Уторак, 13. Аугуст 2013.

Сектор Л - Пословање некретнинама

 Преузмете: Уредба о класификацији делатности

Обухвата услуге закуподаваца, агената или посредника у једној или више делатности: продаји или куповини некретнина, изнајмљивању некретнина и пружању других услуга у вези с некретнинама.

Делатност у овом сектору може се обављати с властитим или изнајмљеним некретнинама уз накнаду.

Такође укључује изградњу некретнина уз задржавање власништва над њима или давање у закуп тих некретнина.

Обухвата и управљање некретнинама.

Област 68 - Пословање некретнинама

 

Грана 68.1 - Куповина и продаја властитих некретнина

Шифра 68.10 - Куповина и продаја властитих некретнина

Обухвата:
 • куповину и продају властитих некретнина:
  • стамбених зграда и станова
  • нестамбених зграда, укључујући изложбене хале, складишне капацитете и тржне центре
  • земљишта
 • парцелисање

Не обухвата:

 • израду пројеката зграда ради продаје тих зграда, дел. 41.10
 • парцелисање и опремање земљишта инфраструктуром, дел. 42.99

 

Грана 68.2 - Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

Шифра 68.20 - Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

Обухвата:
 • изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима, као што су:
  • стамбене зграде и станови
  • нестамбене зграде, укључујући изложбене хале и складишне капацитете
  • земљиште
 • издавање кућа и станова, намештених и ненамештених, или апартмана за трајније коришћење, обично на месечној или годишњој основи
 • организовање извођења грађевинских пројеката у сврхе властитог пословања
 • активности у вези са управљањем простором за смештај покретних стамбених јединица

Не обухвата:

 • делатност смештаја у хотелима, хотелским апартманима, собама за издавање, камповима, у оквиру простора намењеног за камп-приколице и у другим нестамбеним зградама, као ни делатност смештаја за краткотрајни боравак, дел. 55

 

Грана 68.3 - Пословање некретнинама за накнаду

Шифра 68.31 - Делатност агенција за некретнине

Обухвата пружање услуга у вези с некретнинама од стране агенција за некретнине:
 • посредовање у куповини, продаји и изнајмљивању некретнина за накнаду
 • консултантске активности и услуге процене повезене с куповином, продајом или изнајмљивањем некретнина, за накнаду
 • активности агената који делују као неутрална трећа страна и који предају некретнину након што се задовоље претходни писмено утврђени услови

Не обухвата:

 • правне послове, дел. 69.10

Шифра 68.32 - Управљање некретнинама за накнаду

Не обухвата:
 • правне послове, дел. 69.10
 • услуге одржавања објеката (комбинацију услуга као што су генерално унутрашње чишћење, одржавање и ситне поправке, избацивање отпадака, заштита и безбедност), дел. 81.10
 • управљање објектима као што су војне базе, затвори и други објекти (осим управљања рачунарским уређајима), дел. 81.10

 

 

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.

Нови број "Синергије"
  У Синергији: Све што знате и не знате о ЕУ Мајкл Давенпорт: Европски пут Србије Јелко Кацин: Политика „лако ћемо“ не води ка ЕУ Душко Лопандић: „Битке за...

Петак, 22. Аугуст 2014.
*}