Уторак, 13. Аугуст 2013.

Сектор С - Остале услужне делатности

Преузмете: Уредба о класификацији делатности 

Овај сектор (као резидуална категорија) обухвата делатности организација на бази учлањења, поправку рачунара, поправку предмета за личну употребу и употребу у домаћинству и различите личне услужне делатности на другом месту непоменуте.

Област 94 - Делатности удружења

 

Обухвата активности организација које заступају интересе посебних група или промовишу њихове идеје. Ове организације обично функционишу на бази учлањења, али се у њихове активности могу укључити и они који нису чланови а имају интерес.

Основна подела у овој области одређује се сврхом којој те организације служе, и то интересима запослених, самозапослених и научних заједница (грана 94.1), интересима запослених (грана 94.2) или промовисањем идеја и активности које се односе на религијска, политичка, културна и образовна питања или на питања из области рекреације (грана 94.9).

 

Грана 94.1 - Делатност пословних и професионалних организација и послодаваца

Обухвата делатност јединица које промовишу интересе чланова пословних организација и послодаваца. У случају професионалних организација на бази учлањења – укључује и активности промовисања стручних интереса професионалаца.

Шифра 94.11 - Делатности пословних удружења и удружења послодаваца

Обухвата:
 • активности организација чији се чланови удружују ради развоја и унапређења рада пословних субјеката у одређеној области, укључујући пољопривреду, или због економског раста и опште пословне климе одређеног регионалног подручја или административно-територијалне јединице, без обзира на област пословања
 • активности савеза таквих асоцијација
 • активности привредних комора, еснафских удружења и сличних организација
 • ширење (дисеминација) информација, заступање пред државним установама, односе с јавношћу и преговарање о раду организација пословних субјеката и послодавца

Не обухвата:

 • активности синдиката, дел. 94.20

Шифра 94.12 - Делатности струковних удружења

Обухвата:
 • активности обавезних, независних, струковних организација основаних законом, који врше јавна овлашћења као што су: адвокатске коморе, лекарске коморе, јавнобележничке коморе и др.
 • активности организација чији чланови имају интерес првенствено у оквиру одређене стручне дисциплине или професије, као што су лекарска друштва, удружења правника, удружења рачуновођа, друштва инжењера и техничара, удружења архитеката и др.
 • активности удружења специјалиста из посебних области ангажованих у научним, академским или културним активностима, као што су писци, сликари, уметници свих врста, новинари и др.
 • ширење информација, успостављање стандарда који се примењују у пракси и надзирање њихове примене, заступање пред државним органима и односе с јавношћу стручних удружења
 • активности научних друштава

Не обухвата:

 • образовање које нуде ове организације, дел. 85

 

Грана 94.2 - Делатност синдиката

Шифра 94.20 - Делатност синдиката

Обухвата:
 • промовисање интереса радничких организација и синдиката запослених
 • активности удружења чији су чланови запослена лица заинтересована пре свега за заступање сопствених ставова у вези са зарадама и условима рада, и усклађено деловање кроз организацију
 • активности синдикалних организација у појединачним организацијама, активности синдикалних организација састављених од повезаних синдикалних подружница, као и асоцијације гранских синдиката на струковној или регионалној основи, према типу организационе структуре или другим критеријумима

Не обухвата:

 • образовање које нуде ове организације, дел. 85

 

Грана 94.9 - Делатност осталих организација на бази учлањења

Обухвата активности јединица (изузев организација и удружења пословних субјеката и послодаваца, стручних удружења и синдиката) које промовишу интересе својих чланова.

Шифра 94.91 - Делатност верских организација

Обухвата:
 • активности традиционалних цркава и верских заједница, конфесионалних заједница и  осталих верских организација
 • активности манастира, самостана и других сличних јединица
 • активности у вези с пружањем погребних верских услуга

Не обухвата:

 • образовање које нуде ове организације, дел. 85
 • здравствене активности ових организација, дел. 86
 • социјални рад ових организација, дел. 87 и 88

Шифра 94.92 - Делатност политичких организација

Обухвата:
 • активности политичких организација и њихових делова (нпр. омладинских секција политичких партија). Те организације се пре свега баве утицањем на доношење одлука у државним органима постављањем чланова странке или њихових присталица у државне органе, као и дисеминацијом информација, односима с јавношћу, прикупљањем новчаних средстава и др.

Шифра 94.99 - Делатност осталих организација на бази учлањења

Обухвата:
 • активности организација које нису у директној вези са политичким странкама, иако се баве јавним питањима и циљевима и утичу на јавно образовање, испољавају политички утицај, прикупљају средства итд.:
  • грађанске иницијативе или протестни покрети
  • еколошки покрети и покрети за заштиту животне средине
  • организације које потпомажу друштвену заједницу и образовне установе, на другом месту непоменуте
  • организације за заштиту и унапређење положаја посебних група, на пример, етничких и мањинских група
  • патриотска удружења, укључујући и удружења бораца
 • удружења потрошача
 • удружења аутомобилиста
 • удружења са сврхом друштвеног зближавања (нпр. ротари клубови, масонске ложе итд.)
 • омладинске организације, удружења младих, студентске организације, клубови и братства итд.
 • удружења за бављење културним или рекреативним активностима или хобијем (осим спорта и игара), нпр. песнички, књижевни и читалачки клубови, историјски клубови, клубови за филм и фотографију, музички и уметнички клубови, клубови занатлија и колекционара, друштвени клубови, карневалски клубови, итд.
 • пружање помоћи и давање донација од стране организација на бази учлањења и других организација

Не обухвата:

 • добротворне активности као што је прикупљање новчаних средстава намењених социјалном раду, дел. 88.99
 • активности професионалних уметничких група или организација, дел. 90.0
 • активности спортских клубова, дел. 93.12
 • активности професионалних удружења и асоцијација, дел. 94.12

Област 95 - Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству

 

Обухвата поправку и одржавање рачунарске опреме као што су десктоп, лаптоп, рачунарски терминал, уређаји за складиштење података, штампач и сл.

Такође укључује поправку комуникационе опреме (нпр. факсови, двосмерни радио), електронских уређаја (нпр. радио, телевизор), опреме за кућу и башту (нпр. косилица, вентилатор), обуће, кожних ствари, намештаја, одеће и додатака уз одећу, спортске опреме, музичких инструмената, предмета за бављење хобијем и других личних и кућних добара.

Не обухвата поправку медицинске и дијагностичке радиолошке опреме, инструмената за мерење и истраживање, лабораторијских инструмената, радарске и сонарске опреме, дел. 33.13

 

Грана 95.1 - Поправка рачунара и комуникационе опреме

Обухвата поправку и одржавање рачунара, периферне опреме за рачунаре и комуникационе опреме.

Шифра 95.11 - Поправка рачунара и периферне опреме

Обухвата:
 • поправку електронске опреме као што су рачунари, рачунске машине и пратећа опрема:
  • десктоп, лаптоп, магнетни дискови, чипови и други уграђени елементи, оптички дискови (ЦД-Р, ЦД-РОМ, ДВД-РОМ, ДВД-Р), штампачи, монитори, тастатуре, мишеви, командне палице, куглице за рачунарске мишеве, унутрашњи и спољашњи рачунски модеми, наменски терминали, сервери, скенери, читачи картица, кациге за виртуелну стварност, рачунарски пројектори итд.

Такође обухвата поправку и одржавање рачунарских терминала као што су банкомати (АТМ), терминала за читање бар кодова (ПОС) и џепних рачунара (ПДА).

Не обухвата:

 • поправку и одржавање носача модемске опреме, дел. 95.12

Шифра 95.12 - Поправка комуникационе опреме

Обухвата поправку и одржавање комуникационе опреме као што су:
 • бежични и мобилни телефони, носачи модемске опреме, факс, опрема за пренос комуникација (нпр. рутери, спојнице, модеми) двосмерни радио, професионалне телевизијске и видео камере

 

Грана 95.2 - Поправка предмета за личну употребу и употребу у домаћинству

Обухвата поправку и одржавање предмета за личну употребу и за употребу у домаћинству.

Шифра 95.21 - Поправка електронских апарата за широку употребу

Обухвата поправку и одржавање електронских уређаја:
 • телевизора, радио-пријемника, видео-рикордера (ВЦР), ЦД-плејера, видео-камера за аматерску употребу и сл.

Шифра95.22 - Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме

Обухвата поправку и одржавање апарата за кућну употребу и кућне и баштенске опреме:
 • фрижидера, штедњака, веш-машина, машина за сушење одеће, клима-уређаја, итд.
 • косилица, бочних косилица, дуваљки за лишће и снег, машина за одржавање живих ограда итд.

Не обухвата:

 • поправку ручног електричног алата, дел. 33.12
 • поправку централних климатизационих система, дел. 43.22

Шифра 95.23 - Поправка обуће и предмета од коже

Обухвата поправку и одржавање обуће и предмета од коже:
 • чизама, ципела, кожних кофера и сличних предмета
 • намештање потпетица

Шифра 95.24 - Одржавање и поправка намештаја

Обухвата:
 • поновно тапацирање, дораду, поправку и обнављање намештаја и опреме у кући, укључујући канцеларијски намештај

Шифра 95.25 - Поправка сатова и накита

Обухвата:
 • поправку сатова, будилника и њихових делова, нпр. кућишта од свих врста материјала, покретних делова часовника, хронометара итд.
 • поправку накита

Не обухвата:

 • индустријско гравирање метала, дел. 25.61
 • поправку штоперица, показивача времена/датума, временских брава и сличних инструмента за мерење и исказивање времена, дел. 33.13

Шифра 95.29 - Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство

Обухвата поправку личних предмета и предмета за домаћинство:
  • бицикала
  • одеће
  • спортске опреме (изузев спортског оружја) и опреме за камповање
  • књига
  • музичких инструмената (изузев оргуља и историјских инструмената)
  • играчака и сличних ствари
  • других предмета за личну употребу и за употребу у домаћинству
 • штимовање клавира

Не обухвата:

 • поправку и одржавање ручног електричног алата, дел. 33.12
 • поправку спортског и рекреативног оружја, дел. 33.12

Област 96 - Остале личне услужне делатности

 

Обухвата све непоменуте услужне активности: посебно прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених предмета, фризерске, козметичарске, педикирске, погребне и сличне активности.

 

Грана 96.0 - Остале личне услужне делатности

Шифра 96.01 - Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа

Обухвата:
 • прање и хемијско чишћење, пеглање и сл. свих врста одеће (укључујући и крзно) и текстила помоћу механичке опреме, ручно или у самоуслужним перионицама, за домаћинство, индустријске или пословне кориснике
 • прикупљање и достављање рубља и одеће за хемијско чишћење, прање и пеглање
 • чишћење тепиха и прекривача, прање завеса и драперија, било у просторијама корисника или не
 • бојење рубља, радних униформи и сл. у оквиру услуге прања
 • прање пелена
 • бојење платна
 • хемијско чишћење и бојење кожних предмета и чишћење крзна
 • поправка одеће и других текстилних предмета (услед мањих оштећења) која се обавља у оквиру услуге прања

Не обухвата:

 • изнајмљивање одеће, осим радних униформи, чак и када је чишћење ових предмета саставни део активности, дел. 77.29
 • поправка и преправка одеће као самосталне активности, дел. 95.29

Шифра 96.02 - Делатност фризерских и козметичких салона

Обухвата:
 • прање, подшишивање и шишање косе, прављење фризуре, бојење и блајхање косе, увијање, исправљање и сличне услуге за жене и мушкарце
 • бријање и поткресивање браде
 • масажу лица, маникир, педикир, шминкање и др.

Не обухвата:

 • израду перика, дел. 32.99

Шифра 96.03 - Погребне и сродне делатности

Обухвата:
 • сахрањивање и спаљивање људских и животињских лешева:
  • припрему лешева за сахрањивање, спаљивање и балзамовање и погребне услуге
  • услуге сахрањивања и спаљивања
  • изнајмљивање опремљеног простора за церемоније сахране на гробљу
 • изнајмљивање и продавање гробних места
 • одржавање гробова и споменика

Не обухвата:

 • извођење религиозних погребних обреда, дел. 94.91
 • уређење гробља, дел. 81.30

Шифра 96.04 - Делатност неге и одржавања тела

Обухвата:
 • активности турских купатила, сауна и парних купатила, соларијума, салона за мршављење, салона за масажу итд.

Не обухвата:

 • медицинску масажу и терапију, дел. 86.90
 • фитнес клубове и теретане, дел. 93.13

Шифра 96.09 - Остале непоменуте личне услужне делатности

Обухвата:
 • извођење астролошких и спиритистичких сеанси
 • организовање пратњи, заказивање састанака, услуге брачног посредовања
 • услуге збрињавања кућних љубимаца (смештај и исхрана, чешљање, чување и тренирање)
 • активности организација за откривање порекла (генеалогија)
 • активност студија за тетовирање и пирсинг
 • активност чистача ципела, носача, лица за наплату паркирања аутомобила итд.
 • обављање делатности на бази лиценце са самоуслужним аутоматима (фото-кабине, ваге, апарати за мерење крвног притиска, „сефови“ за ствари и гардеробу, итд.)

Не обухвата:

 • ветеринарске активности, дел. 75.00
 • самоуслужне веш-машине у перионицама, дел. 96.01
 • машине за коцкање и игрице, дел. 92.00
 

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.

Нови број "Синергије"
  У Синергији: Све што знате и не знате о ЕУ Мајкл Давенпорт: Европски пут Србије Јелко Кацин: Политика „лако ћемо“ не води ка ЕУ Душко Лопандић: „Битке за...

Петак, 22. Аугуст 2014.
*}