Уторак, 13. Аугуст 2013.

Сектор Р - Уметност; Забава и рекреација

 Преузмете: Уредба о класификацији делатности

Обухвата делатности којима се задовољавају различите културне, забавне или рекреативне потребе и интересовања, укључујући извођење музичких и сценских дела, рад музеја, галерија и збирки, заштиту културних добара, одржавање игара на срећу, спортске и рекреативне активности.

Област 90 - Стваралачке, уметничке и забавне делатности

 

Обухвата активности којима се задовољавају културне потребе корисника и обезбеђује забава у за то намењеним објектима. Обухваћене су производња, промоција и извођење представа, одржавање уметничких и забавних програма и приређивање изложби намењених публици; обезбеђивање уметничких, креативних и техничких могућности за стварање уметничких дела и извођење представа.

Не обухвата:

 • рад музеја свих врста, ботаничких и зоолошких вртова; одржавање историјских места; активности националних паркова и природних резервата, дел. 91
 • коцкање и клађење, дел. 92
 • спортске, забавне и рекреативне активности, дел. 93

Неке јединице које обезбеђују културне, забавне и рекреативне садржаје и услуге разврстане су у друге гране и групе као што су:

 • производња и дистрибуција кинематографских дела и осталих аудио-визуелних производа, дел. 59.11-59.13
 • приказивање кинематографских дела, дел. 59.14
 • емитовање радијских и телевизијских програма, дел. 60.1 и 60.2

 

Грана 90.0 - Стваралачке, уметничке и забавне делатности

Обухвата активности у области креативних и извођачких уметности и сродне активности.

Шифра 90.01 - Извођачка уметност

Обухвата:
 • постављање позоришних и оперских и плесних програма/представа, припрему извођења музичких програма (концерата), као и друге врсте сценског извођења:
  • активности позоришних трупа, дружина, оркестара или музичких група и циркуса
  • активности самосталних уметника као што су глумци, плесачи, музичари и водитељи

Не обухвата:

 • активности позоришних и уметничких агената који заступају уметнике или агенције, дел. 74.90
 • аудиције, дел. 78.10

Шифра 90.02 - Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности

Обухвата:
 • помоћне активности у оквиру извођачке уметности, позоришних плесних представа, концерата и оперских представа и других врста сценског извођења:
 • активности редитеља, продуцената, сценографа и сценских радника, мајстора светла
 • активности продуцената или организатора уметничких догађаја, са сценском опремом или без ње

Не обухвата:

 • активности позоришних и уметничких агената који заступају уметнике или агенције, дел. 74.90
 • аудиције, дел. 78.10

Шифра 90.03 - Уметничко стваралаштво

Обухвата:
 • активности самосталних уметника као што су вајари, сликари, цртачи цртаних филмова, карикатуристи, гравери, бакроресци, литографи и др.
 • активности писаца, у свим областима, укључујући белетристику, техничке текстове итд.
 • активности слободних новинара (уметничких критичара)
 • конзервацију и рестаурацију уметничких дела као што су слике, филмови, књиге

Не обухвата:

 • израду статуа, осим уметничких дела (скулптура), дел. 23.70
 • рестаурацију оргуља и других историјских музичких инструмената, дел. 33.19
 • производњу филмова и видео-филмова, дел. 59.11 и 59.12
 • рестаурацију намештаја (изузимајући обнављање које се обавља у музејима), дел. 95.24

Шифра 90.04 - Рад уметничких установа

Обухвата:
 • делатност концертних и позоришних дворана и других уметничких установа
 • делатност ученичких и студентских културних центара

Не обухвата:

 • приказивање кинематографских дела, дел. 59.14
 • активности агенција за продају и резервацију карата, дел. 79.90
 • рад музеја свих врста, дел. 91.02

Област 91 - Делатност библиотека, архива, музеја галерија и збирки и остале културне делатности

 

Обухвата делатност библиотека и архива, музеја, галерија и збирки ботаничких и зоолошких вртова; управљање историјским местима, природним резерватима и националним парковима.

Такође обухвата и активности у вези са очувањем и излагањем предмета, историјских споменика и природних знаменитости које су од културно-историјског и образовног значаја (нпр. споменици и места која спадају у светску културну баштину).

Не обухвата:

 • спортске, забавне и рекреативне активности као што су активности плажа и рекреативних паркова, дел. 93

 

Грана 91.0 - Рад библиотека, архива, музеја, галерија и збирки, завода за заштиту споменика културе и остале културне делатности

Шифра 91.01 - Делатности библиотека и архива

Обухвата:
 • документационе и информационе активности библиотека свих врста, читаоница, слушаоница и посебних просторија за гледање филмова и видео-материјала, који пружају услуге корисницима као што су студенти, научници, службеници, као и рад архива који врше делатност заштите архивске грађе и документационог материјала, односно евидентирају, преузимају, чувају, сређују, обрађују, објављују, дају на коришћење архивску грађу, издају уверења о чињеницама које су садржане у архивској грађи и пружају услуге корисницима архивске грађе:
  • припремање збирки, без обзира на то да ли су специјализоване или не
  • израда каталога збирки и колекција односно информативних средстава о архивској грађи
  • прикупљање, обрада, заштита, чување и обезбеђивање приступа библиотечко-информационој грађи, књига, мапа, часописа, филмова, плоча, трака, уметничких дела, итд односно издавање архивске грађе на коришћење
  • пружање свих облика библиотечко-информационих услуга на лицу места и на даљину
 • активности фототека и кинотека и пратеће услуге

Шифра 91.02 - Делатност музеја галерија и збирки

Обухвата:
 • рад музеја свих врста:
  • музеја уметности, накита, намештаја, одеће, керамике, сребрних предмета итд.
  • природњачких, научно-техничких, историјских и војних музеја
  • осталих специјализованих музеја
  • музеја на отвореном простору
 • заштиту покретних културних добара (превентивна заштита, рестаурација и конзервација)

Не обухвата:

 • активности комерцијалних уметничких галерија, дел. 47.78
 • рестаурацију уметничких дела и музејских експоната, дел. 90.03
 • активности архива и библиотека, дел. 91.01

Шифра 91.03 - Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика

Обухвата:
 • заштиту и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и туристичких споменика

Не обухвата:

 • обнављање и рестаурацију осталих локација и зграда, сектор Ф

Шифра 91.04 - Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности

Обухвата:
 • делатност ботаничких и зоолоших вртова, укључујући зоолошке вртове за децу
 • управљање заштићеним подручијима (национални паркови, резервати, споменици и паркови природе, предели и др.), укључујући и заштиту дивљег биљног и животињског света, спелеолошких објеката и гео наслеђа

Не обухвата:

 • активности у оквиру пејзажне архитектуре и уређивања и одржавања вртова, дел. 81.30
 • активности на очувању терена за спортски лов и риболов, дел. 93.19

Област 92 - Коцкање и клађење

 

Обухвата функционисање објеката за коцкање као што су казина, бинго сале, видео-терминали, коцкарнице и кладионице и пружање коцкарских услуга, као што је лутрија.

 

Грана 92.0 - Коцкање и клађење

Шифра 92.00 - Коцкање и клађење

Обухвата активности у вези са коцкањем и клађењем као што су:
 • продаја листића лутрије (лозова и слично)
 • експлоатација аутомата за игре на срећу
 • активности у вези са одржавањем виртуелних коцкарских веб сајтова
 • клађење и друге сличне активности
 • клађење изван терена на којима се одвијају догађаји у вези с чијим се исходима спроводи клађење
 • рад казина, укључујући и казина на пловним објектима

Област 93 - Спортске, забавне и рекреативне делатности

 

Обухвата рекреативне, забавне и спортске делатности (изузев активности музеја, одржавања историјских места, ботаничких и зоолошких вртова, активности националних паркова, активности у вези са коцкањем и клађењем).

Не обухвата драмску, музичку и друге врсте уметности, као ни разоноду (извођење позоришних представа, концерата и опера или плесно извођење и извођење других врста сценске уметности), дел. 90.

 

Грана 93.1 - Спортске делатности

Обухвата рад спортских објеката; активности спортских екипа или клубова који првенствено учествују у спортским догађајима који се одигравају пред публиком за плаћене улазнице; самосталне спортисте који учествују у спортском догађају пред публиком која плаћа улазнице.

Такође обухвата аутомобилске трке, трке паса, коња и др., као и активности спортских тренера који пружају посебне услуге учесницима у спортским приредбама или такмичењима.

Укључује делатност арена и стадиона и остале непоменуте активности у вези са организовањем, промоцијом и управљањем спортским приредбама.

Шифра 93.11 - Делатност спортских објеката

Обухвата:
 • рад отворених или затворених спортских објеката (отворени, ограђени или покривени, са трибинама за седење или без њих):
  • фудбалски, хокејашки, крикет и рагби стадиони
  • аутомобилске тркачке стазе и тркачке стазе за псе и коње
  • пливачки базени и стадиони
  • терени и стадиони за атлетска такмичења
  • хале и стадиони за зимске спортове
  • хале за хокеј на леду
  • хале за бокс
  • терени за голф
  • куглане
 • организацију спортских приредби на отвореном и затвореном и управљање њима, за професионалне спортисте и аматере, у сопственим објектима; ова група обухвата активности особља и руковођење особљем које ради у тим објектима

Не обухвата:

 • рад ски-лифтова, дел. 49.39
 • изнајмљивање опреме за спорт и рекреацију, дел. 77.21
 • делатност фитнес-објеката, дел. 93.13
 • активности у парковима и на плажама, дел. 93.29

Шифра 93.12 - Делатност спортских клубова

Обухвата рад спортских клубова који, било да су професионални, полупрофесионални или аматерски, омогућавају својим члановима да се баве спортским активностима:
 • фудбалом, куглањем, пливањем, голфом, боксом, зимским спортовима, шахом, атлетиком, стрељаштвом, итд.

Не обухвата:

 • спортско подучавање које обезбеђују тренери, дел. 85.51
 • рад спортских објеката, дел. 93.11
 • организацију спортских догађаја на отвореном и затвореном и управљање њима, за професионалце или аматере, од стране спортских клубова са сопственим објектима или не, дел. 93.11

Шифра 93.13 - Делатност фитнес клубова

Обухвата:
 • активности фитнес и боди-билдинг клубова

Не обухвата:

 • спортско подучавање које обављају тренери, дел. 85.51

Шифра 93.19 - Остале спортске делатности

Обухвата:
 • активности продуцената или промотера спортских догађаја
 • активности самосталних спортиста, судија, мерилаца времена итд.
 • активности спортских лига и њихових надзорних органа
 • активности повезане с промоцијом спортских догађаја
 • активности у оквиру штала, штенара и гаража
 • спортско-рекреативни лов и риболов у резерватима
 • активности планинских водича
 • помоћне услуге у спортско-рекреативном лову и риболову

Не обухвата:

 • изнајмљивање спортске опреме, дел. 77.21
 • делатност спортских школа и школа за игре, дел. 85.51
 • активности спортских инструктора, учитеља и тренера, дел. 85.51
 • организацију спортских догађаја од стране спортских клубова, на отвореном и затвореном, и управљање њима, за професионалце или аматере, дел. 93.11 и 93.12
 • активности организоване у парковима и на плажама, дел. 93.29

 

Грана 93.2 - Остале забавне и рекреативне делатности

Обухвата јединице које управљају објектима или обезбеђују услуге за различита рекреативна интересовања корисника. Укључује делатности које садрже различите атрактивне садржаје, као што су механички рингишпил, тобогани, игре на води, представе, перформанси, тематске изложбе и уређене излетничке терене.

Не обухвата спортске активности, затим сценске, музичке и друге уметности и активности разоноде.

Шифра 93.21 - Делатност забавних и тематских паркова

Обухвата рад забавних и тематских паркова који нуде различите атрактивне садржаје, као што су тематске изложбе, представе, перформанси, механички рингишпил, тобогани и игре на води.

Шифра 93.29 - Остале забавне и рекреативне делатности

Обухвата активности које се односе на разоноду и рекреацију (изузев делатности забавних и тематских паркова), на другом месту непоменуте:
 • рад аутомата за играње игрица
 • активности рекреативних паркова (без смештаја)
 • организацију рада објеката за рекреацију повезаних са транспортом, нпр. марина
 • организацију рада објеката за рекреацију, нпр. скијашких стаза
 • изнајмљивање опреме за одмор и разоноду као саставног дела рекреативних средстава
 • вашаре и сајмове рекреативне природе
 • активности плажа, укључујући изнајмљивање средстава као што су кабине, ормарићи, столице итд.
 • организацију простора за плес

Ова група такође укључује делатности продуцената или организатора забавних приредби уживо, осим уметничких и спортских приредби, у објектима или изван њих.

Не обухвата:

 • функционисање жичара, успињача и ски-лифтова, дел. 49.39
 • рекреативни риболов на крстарењу, дел. 50.10 и 50.30
 • обезбеђивање простора и објеката за кратак боравак посетилаца у рекреативним парковима и камповима, дел. 55.30
 • паркиралишта за приколице у камповима, кампове за лов и риболов, камп-места и камп-терене, дел. 55.30
 • услуге точења пића у дискотекама, дел. 56.30
 • позоришне и циркуске групе, дел. 90.01

 

 

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.

Нови број "Синергије"
  У Синергији: Све што знате и не знате о ЕУ Мајкл Давенпорт: Европски пут Србије Јелко Кацин: Политика „лако ћемо“ не води ка ЕУ Душко Лопандић: „Битке за...

Петак, 22. Аугуст 2014.
*}