Уторак, 13. Аугуст 2013.

Сектор Ј - Информисање и комуникације

  Преузмете: Уредба о класификацији делатности

Обухвата производњу и дистрибуцију информација и културних садржаја. Обезбеђује средства за пренос или дистрибуцију ових производа, као и података или комуникација. Обухвата делатност информационе технологије и обраде података и пружање осталих информационих услуга.

Главне компоненте овог сектора јесу издавачка делатност (област 58), укључујући издавање софтвера, снимање филмова и звука (област 59), емитовање и производња радио и ТВ програма (област 60), телекомуникационе активности (област 61), информационо-технолошка делатност (област 62) и друге информационе услуге (област 63).

Издаваштво је објављивање публикација ради њиховог ширења (дистрибуције већем броју корисника).

Обухваћени су сви могући облици издаваштва (штампано издаваштво, у електронском или аудио облику, на интернету, мултимедијални производи као што су приручници на компакт-дисковима (ЦД-РОМ) и др.).

Активности повезане с производњом и дистрибуцијом ТВ програма обухватају дел. 59-61, које одражавају различите фазе овог процеса. Појединачни елементи, као што су филмови, телевизијске серије и др., произведени су на бази активности наведених у области 59, док се стварање комплетног програма телевизијског канала састоји из делова наведених у области 59 или делова укључених у област 60.

У област 60 сврстано је и емитовање програма од стране произвођача. Дистрибуција комплетног телевизијског програма од треће стране, без икакве измене садржаја, укључена је у област 61. Ова дистрибуција у области 61 може бити урађена емитовањем, сателитским или кабловским системима.

Област 58 - Издавачке делатности

 

Обухвата издавање књига, брошура, проспеката, речника, енциклопедија, атласа, мапа и карата; издавање новина, часописа и периодичних часописа; именика и адресара и других публикација, као и издавање софтвера.

Издаваштво је објављивање публикација ради њиховог ширења (дистрибуције већем броју корисника)

Обухваћени су сви могући облици издаваштва (штампано издаваштво, у електронском или аудио облику, на интернету, мултимедијални производи као што су приручници на компакт-дисковима (ЦД-РОМ) и др.).

Не обухвата:

 • издавање филмова, видео-записа и филмова на ДВД-овима, ЦД-овима или сличним медијима, дел. 59
 • производњу матрица (мастера) ради умножавања звука, слике или текста, дел. 59
 • штампање, дел. 18.11 и 18.12
 • масовно умножавање снимљених медија, дел. 18.20

Грана 58.1 - Издавање књига, часописа и друге издавачке делатности

Обухвата издавање књига, новина, ревија и осталих периодичних часописа, адресара и поштанских именика, као и фотографија, гравира, разгледница, календара, образаца, постера и репродукција уметничких дела. Ова дела карактерише неопходност постојања интелектуалне креативности нужне за њихов развој и обично су заштићена ауторским правима.

Шифра 58.11 - Издавање књига

Обухвата издавање:
 • књига у штампаном или електронском облику, у аудио-запису или на интернету
 • брошура, проспеката, летака и сличних публикација, укључујући издавање речника и енциклопедија
 • атласа, мапа и карата
 • енциклопедија на компакт-дисковима (ЦД-РОМ)

Не обухвата:

 • производњу глобуса, дел. 32.99
 • издавање рекламног материјала, дел. 58.19
 • издавање звучних и музичких записа, дел. 59.20
 • производе слободних уметника, дел. 90.03

Шифра 58.12 - Издавање именика и адресара

Обухвата издавање листа података/информација (база података) заштићених у погледу облика, али не и садржаја. Ове листе могу бити издаване у штампаној или електронској форми.

Обухвата издавање:

 • адресара
 • телефонских именика
 • осталих адресара и компилација као што су збирке закона и тумачења закона, фармацеутски компендијуми и др.

Шифра 58.13 - Издавање новина

Обухвата:
 • издавање новина, укључујући рекламне (огласне) новине, које излазе најмање четири пута недељно; ове информације могу бити издаване у штампаној или електронској форми, укључујући и интернет издање

Не обухвата:

 • активности новинских агенција, дел. 63.21

Шифра 58.14 - Издавање часописа и периодичних издања

Обухвата издавање:
 • часописа и периодичних издања који излазе мање од четири пута недељно; ове информације могу бити издаване у штампаној или електронској форми, укључујући и интернет издање
 • прегледа радијског и телевизијског програма

Шифра 58.19 - Остала издавачка делатност

Обухвата:
 • издавање (укључујући он-лине):
  • каталога
  • фотографија, гравира и разгледница
  • честитки
  • формулара
  • постера и репродукција уметничких дела
  • рекламног материјала
  • осталог штампаног материјала
 • издавање статистичких и других информација

Не обухвата:

 • издавање рекламних новина, дел. 58.13
 • он-лине обезбеђивање софтвера (хостинг – смештање апликација и пружање апликативних услуга), дел. 63.11

Грана 58.2 - Издавање софтвера

Шифра 58.21 - Издавање рачунарских игара

Обухвата:
 • издавање рачунарских игара за све платформе укључујући и фоотбалл гамес

Шифра 58.29 - Издавање осталих софтвера

Обухвата:
 • издавање готовог софтвера који није посебно прилагођен конкретном кориснику, укључујући превод или прилагођавање оваквог готовог софтвера за одређено тржиште, за свој рачун:
  • оперативних система
  • пословних и других апликација, укључујући и рачуноводствени софтвер и програм за књиговодство

Не обухвата:

 • умножавање софтвера, дел. 18.20
 • трговину на мало готовим софтвером који није посебно прилагођен за конкретног корисника, дел. 47.41
 • израду софтвера која није повезана са издавањем, укључујући превод или прилагођавање оваквог готовог софтвера за одређено тржиште, уз накнаду или по основу уговора, дел. 62.01
 • он-лине обезбеђивање софтвера (хостинг – смештање апликација и пружање апликативних услуга), дел. 63.11

Област 59 - Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа

 

Обухвата производњу кинематографских дела намењених за јавно приказивање без обзира на носач (биоскопи, телевизија, јавни превоз и др.); постпродукцију, дистрибуцију кинематографских дела и осталих аудио-визуелних производа другим делатностима; приказивање кинематографских дела и осталих аудио-визуелних производа.

Обухвата и снимање звука, тј. производњу оригиналних (мастер) звучних записа, објављивање, промоцију и дистрибуцију и издавање музичких записа, као и услужне активности у вези са снимањем звука у студију или на другом месту.

 

Грана 59.1 - Кинематографска и телевизијска продукција

Обухвата произвоњу кинематограских дела, укључујући и дигиталну дистрибуцију, намењених за јавно приказивање без обзира на носач (биоскопи, телевизија, јавни превоз и др.); постпродукцију, дистрибуцију кинематографских дела и осталих аудио-визуелних производа другим делатностима, као и њихово приказивање.

Укључује куповину и продају права на дистрибуцију кинематографских дела и осталих аудио-визуелних производа.

Шифра 59.11 - Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма

Обухвата:
 • производњу кинематографска дела, телевизијског програма (телевизијских серија, документарних филмова итд.) или телевизијских реклама

Не обухвата:

 • умножавање филмова (изузев копија намењених за дистрибуцију биоскопима), звучних и видео трака, умножавање мастера на ЦД-овима или ДВД-овима, дел. 18.20
 • трговину на велико снимљеним видео-тракама, ЦД-овима или ДВД-овима, дел. 46.43
 • трговину на велико празним видео-тракама и ЦД-овима, дел. 46.52
 • трговину на мало видео-тракама, ЦД-овима или ДВД-овима, дел. 47.63
 • постпродукционе активности, дел. 59.12
 • снимање звучних записа и снимање књига на тракама, дел. 59.20
 • емитовање телевизијског програма, дел. 60.2
 • стварање комплетног програма телевизијског канала, дел. 60.2
 • обраду кинематографски дела, осим обраде за филмску индустрију, дел. 74.20
 • активност позоришних и уметничких агената или агенција, дел. 74.90
 • изнајмљивање видео-трака, ДВД-ова, дел. 77.22
 • титловање директних телевизијских преноса састанака, конференција и др., дел. 82.99
 • активности самосталних уметника, цртача анимираних филмова, режисера, сценографа и техничких стручњака, дел. 90.0

Шифра 59.12 - Делатности које следе након фазе снимања у производњи кинематографских дела и телевизијског програма

Обухвата:
 • постпродукцијско уређивање, монтажа, пренос филм/трака, израду наслова, поднаслова, одјавних шпица, израду титлова, рачунарске графике, анимације и специјалних ефеката, развијање и обраду кинематографских дела, као и активности које се обављају у филмским лабораторијама и специјалним лабораторијима за израду анимираних филмова, и делатност архива филмских исечака и кратких секвенци

Не обухвата:

 • умножавање филмова (изузев копија намењених за дистрибуцију биоскопима), звучних и видео-трака, умножавање мастера на ЦД-овима или ДВД-овима, дел. 18.20
 • трговину на велико снимљеним видео-тракама, ЦД-овима или ДВД-овима, дел. 46.43
 • трговину на велико празним видео-тракама и ЦД-овима, дел. 46.52
 • трговину на мало видео-тракама, ЦД-овима или ДВД-овима, дел. 47.63
 • обраду филмова, осим обраде за филмску индустрију, дел. 74.20
 • изнајмљивање видео-трака и ДВД-ова, дел. 77.22
 • активности самосталних уметника, цртача, цртача анимираних филмова, редитеља, сценографа и техничких стручњака, дел. 90.0

Шифра 59.13 - Дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијског програма

Обухвата:
 • дистрибуцију кинематографских дела и осталих аудио-визуеланих производа биоскопима, телевизијским станицама, мрежама и другим приказивачима
 • обезбеђивање права на дистрибуцију кинематографских дела и осталих аудио-визуелних производа

Не обухвата:

 • израду копија филмова и репродукцију аудио-трака, видео-трака, ЦД-ова или ДВД-ова са оригинала, дел. 18.20
 • трговину на велико снимљеним видео-тракама и ДВД-овима, дел. 46.43
 • трговину на мало снимљеним видео-тракама и ДВД-овима, дел. 47.63

Шифра 59.14 - Делатност приказивања кинематографских дела

Обухвата:
 • овлашћено приказивање кинематографских дела путем одговарајућим технологијама и техничких уређаја, доступног грађанима под једнаким условима у јавним просторијама, односно јавним просторима
 • активности кино-клубова

Грана 59.2 - Снимање и издавање звучних записа и музике

Шифра 59.20 - Снимање и издавање звучних записа и музике

Обухвата активности у вези с производњом оригиналних звучних записа на тракама и ЦД-овима; објављивање, промовисање и дистрибуцију звучних записа трговини на велико, трговини на мало и јавности (директно). Те активности могу бити интегрисане или неинтегрисане са производњом оригиналних записа у истој јединици. Уколико нису интегрисане, јединица која обавља те активности мора прибавити права на репродуковање и дистрибуцију оригиналних снимака.

Овде спадају и услужне активности приликом снимања звучних записа у студију или другде, укључујући продукцију раније снимљеног радио-програма (не директно).

Обухваћене су и активности у оквиру музичког издаваштва, односно активности у вези са остваривањем ауторског права на музичким делима, промоцију и коришћење тих музичких дела на радију, телевизији, у филмовима, директним преносима, штампаним и другим медијима.

Јединице које се баве тим активностима могу бити носиоци ауторског права или деловати као заступници носиоца ауторских права у његово име.

Обухвата и објављивање нотних записа и аудио-књига.

Област 60 - Програмске активности и емитовање

 

Обухвата израду садржаја и касније емитовање тог садржаја (радијски или телевизијски забавни програми, вести, разговори и сл.).

Такође обухвата емитовање података који чине саставни део у емитовању радијског и ТВ програма.

Емитовање може бити извођено коришћењем различите технологије, преко радио-таласа, сателита, кабловске мреже или интернета.

Обухвата и производњу посебног програма намењеног одређеним циљним групама, као што су вести, спортски програм, образовни програм и програм за младе, на бази претплате или за накнаду, ради каснијег емитовања.

Не обухвата дистрибуцију кабловског и осталог програма на бази претплате, дел. 61.

 

Грана 60.1 - Емитовање радио-програма

Шифра 60.10 - Емитовање радио-програма

Обухвата:
 • емитовање звучног сигнала преко радио-станица и опреме за пренос радио-програма широј јавности, мрежи радио-станица и претплатницима
 • активности радио-мрежа, тј. састављање и пренос радио-програма подружницама и претплатницима емитовањем преко радио-таласа, кабловске мреже или сателита
 • радио-емитовање преко интернета (радио-станице на интернету)
 • интегрисано емитовање података и радио-програма

Не обухвата:

 • производњу радио-програма снимљеног на тракама, дел. 59.20

 

Грана 60.2 - Производња и емитовање телевизијског програма

Шифра 60.20 - Производња и емитовање телевизијског програма

Обухвата производњу комплетног телевизијског програма једног канала на бази купљених емисија (нпр. филмови, документарне емисије итд.), сопственог произведеног програма (нпр. локалне вести, репортажа с лица места), или њихову комбинацију.

Комплетан телевизијски програм може бити емитован од стране производних јединица или произведен за пренос који обавља трећа страна, као што су кабловске мреже или провајдери програма сателитске телевизије.

Обухвата израду програма који може бити општег типа или специјализован (посебни програми као што су вести, спортски програми, образовни програми и програми за младе).

Обухваћене су активности које се односе на израду програма који се доставља корисницима бесплатно и програма за који се плаћа претплата. Укључена је и израда програма за видео-канале по захтеву.

Укључује и емитовање података интегрисано с телевизијским емитовањем.

Не обухвата:

 • продукцију компоненти телевизијског програма (филмова, документараца, дијалошких емисија, реклама итд.) које нису саставни део емитовања, дел. 59.11
 • састављање пакета канала и дистрибуцију тих пакета без израде програма, дел. 61

Област 61 - Телекомуникације

 

Обухвата активности којима се пружају телекомуникационе и сродне услуге, тј. свако емитовање, пренос или пријем порука (говор, звук, текст, слика или подаци) у виду сигнала, коришћењем жичаних, радио, оптичких или других електромагнетских система. Преносни уређаји којима се подржавају те активности могу се заснивати на једној технологији или на комбинацији више технологија. Заједничка особина ових активности јесте пренос садржаја без његовог стварања. Нивои разврставања заснивају се на врсти употребљене инфраструктуре.

У случају преноса телевизијског сигнала може бити укључено повезивање комплетних телевизијских канала (произведених у дел. 60) у програмске пакете који се затим дистрибуирају.

 

Грана 61.1 - Кабловске телекомуникације

Обухвата активности које се односе на руковање, одржавање или омогућавање приступа уређајима за свако емитовање, пренос или пријем порука (говор, звук, текст, слика или подаци) коришћењем кабловске телекомуникационе инфраструктуре. Преносни уређаји којима се подржавају те активности могу се заснивати на једној технологији или на комбинацији више технологија.

Шифра 61.10 - Кабловске телекомуникације

Обухвата:
 • управљање, одржавање или обезбеђивање капацитета за свако емитовање пренос или пријем порука (говор, звук, текст, слика или подаци) коришћењем кабловске телекомуникационе инфраструктуре, укључујући:
  • управљање и одржавање преносних и комунтационих уређаја којима се обезбеђује дистрибуција сигнала до конкретне тачке, одакле се сигнал може преносити преко земаљских линија, микроталаса или комбинацијом земаљских линија и сателитских веза:
  • управљање кабловским дистрибутивним системом (нпр. за дистрибуцију података и телевизијских сигнала)
 • испоручивање телеграфских и других незвучних комуникација коришћењем сопствених уређаја
 • куповину приступа мрежи и капацитета мреже од власника и оператора мреже и пружање телекомуникационих услуга пословним субјектима и домаћинствима коришћењем капацитета те мреже
 • обезбеђивање интернет приступа од стране оператора кабловске инфраструктуре

Не обухвата:

 • препродају телекомуникационих услуга, дел. 61.90

 

Грана 61.2 - Бежичне телекомуникације

Шифра 61.20 - Бежичне телекомуникације

Обухвата активности које се односе на управљање, одржавање и омогућавање приступа уређајима за свако емитовање, пренос или пријем порука (говор, звук, текст, слика или подаци) коришћењем бежичне телекомуникационе инфраструктуре. Ови уређаји омогућавају вишесмеран пренос електромагнетским таласима и могу се заснивати на једној технологији или на комбинацији више технологија.

Укључене су и активности које се односе на одржавање и управљање, као и мобилних и других бежичних телекомуникационих мрежа.

Обухвата и куповину приступа и капацитета мреже од власника и оператора мреже и пружање бежичних телекомуникационих услуга (изузев сателитских) пословним субјектима и домаћинствима коришћењем овог капацитета.

Такође обезбеђује интернет приступ од стране оператора бежичне инфраструктуре.

Не обухвата препродају телекомуникационих услуга, дел. 61.90.

 

Грана 61.3 - Сателитске телекомуникације

Шифра 61.30 - Сателитске телекомуникације

Обухвата управљање, одржавање и омогућавање приступа уређајима за свако емитовање, пренос или пријем порука (говор, звук, текст, слика или подаци) коришћењем сателитске телекомуникационе инфраструктуре. Укључена је и испорука корисницима визуелних, звучних и текстуалних програма примљених од кабловских мрежа или радио-мрежа, преко сателитских система.

Јединице које су сврстане у ову делатност обично не производе програме.

Обухвата и интернет приступ од стране оператора сателитске инфраструктуре.

Не обухвата препродају телекомуникационих услуга, дел. 61.90.

 

Грана 61.9 - Остале телекомуникационе делатности

Шифра 61.90 - Остале телекомуникационе делатности

Обухвата:
 • снабдевање специјалним телекомуникационим услугама као што су сателитско праћење, комуникационо даљинско мерење и рад радарске службе
 • управљање радом сателитских терминала и уређаја оперативно повезаних с једним или више земаљских комуникационих система који могу да преносе сигнале ка сателитском систему или да их примају од сателитског система
 • омогућавање мрежног приступа интернету између корисника и оператора интернет услуга, који није у власнишвту или који није под контролом оператора интернет услуга као што је приступ интернету
 • омогућавање телефонског и интернет приступа преко слободно доступних уређаја
 • пружање телекомуникационих услуга преко постојећих телефонских веза:
  • пружање услуга конверзације преко интернета
 • куповина и препродаја капацитета мреже без пружања додатних услуга

Не обухвата:

 • омогућавање приступа интернету од стране оператора телекомуникационе инфраструктуре, дел. 61.10-61.30

Област 62 - Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности

 

Обухвата стручне активности на пољу информационе технологије: писање, модификовање, тестирање и одржавање софтвера; планирање и пројектовање рачунарских система којима се интегрише рачунарски хардвер, софтвер и комуникациона технологија; управљање рачунарским системима клијената на лицу места и/или уређајима за обраду података; остале професионалне и техничке активности које су у вези с рачунарима.

 

Грана 62.0 - Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности

Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности.

Шифра 62.01 - Рачунарско програмирање

Обухвата:
 • писање, мењање, тестирање, документовање и одржавање софтвера; укључује и писање програма на основу упутства корисника
 • пројектовање структуре и садржаја и/или писање кода неопходног за креирање и инплементација:
  • системског софтвера (укључујући ажурирање и патцх-еве)
  • апликативног софтвера (укључујући ажурирање и патцх-еве)
  • база података
  • веб страница
 • прилагођавање софтвера, тј. модификовање и конфигурисање постојеће апликације да би се обезбедила њена функционалност у окружењу клијентовог информационог система

Не обухвата:

 • издавање софтверских пакета, дел. 58.29
 • превођење или прилагођавање неподешеног софтвера за одређено тржиште, за свој рачун, дел. 58.29
 • планирање и пројектовање рачунарских система који интегришу хардвер, софтвер и комуникациону технологију, чак и када обезбеђивање софтвера представља интегрални део, дел. 62.02

Шифра 62.02 - Консултантске делатности у области информационе технологије

Обухвата:
 • планирање и пројектовање рачунарских система који интегришу хардвер, софтвер и комуникационе технологије; услуге могу обухватити и одговарајућу обуку корисника

Не обухвата:

 • продају хардвера и софтвера, дел. 46.51 и 47.41
 • инсталирање централних (маинфраме) и сличних рачунара, дел. 33.20
 • инсталацију персоналних рачунара, дел. 62.09
 • инсталацију софтвера, опорављање након хаварије или пада рачунарског система, дел. 62.09

Шифра 62.03 - Управљање рачунарском опремом

Обухвата:
 • обезбеђење управљања клијентовим рачунарским системом на лицу места и/или опремом за обраду података, као и пружање одговарајућих услуга подршке

Шифра 62.09 - Остале услуге информационе технологије

Обухвата друге информационо-технолошке делатности и делатности у вези са рачунарима, на другом месту непоменуте, као што су:
 • услуге опоравка након хаварије или пада система (дисастер рецоверy)
 • инсталирање персоналних рачунара
 • услуге инсталације софтвера

Не обухвата:

 • монтирање централних (маинфраме) и сличних рачунара, дел. 33.20
 • рачунарско програмирање, дел. 62.01
 • консултовање у вези с рачунарима, дел. 62.02
 • управљање рачунарском опремом, дел. 62.03
 • обрађивање података и хостинг, дел. 63.11

Област 63 - Информационе услужне делатности

Обухвата делатности портала веб претраживача, обраду података и хостинг активности, као и друге активности којима се првенствено обезбеђују информације.

 

Грана 63.1 - Обрада података, хостинг и с тим повезане делатности; веб портали

Обухвата:

 • делатност обезбеђења инфраструктуре за хостинг, услуге обраде података и с тим повезане активности, као и обезбеђење алата за претраживање и друге портале за интернет

Шифра 63.11 - Обрада података, хостинг и сл.

Обухвата:
 • активности обезбеђења инфраструктуре за хостинг, услуге обраде података и с њима повезане активности
 • специјализоване хостинг делатности као што су веб хостинг, мултимедијални сервиси или хостинг апликација, пружање апликацијских услуга, омогућавање коришћења тиме-схаринг ресурса централног (маинфраме) рачунара од стране корисника
 • делатност целокупне обраде података које доставља корисник и израде специјализованих извештаја на бази података набављених од клијената, као и уношење података

Не обухвата:

 • делатности у којима пружалац услуга користи рачунар као алат; оне су класификоване према природи пружених услуга

Шифра 63.12 - Веб портали

Обухвата:
 • рад на веб сајтовима који користе претраживаче за генерисање и одржавање екстензивних база података интернет адреса и садржаја у лако претраживом облику
 • рад на другим веб сајтовима који делују као портали на интернету, као што су медијски сајтови који обезбеђују периодично ажуриране садржаје

Не обухвата:

 • издавање књига, новина, часописа итд. преко интернета, дел. 58
 • емитовање преко интернета, дел. 60

 

Грана 63.9 - Остале информационе услужне делатности

Обухвата:

 • активности новинских агенција и пружање свих преосталих информационих услуга

Не обухвата:

 • активности библиотека и архива, дел. 91.01

Шифра 63.91 - Делатности новинских агенција

Обухвата:
 • делатност новинских удружења и агенција које снабдевају медије вестима, фотографијама и репортажама

Не обухвата:

 • активности независних фоторепортера, дел. 74.20
 • активности независних новинара, дел. 90.03

Шифра 63.99 - Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте

Обухвата активности информисања на другом месту непоменуте, као што су:
 • информативне услуге које се дају преко телефона а уз помоћ рачунара
 • услуге тражења информација за накнаду
 • услуге у вези с новинским исечцима (press clipping), итд.

Не обухвата:

 • делатности позивних (цалл) центара, дел. 82.20
 

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.

Нови број "Синергије"
  У Синергији: Све што знате и не знате о ЕУ Мајкл Давенпорт: Европски пут Србије Јелко Кацин: Политика „лако ћемо“ не води ка ЕУ Душко Лопандић: „Битке за...

Петак, 22. Аугуст 2014.
*}