржавање мерних, контролних, истраживачких, навигационих и других инструмената
 • поправку и одржавање инструмената за откривање и праћење радијације

Обухвата поправку и одржавање ласерске, електромедицинске и електротерапеутске опреме из гране 26.6:

 • поправку и одржавање апарата за магнетну резонанцу, ултразвучних апарата, пејсмејкера, слушних апарата, апарата за електрокардиографију, ендоскопију, зрачење и др.

Обухвата поправку и одржавање оптичких инструмената из гране 26.7, као што су: двогледи, микроскопи (осим електронских и протонских), телескопи, призме, сочива (осим офталмолошких), као и фотографске опреме и уређаја ако су намењени за професионалну употребу.

Не обухвата:

 • поправку и одржавање опреме за фотокопирање, дел. 33.12
 • поправку и одржавање рачунара и периферне опреме, дел. 95.11
 • поправку и одржавање рачунарских пројектора, дел. 95.11
 • поправку и одржавање комуникационе опреме, дел. 95.12
 • поправку и одржавање видео-камера и телевизора за општу употребу, дел. 95.21
 • поправку и одржавање часовника и ручних сатова, дел. 95.25

[споилер титле="Шифра 33.14 - Поправка електричне опреме"]Обухвата:

 • поправку и одржавање производа из области 27 (осим апарата за домаћинство)
 • поправку и одржавање трансформатора
 • поправку и одржавање електромотора и генератора
 • поправку и одржавање склопних прекидача и разводних табли
 • поправку и одржавање апарата за контролу струјних кола и релеја
 • поправку и одржавање батерија и акумулатора
 • поправку и одржавање електричних апарата за осветљење
 • поправку и одржавање струјне жичане опреме и неструјне жичане опреме за спајање електричних кола жицом

Не обухвата:

 • поправку и одржавање рачунара и периферне опреме, дел. 95.11
 • поправку и одржавање телекомуникационе опреме, дел. 95.12
 • поправку и одржавање електронских апарата за широку потрошњу, дел. 95.21
 • поправку и одржавање часовника и ручних сатова, дел. 95.25

Шифра 33.15 - Поправка и одржавање бродова и чамаца

Обухвата поправку и одржавање бродова и чамаца. Међутим, фабричко поновно грађење или ремонт бродова класификовани су у област 30.

Обухвата:

 • одржавање, поправку или преправку бродова
 • одржавање, поправку и прераду једрилица и чамаца за разоноду и спорт

Не обухвата:

 • фабричку обнову и ремонт бродова, дел. 30.1
 • поправку и одржавање бродских мотора и мотора за чамце, дел. 33.12
 • резање, стругање и расклапање бродова, дел. 38.31

Шифра 33.16 - Поправка и одржавање летелица и свемирских летелица

Обухвата поправку и одржавање летелица и свемирских летелица.

Обухвата:

 • одржавање и поправку летелица (осим фабричког ремонта, прегледа и обнове)
 • одржавање и поправку мотора за летелице

Не обухвата:

 • фабричку обнову и ремонт летелица, дел. 30.30

Шифра 33.17 - Поправка и одржавање друге транспортне опреме

Обухвата поправку и одржавање остале транспортне опреме из области 30, сем мотоцикала и бицикала.

Обухвата:

 • поправку и одржавање шинских возила (сем фабричког ремонта и конверзије)
 • поправку и одржавање запрежних возила

Не обухвата:

 • фабричку обнову и ремонт локомотива и шинских возила, дел. 30.20
 • поправку и одржавање војних борбених возила, дел. 30.40
 • поправку и одржавање колица за куповину, дел. 33.11
 • поправку и одржавање мотора за шинска возила, дел. 33.12
 • поправку и одржавање мотоцикала, дел. 45.40
 • поправку и одржавање бицикала, дел. 95.29

Шифра 33.19 - Поправка остале опреме

Обухвата поправку опреме која није обухваћена у другим групама ове области:
 • рибарских мрежа, простирки, врећа за хемикалије и др.
 • ужади, бродске опреме, платна за једра и церада
 • врећа
 • дрвених палета, буради, колутова и сл.
 • аутомата за игру с куглицама и других аутомата за игру на жетоне
 • рестаурацију оргуља и других историјских музичких инструмената

Не обухвата:

 • рестаурацију и поправку кућног и канцеларијског намештаја, дел. 95.24
 • поправку и одржавање бицикала, дел. 95.29
 • поправку, прекрајање и одржавање одеће, дел. 95.29

 

Грана 33.2 - Монтажа индустријских машина и опреме

Шифра 33.20 - Монтажа индустријских машина и опреме

Обухвата специјалну монтажу индустријских машина и опреме. Уграђивање опреме која је саставни део грађевинског објекта спада у Грађевинарство (нпр. уграђивање лифтова, покретних степеница, уређаја за климатизацију, алармних система и др.).

Обухвата:

 • инсталирање индустријских машина у фабрикама
 • састављање опреме за индустријску процесну контролу и управљање
 • састављање опреме за контролу индустријских процеса
 • инсталирање остале индустријске опреме:
  • комуникационе опреме
  • централних и сличних рачунара
  • ласерске и електромедицинске опреме
 • демонтажа већих индустријских машина и опреме
 • монтажа млинова
 • опремање машина
 • монтажу опреме за куглане

Не обухвата:

 • монтажу лифтова, аутоматских врата, вакуум система за чишћење, расхладних система итд., дел. 43.29
 • монтажу врата, трезора, фитинга, намештаја итд., 43.32
 • монтажу врата, степеништа, кабина за пробање одела, намештаја, итд., дел. 43.32
 • монтирање (постављање) рачунара, дел. 62.09

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.

Нови број "Синергије"
  У Синергији: Све што знате и не знате о ЕУ Мајкл Давенпорт: Европски пут Србије Јелко Кацин: Политика „лако ћемо“ не води ка ЕУ Душко Лопандић: „Битке за...

Петак, 22. Аугуст 2014.
*}