Уторак, 13. Аугуст 2013.

Сектор Д - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

   Преузмете: Уредба о класификацији делатности

Обухвата производњу и снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и топлом водом помоћу мрежног система цевовода, магистралних водова и мрежних електричних каблова. Величина мреже није одлучујућа. Такође је обухваћена дистрибуција електричне енергије, гаса, паре и топле воде у индустријским погонима или стамбеним зградама.

Такође укључује снабдевање паром и климатизацију.

Не обухвата рад служби за водовод и канализацију, област 36 и 37, као ни транспорт гасоводом (на дуже раздаљине, углавном), дел. 49.30.

 

Област 35 - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

 

Грана 35.1 - Производња, пренос и дистрибуција електричне енергије

Обухвата производњу и пренос електричне енергије до дистрибуционих центара и дистрибуцију.

Шифра 35.11 - Производња електричне енергије

Обухвата производњу:
 • електричне енергије у хидроелектранама
 • електричне енергије у термоелектранама и топланама коришћењем чврстих, течних и гасовитих горива или снабдевањем из других обновљивих енергетских извора
 • електричне енергије у нуклеарним електранама
 • електричне енергије у електранама на сунце и ветар
 • електричне енергије у електранама за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије

Не обухвата:

 • производњу електричне енергије спаљивањем отпадака, дел. 38.21

Шифра 35.12 - Пренос електричне енергије

Обухвата:
 • управљање преносном мрежом и пренос електричне енергије до дистрибуционих система

Не обухвата:

 • изградњу далековода, дел. 42.22

Шифра 35.13 - Дистрибуција електричне енергије

Обухвата:
 • управљање дистрибутивном мрежом и дистрибуцију електричне енергије примљене од електрана или преносног система до потрошача

Шифра 35.14 - Трговина електричном енергијом

Обухвата:
 • продају електричне енергије корисницима
 • делатност трговаца, тржишних посредника или заступника који тргују електричном енергијом преко система за дистрибуцију енергије којим управљају други

 

Грана 35.2 - Производња гаса и дистрибуција гасовитих горива гасоводима

Обухвата производњу гаса и дистрибуцију земног или синтетичког гаса путем дистрибутивне мреже до потрошача. Обухваћени су продавци гаса или посредници који организују продају гаса посредством дистрибутивне мреже којом управљају други.

Транспорт гаса гасоводима који повезују произвођаче с дистрибутерима гаса, или између центара за дистрибуцију, искључује се из ове гране и спада у делатност транспорта посредством гасовода.

Шифра 35.21 - Производња гаса

Обухвата производњу:
 • гаса сувом дестилацијом угља или из нуспроизвода пољопривреде или отпадака
 • гасовитих горива одређене калоричне вредности из различитих врста гасова: чишћењем, мешањем или другим поступцима, укључујући земни гас

Не обухвата:

 • вађење земног гаса, дел. 06.20
 • рад коксних пећи, дел. 19.10
 • производњу деривата нафте, дел. 19.20
 • производњу техничких гасова, дел. 20.11

Шифра 35.22 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом

Обухвата:
 • дистрибуцију и снабдевање гасоводним горивима свих врста гасоводом

Не обухвата:

 • транспорт гасоводом (осим дистрибутивне мреже), дел. 49.50

Шифра 35.23 - Трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже

Обухвата:
 • продају гаса корисницима преко гасоводне мреже
 • делатност трговаца, тржишних посредника или заступника који тргују гасним горивима преко система за дистрибуцију гаса којим управљају други

Не обухвата:

 • трговину на велико гасовитим горивима, дел. 46.71
 • трговину на мало гасом у боцама, дел. 47.78
 • директну продају горива, дел. 47.99

 

Грана 35.3 - Снабдевање паром и климатизација

Шифра 35.30 - Снабдевање паром и климатизација

Обухвата производњу:
 • и дистрибуцију паре и топле воде за грејање и у друге сврхе
 • и дистрибуцију хладног ваздуха и воде
 • леда у сврхе хлађења хране и у непрехрамбене сврхе

 

 

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.

Нови број "Синергије"
  У Синергији: Све што знате и не знате о ЕУ Мајкл Давенпорт: Европски пут Србије Јелко Кацин: Политика „лако ћемо“ не води ка ЕУ Душко Лопандић: „Битке за...

Петак, 22. Аугуст 2014.
*}